inauguratie

Nieuwe perspectieven op vakdidactiek

vrijdag 15 november 2019, 12:00 uur t/m 18:00 uur | Leeuwarden

Symposium en inauguratie dr. Siebrich de Vries, lector Vitale Vakdidactiek

Het symposium staat volledig in het teken van actuele ontwikkelingen en inzichten op het gebied van vakdidactiek. Laat u inspireren door de keynote van prof.dr.ir. Fred Janssen waarin hij zijn visie op het fundament van toekomstbestendig onderwijs uit de doeken doet. En laat u tijdens de diverse workshops informeren over veelbelovende nieuwe aanpakken voor de onderwijspraktijk die het resultaat zijn van recent afgerond en lopend (vak)didactisch onderzoek.

In de inaugurele rede zal de vakdidactische bekwaamheid als kernbekwaamheid van de leraar centraal staan: wat is dat nu precies, hoe kunnen (a.s.) leraren die ontwikkelen en wat hebben ze daarvoor nodig?

Programma Symposium

12.00 - 12.45

Inloop met lunch

12.45 - 13.00

Welkom door drs. Willem Eikelenboom, directeur van de Academie vo & mbo, NHL Stenden Hogeschool.

13.00 - 13.45

Keynote ‘Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een derde weg’ door prof.dr.ir. Fred Janssen, hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Uitgebreide informatie

14.00 - 15.00

Parallelle workshops: welke nieuwe perspectieven heeft vakdidactisch onderzoek het onderwijs te bieden?

Workshops:

  1. Zeg het maar. Over hoe je ruimte kunt creëren binnen het vak Nederlands voor interactie waarin leerlingen zich kunnen uitspreken
  2. Het rooskleurige toekomstperspectief van het moderne vreemdetalenonderwijs
  3. Nieuwe/oude* perspectieven op probleem oplossen in de wiskundeles  
  4. Contextualiseren kun je leren
  5. Vakdidactisch afkijken met Didiclass; gereedschap van en voor de lerarenopleider
  6. Het leerproces in beeld
  7. Wendbaar didactisch ICT-gebruik door docenten

Uitgebreide informatie

15.00 - 15.45

Pauze met posterpresentatie leden kenniskring Vitale Vakdidactiek

Programma Inauguratie

15.45 - 15.50

Welkom (terug) door drs. Willem Eikelenboom, directeur van de Academie vo & mbo,  NHL Stenden Hogeschool

15.50 - 16.00

Prof. dr. Klaas van Veen, hoogleraar Onderwijskunde, directeur Lerarenopleiding en vice-decaan Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

16.00 - 16.45

Inaugurele rede ‘Met het oog op de leerling. De leraar als vakdidactisch onderzoeker van de eigen praktijk’ door dr. Siebrich de Vries

16.45 - 17.00

Installatie dr. Siebrich de Vries door College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool

17.00 - 17.15

Toespraak door drs. Willem Eikelenboom, directeur van de Academie vo & mbo, NHL Stenden Hogeschool.

17.15 - 18.00

Receptie