Verbindend én daadkrachtig leiderschap in een vitale regio