Masterclass: Bent u in de war ?

donderdag 22 november 2018, 12:30 uur t/m 15:30 uur | Leeuwarden

Het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool organiseert in samenspraak met het Lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie op donderdag 22 november 2018 een Masterclass door Detlef Petry. De heer Petry heeft in zijn actieve carrière als psychiater en schrijver bijgedragen aan de ontwikkeling van psychiatrische behandelingen.

Als psychiater heeft Petry samen met zijn team een bijzondere werkwijze met psychiatrische patiënten ontwikkeld, waarin niet de ziektegeschiedenis, maar juist de levensgeschiedenis van de patiënt centraal staat. Waar komt iemand vandaan? Wat waren ooit zijn dromen? Wie zijn zijn familieleden? Petry bouwde een persoonlijke band op met zijn patiënten, sprak met hen en hielp hen hun levensverhaal terug te vinden, soms door met hen de plaatsen op te zoeken waar ze zijn opgegroeid. Een sleutelwoord van Petry is rehabilitatie, zijn doel om patiënten weer deel te laten nemen aan het leven. Het is een hoopvolle benadering die voor veel van zijn patiënten verschil heeft gemaakt.

De Masterclass van Petry is bedoeld voor professionals en studenten uit het zorg- en welzijnsveld en behandelt het thema Omgaan met Verward en Onbegrepen Gedrag.

De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 – 15.30 uur in Molen De Eendragt, op de Kenniscampus, Rengerslaan 8-10 te Leeuwarden. Inloop met koffie/thee vanaf 12.30 uur.

Wij nodigen je hierbij uit om deel te nemen aan de Masterclass en via onderstaande link kunt je jezelf aanmelden.

  • Voor professionals vragen wij een kleine vergoeding van € 25,--; je kunt je aanmelden via https://webshop.stenden.com/Home/ProductSelect via keuze Academie Social Studies te Leeuwarden
     
  • Voor de bachelor studenten van NHL Stenden is deze Masterclass gratis, jullie kunnen je aanmelden via kenniscentrum.zwo@nhl.nl met vermelding van je naam, opleiding en studentnummer.

Meld je snel aan want VOL = VOL

Detlef Petry:

Volgens mij bestaat een categorie ‘verwarde personen’ niet. Het is verward gedrag wat in de openbare ruimte niet meer wordt getolereerd. Ongeveer 28 procent van mensen die als ‘verwarde persoon’ wordt opgepakt is echt psychiatrisch patiënt  waar te weinig geld voor is om die in een instelling op te nemen. De rest is oud en heeft een Alzheimer, of is dronken of heeft drugs gebruikt of gedraagt zich gewoon raar.”