Verbindend én daadkrachtig leiderschap in een vitale regio

Helaas wordt het online congres uitgesteld ivm de aanvullende coronamaatregelen. Zodra dit mogelijk is ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging.

Op 1 december 2020 is het lectoraat Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht van de Academie International Business Administration beëindigd en is dr. Jelle Dijkstra met pensioen gegaan. Dit moment willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Graag nodigen wij u uit voor een online afscheidscongres op dinsdag 19 januari 2021. Dit is tevens het eerste vervolg op het startcongres van de onderzoeksgroep Vitale Economie dat in september heeft plaatsgevonden.

Welke bijdragen heeft het lectoraat geleverd aan de ontwikkeling van onze school en aan de Noordelijke regio waarin het lectoraat actief is geweest? Aan de hand van drie thema’s proberen wij deze vraag samen met u te beantwoorden.

Wij kijken niet alleen terug op wat het lectoraat heeft bereikt. Wij kijken ook naar de toekomst: hoe kan de onderzoeksgroep Vitale Economie binnen het zwaartepunt Vital Regions de, vanuit het lectoraat ontwikkelde, inzichten, ervaringen en het opgebouwde netwerk zo optimaal mogelijk benutten?

Online programma via live stream

 • 15.00 – 15.05    Opening door Erica Schaper (voorzitter College van Bestuur NHL Stenden)
 • 15.05 – 15.20    Afscheidscollege dr. Jelle Dijkstra (lector)
 • 15.20 – 15.35    Schets van ontwikkelingen rond drie thema’s:
  • Cultuurverandering in Friesland door persoonlijk leiderschap en innovatiekracht.
   (Oeds Westerhof, voormalig directeur Legacy Leeuwarden-Fryslân Cultural Capital of Europe)
  • Versterking van de regionale economie door betere samenwerking.
   (Hillie van der Veer, voorzitter Platform Zakelijke Dienstverlening en manager ING)
  • Competentieontwikkeling met behulp van serious games.
   (Jeffrey Meijer, voormalig student HRM/onderzoeker kenniskring en oprichter Friesland Boeit/JGM serious eXperiences)
 • 15.35 – 15.55    Discussie in drie subgroepen
 • 15.55 – 16.15    Wrap-up door de discussieleiders
 • 16.15 - 16.30     Discussie en afsluiting 
 • Dagvoorzitter is Ritsko van Vliet, professioneel verbinder.