Ontbindingsformulier

Ontbindingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen en kosten de overeenkomst te ontbinden. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst (datum van de NHL Stenden-bevestigingsmail).

Om de overeenkomst te ontbinden moet je een duidelijk geformuleerde verklaring sturen aan Stichting ​NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, 8917 DD Leeuwarden of per email aan studentinfo@nhlstenden.com. Je kunt ook gebruik maken van onderstaand ontbindingsformulier. De NHL Stenden stuurt je vervolgens een ontvangstbevestiging.

Gevolgen ontbinding
Als je de overeenkomst ontbindt, eindigt de overeenkomst tussen jou en NHL Stenden en ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan terug binnen 14 dagen na ontvangst van jouw ontbindingsbeslissing. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je hebt betaald en brengen je daarvoor geen kosten in rekening.

Ontbindingsformulier

* Verplichte velden

Ik deel NHL Stenden hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de onderstaande cursus ontbind.

Vul hier de volledige naam van de opleiding of cursus in.
(zie de datum NHL Stenden-bevestigingsmail)