Academies-dag Gezondheidszorg en Social Studies

Waar?

Leeuwarden, Rengerslaan 10

Wanneer?

28 januari 2020
13:15 uur t/m 14:55 uur

Aanmelden

Er is beperkte ruimte beschikbaar per workshop dus meld je op tijd aan.

Aanmelden

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het workshopprogramma.
Dinsdag 28 januari 2020
13.15-14.00 uur  Workshopronde 1
14.00-14.10 uur  Wisselen ruimtes
14.10-14.55 uur  Workshopronde 2

Nr.

Titel

1. Serious gaming als trainingsvorm voor kinderen met autisme
2. Verpleegkundige identiteit; welke ervaringen hebben invloed gehad en zijn bepalend geweest voor jouw beeld van het verpleegkundig beroep
3. Verpleegkundig leiderschap in de dagelijkse praktijk
4. ‘Zelf in beeld’, Beeldende therapie bij kinderen met Autisme
5. Ouderen met psychische problemen
6. Anders kijken naar Eenzaamheid
7. Community mapping in de wijk: Versterking van wijken ontstaat…in de wijk zelf
8. Psychiatrie, echt niet gek (Deze workshop is helaas geannuleerd)
9. Interdisciplinair samenwerken in het jeugddomein
10. Ontwerpgericht innoveren in de zorg- en welzijnssector
11.1 IAG-reflectiemodel
11.2 Signaleren van de meldcodetraining
12. Muziek: dat doet je wat!
13. Het gekleurde stiefgezin

Overzicht Workshops

1. Serious gaming als trainingsvorm voor kinderen met autisme

Workshopleider: Job van ’t Veer en Bard Wartena
Voor kinderen met autisme is een virtuele escaperoom ontwikkeld. Het doel is om van het trainen van sociale vaardigheden een leuke speel- en leerervaring te maken. De ontwikkelde blijkt echter een veel bredere groep aan te spreken. Ervaar tijdens deze workshop ‘Ascaped’ zelf!

2. Verpleegkundige identiteit; welke ervaringen hebben invloed gehad en zijn bepalend geweest voor jouw beeld van het verpleegkundig beroep

Workshopleiders: Margreet van der Cingel en Elske Boersma-Jorna
Wat heeft jouw keuze voor het verpleegkundige beroep beïnvloed en in hoe kun jij vanuit jouw identiteit vormgeven aan persoonsgerichte, compassievolle zorg en wat zou daarbij helpend kunnen zijn? Met welke uitdagingen krijg je te maken als het gaat om werkstress en werkcultuur? 

Deze vragen en de eigen inbreng van deelnemers aan deze workshop zijn de basis voor de dialoog die je samen met anderen voert in deze workshop. 

3. Verpleegkundige leiderschap in de dagelijkse praktijk

Workshopleider: Richtsje Andela
In de workshop krijg je zicht op de invulling en betekenis van je persoonlijk en klinisch leiderschap voor het bevorderen van je eigen deskundigheid op verschillende CAN¬MEDSrollen. We lichten de voorlopige onderzoeksresultaten over leiderschap toe en gaan aan de slag met wat verpleegkundig leiderschap betekent bij kernbegrippen zoals verpleegkundig redeneren, de multidisciplinaire samenwerking, gezamenlijke besluitvorming en het versterken van het zelfmanagement.

4. 'Zelf in beeld' Beeldende therapie bij kinderen met Autisme (workshopronde 2)

Workshopleider: Celine Schweizer
Celine Schweizer is beeldend therapeut, sr. docent bij de opleiding Vaktherapie en is in de laatste fase van haar promotieonderzoek bij de RUG, over beeldende therapie bij kinderen met Autisme. In dit praktijkgericht onderzoek zijn praktijk en theorie in opeenvolgende stappen verkend om de behandeling te kunnen evalueren aan de hand van consensus over typerende elementen. Bij de behandel evaluatie is een herhaalde N=1 methodologie toegepast in een mixed methods en time series design. Deze methode biedt de gelegenheid om gedetailleerd per casus te onderzoeken in hoeverre de behandeling werkt.

5. Ouderen met psychische problemen

Workshopleider: Gea van Dijk
Meestal denk je niet meteen aan het doen van onderzoek als je start met je opleiding. Maar ook in het beroep dat je gaat leren is onderzoek onmisbaar. Onderzoek helpt om nog beter in je vak te worden, onderzoek helpt je om zelf antwoord te vinden op vragen die je in de praktijk tegenkomt, jouw onderzoek helpt de organisatie waarin je werkt vooruit, en onderzoek doen in de praktijk, bij je werk, is vooral leuk! In deze workshop vertellen we over onderzoek dat studenten hebben gedaan bij Ouderen met psychische problemen, en gaan we in op wat onderzoek voor jou kan betekenen!

6. Anders kijken naar Eenzaamheid (workshopronde 1)

Workshopleiders: Richtje Boomsma en Ieta Berghuis
Eenzaamheid is een gelaagd gegeven. Niemand wil als eenzaam te boek staan. En we kennen het allemaal, van jong tot oud. Als je hulp wil bieden, weet je vaak niet goed hoe. De cijfers rondom eenzaamheid in Friesland zijn hoog, dan schrik je. Het Talmalectoraat kent de cijfers, doet onderzoek en biedt workshops en trainingen aan om in gesprek te gaan met eenzame mensen. Docent-onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool Richtje Boomsma en Ieta Berghuis vertellen hoe dan.

