Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp’

vrijdag 18 januari 2019, 09:30 uur t/m 17:00 uur | Leeuwarden

Dit symposium wordt georganiseerd door de opleiding Vaktherapie, NHL Stenden Hogeschool en Accare Child Study Center en is voor vaktherapeuten, studenten Vaktherapie, andere zorgprofessionals en geïnteresseerden, zoals verwijzers.

Op dit symposium presenteren sprekers en workshopgevers hun kennis, ervaringen en onderbouwde interventies zodat de deelnemer inspiratie opdoet om verder te werken aan het onderbouwen van vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp.