Moin! Buur- en streektaalmiddag

woensdag 24 maart 2021, 15:00 uur t/m 18:00 uur | Online

De buur- en streektaalmiddag wordt georganiseerd door het Nuffic, EDR en NHL Stenden Hogeschool. Er wordt aandacht besteed aan het belang van buur- en streektaal in het primair onderwijs, het relevante beleid en subsidiemogelijkheden. Ook worden praktijkvoorbeelden van buur- en streektaalonderwijs gepresenteerd in de vorm van materialen en ervaringen van verschillende projecten uit het noorden van Nederland en Duitsland.

Deze middag is bedoeld voor scholen, leerkrachten, onderwijsprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in buur- en streektaal in het primair onderwijs. De middag vindt plaats op 24 maart van 15:00 tot 18:00 uur, online via Teams. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Na registratie ontvangt u op 22 maart de Teams-link naar de bijeenkomst. Graag tot ziens op 24 maart!

Aanmelden

Programma

Vanaf 14:45 uur is de inloop. De buur- en streektaalmiddag begint met een plenaire sessie van 15:00 tot 16:00 uur waarin Commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok zal spreken over het belang van buur- en streektaal en Floor Haanstra het materiaal ontwikkeld door het Kenniscentrum Buurtalen van het Nuffic zal overdragen.
Van 16:00 tot 17:15 uur kunnen deelnemers kiezen tussen een sessie over buurtaal en een sessie over streektaal. In beide sessies zullen lesmateriaal en opgedane ervaringen besproken worden.
De middag eindigt met een plenaire sessie van 17:15 tot 17:45 uur waarin gereflecteerd wordt op wat er tijdens de middag besproken is en ruimte is voor uitwisseling.

(Landesbeauftragte für deutsch-niederländische Beziehungen im Bildungsbereich). Hierna zal lesmateriaal gepresenteerd worden door Lukas Urbanek (Universiteit Münster), Lea Timmer (Arbeidsmarkt Noord EDR) en Elsine Wortelen vanuit de projecten Digi+, Vroege Buurtaal en Sprich deine Nachbarsprache.
Franzis Pranger-Wiese zal spreken over haar ervaringen als ‘Duitse juf’ in de gemeente Oldambt.
Deelnemers krijgen informatie over hoe zij kunnen deelnemen aan projecten, het EDR Euregioprofielschool-label en de vrijwilligerspools gastleerkrachten Nederlands en Duits.
De sessie sluit af met een bespreking van de subsidiemogelijkheden Team Netzwerk+ en IFO door Ab van Rheenen (Nuffic).

Deze sessie begint met een inleiding over het belang van streektaal door Mirjam Günther (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid). Hierna zal lesmateriaal gepresenteerd worden door Arja Olthof (Huus van de Taol), Laura Nap (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid) en Raoul Buurke (Centrum Groninger Taal & Cultuur/RUG) vanuit de projecten Wiesneus, Bevordering Drents in het onderwijs en Van Old naor Jong. Martijje Lubbers zal spreken over haar ervaringen als ‘Drentse juf’. Deelnemers krijgen informatie over hoe zij kunnen deelnemen aan projecten en de vrijwilligerspool gastleerkrachten Drents. De sessie sluit af met een bespreking van het beleid en de ruimte voor streektaal in het onderwijs door Willemijn Zwart (Komvoor – educatieve projecten).