7. Community mapping in de wijk: Versterking van wijken ontstaat…in de wijk zelf

Workshopleider: Jaap Ikink
Waar kan een krachtige versterking van de sociale basis beginnen? In deze workshop behandelen we de werkwijze van community mapping. De aanpak maakt de aanwezige krachten en potenties (assets) in de wijk zichtbaar en draagt bij aan versterking van onderlinge relaties en verbanden tussen bewoners. In deze workshop gaan we actief aan de slag om het effect van community mapping zichtbaar te maken.

8. Psychiatrie, echt niet gek

Workshopleider: Nynke Boonstra
(Deze workshop is helaas geannuleerd)

9. Interdisciplinair samenwerken in het jeugddomein

Workshopleider: Janneke Metselaar
De workshop staat in het teken van een interactieve uitwisseling van dilemma’s en ervaringen op het gebied van interprofessionele samenwerking. Voorbeelden van (onderzoeks)projecten waarin o.a. zorg en onderwijs samenwerken komen aan bod. Aan de hand van casussen buigen we ons over dilemma’s uit de praktijk en watbekend is over werkzame factoren van samenwerking.

10. Ontwerpgericht innoveren in de zorg- en welzijnssector

Workshopleider: Gijs Terlouw
Binnen een hogeschool die een DBE-concept uitrolt krijgen we allemaal te maken met ontwerpend innoveren. Echte vraagstukken oplossen, aan de hand van ontwerpgericht denken (design thinking) en/of onderzoek. Maar hoe pak je dat nou aan en waar zitten de uitdagingen? Gaat ontwerpend innoveren over het creatief bedenken van (zoveel mogelijk) creatieve oplossingen, of zit de creativiteit en toegevoegde waarde juist ergens anders? Vanuit de master digitale innovatie werken we al sinds de start in 2015 vanuit DBE en in deze workshop delen we graag onze ontwikkelde visie op ontwerpgericht innoveren. In deze workshop ervaar je waar de uitdagingen van ontwerpend innoveren liggen!

11.1 IAG-reflectiemodel (workshopronde 1)

Workshopleider: Harm Renkema
Het IAG-reflectiemodel is een model wat betrekking heeft op de inhoud van de IAG-opleiding, een hulpmiddel voor het handelen in gezinssystemen. Het is een representatie van de methodische en vakinhoudelijke concepten van de IAG-opleiding en de daarbij gestelde regels. Het is een systemisch model, waarbij verandering in een deel invloed heeft op het geheel. Hierbij is geen vast begin- of eindpunt. De keuze wordt aan de gebruiker gelaten. Er is geen vast pad welke hij dient te volgen om een probleem op te lossen.

Het doel van het IAG-reflectiemodel is het bieden van ondersteuning bij het reflecteren op eigen handelen, op eclectisch handelen en het houden van overzicht op de veelal complexe hulpvragen en dynamiek in de diverse casuïstiek. Het model is met name gericht op het begrijpen en betekenisgeven aan waarnemingen en bevindingen, voor het terugkijken en vooruitkijken op handelingen in casuïstiek en gezinssystemen.

11.2 Signaleren van de meldcodetraining (workshopronde 2)

Workshopleider: Johan Brokken
Vanuit het Kenniscentrum Zorg en Welzijn verzorgt NHL Stenden hogeschool een training op maat voor instellingen en scholen die met de meldcode te maken hebben. De training vernieuwde meldcode met het afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling is speciaal voor studenten en medewerkers die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen én werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens de workshop staat dag 1 van de training, namelijk het signaleren centraal. Graag ontmoeten we jullie bij deze interessante en leerrijke workshop.

12. Muziek: dat doet je wat! (workshopronde 2)

Workshopleider: Sonja Aalbers
Heb je iets met muziek en wil je weten hoe muziektherapie werkt? Binnen de ho­geschool is in samenwerking mét studenten en het decanaat een muziekinterventie ontwikkeld vóór studenten en uitgevoerd dóór studenten. Vanuit bovengenoemd lectoraat is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de werkzame factoren van de muziekinterventie. Tijdens een workshop informeren we je over de eerste resultaten van dit onderzoek. Ook ervaar je de werking van muziek en het gebruik van muziek-therapeutische technieken om emotieregulatie te verbeteren ter preventie van depressieve klachten en om bij te dragen aan student-welzijn.

13. Het gekleurde stiefgezin

Workshopleider: Magda Hengst
Wat maakt dat 2 van de 3 samengestelde gezinnen het niet redt? Welke dynamieken liggen hieraan ten grondslag? In de workshop gaan we het aan den lijve ervaren. Tijdens een lintenoefening wordt in eerste instantie een kerngezin opgesteld. Vervol­gens zien we hoe een samengesteld gezin wordt gevormd en we ontdekken met name het effect op de positie van de kinderen in het systeem. We kunnen ervaren wat o.a. loyaliteitsconflicten en rouw voor gevolgen hebben op het gedrag van de kinderen. Daarnaast zien we hoe ouders en stiefverzorgers verstrikt kunnen raken in het geheel en door de bomen het bos niet meer zien. De bedoeling van de oefening is hulpverleners (maar ook andere belangstellenden) te laten ervaren waar behoef-ten van stiefsysteem-leden (met name) liggen en zo te ontdekken op welke wijze de leden van een stiefsysteem ondersteund kunnen worden in het functioneren binnen het stiefsysteem.

Aanmelden