Intakeformulier cursussen zorg en welzijn

Heb je interesse in een NHL Stenden-cursus op het gebied van zorg en welzijn, meld je dan aan via onderstaand intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we - indien van toepassing - de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Voor IAG opleidingen
Voor Paard en Hulpverlening