Erica

Archief blogs Erica Schaper

International Congres Hanze - CvB voorzitter Henk Pijlman

Donderdag 12 april - International Congres

Dit jaar viert Hanzehogeschool Groningen haar 220-jarig bestaan. Dit jubileumjaar staat in het teken van ´Empowerment´. Als onderdeel van dit jubileum organiseerde de Hanze een internationale conferentie op 12 april jl. voor partners in het onderwijs en onderzoek.

Thema van het event was ‘Benchmarking and Ranking’. Ranglijsten en benchmarks zijn niet alleen goede tools voor een onderwijsinstelling om haar eigen sterke punten te presenteren en zich te meten met anderen. Ze geven ook inzicht in welke gebieden verder kunnen worden ontwikkeld en waar instellingen elkaar kunnen helpen bij deze ontwikkeling door kennis en goede werkwijzen te delen.

Het event was dan ook een mooie kans om samen met onze omgeving de krachten nog meer te bundelen en kansen samen aan te grijpen.

erica congres

Woensdag 11 april - ´De Staat van het Onderwijs´

Op woensdag 11 april vond het congres ‘De Staat van het Onderwijs’ plaatst. Tijdens dit jaarlijkse congres presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen uit het gelijknamige rapport.

De alarmerende overall conclusie van de inspectie is dat het Nederlandse onderwijs afglijdt. In het rapport doet de inspectie daarom een expliciet beroep op maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs m.b.t. integratie, diversiteit en inclusie. Met andere woorden: iedereen moet mee kunnen doen. Als voorlopig enige hogeschool ondertekenden we in januari, samen met de Universiteit Leiden en VU Amsterdam, een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs.

Hiermee zetten ons expliciet in voor de rechten van de mens en willen we een duidelijk signaal afgegeven dat we studeren voor iedereen willen garanderen bij NHL Stenden Hogeschool.

Lees meer over het rapport

Meer weten?

De meest recente blog en meer informatie over Erica Schaper vind je hier.