Afbeelding
Cybersafety

Het expertisecentrum doet onderzoek naar digitale veiligheid op het gebied van IT-security en cybersafety. Naast onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de maatschappij, doen we ook praktijkgericht onderzoek in opdracht van bedrijven en instellingen (het werkveld) met wie we nauw samenwerken. Ons onderzoek is er in eerste instantie op gericht om overzicht te creëren en probleempunten te identificeren. Resultaten van dit onderzoek zijn onder andere risicoanalyses, adviesrapporten, producten of diensten en het geven van trainingen om bijvoorbeeld de bewustwording rond digitale weerbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Stages en praktijkopdrachten

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden Hogeschool. In alles wat we doen, hebben we een duidelijke focus op wat de praktijk van ons vraagt. Daarbij kunnen we niet zonder enthousiaste partners in het werkveld. Organisaties en ondernemers die samen met ons kennis in de praktijk brengen. Ben je op zoek naar een enthousiaste stagiair of afstudeerder? Of heb je een uitdagende case voor onze studenten, docenten en onderzoekers? Laat het ons weten!

Meer informatie

Onderzoeksgroepen en lectoraten