symposium-data-en-de-openbare-orde

Symposium: Data en de openbare orde

donderdag 11 februari 2021, 09:00 uur t/m 17:00 uur

De groeiende privacygevoelige data die overheden verzamelen en bedrijfsgevoelige data bij overheden, brengen digitale dreigingen met zich mee. Omdat we steeds afhankelijker worden van digitalisering, neemt de impact van een cybercrisis toe. Daarnaast tonen de COVID-19 maatregelen aan dat zowel de hype als de hoop van het gebruik van persoonlijke gegevens nauw verbonden zijn met de technologische ordening van de publieke sfeer. Als mensen voortdurend worden gemonitord, hoe zorgen we er dan voor dat zij zich vrijelijk kunnen bewegen, met voldoende ruimte voor vrijheid van meningsuiting en privacy?

Dit symposium is de plek voor beleidsmakers, wethouders, experts, professionals en academici om deze vragen samen te onderzoeken en te werken aan oplossingen om publieke data te gebruiken. Campus Fryslân en NHL Stenden hebben voor hun krachten en expertise gebundeld voor dit publieke evenement. Deelname is gratis.

Meer info en aanmelden