Dienstverlening

Bestellen van boeken

Binnen NHL Stenden Hogeschool is de bibliotheek de centrale plaats waar boeken worden besteld voor docenten en medewerkers. Waar gesproken wordt over “boeken” kan ook gelezen worden: “tijdschriften, spelmateriaal, digitale abonnementen, licenties databanken enz.“
De volledige procedure staat op het intranet van NHL Stenden.
Voor advisering kun je gebruik maken van de expertise van de informatiespecialisten van de Bibliotheek.

Faciliteiten

In onze bibliotheken kan je gebruik maken van diverse faciliteiten, zoals computers, printers en digiborden. Ook scannen en kopiëren is mogelijk. Daarnaast zijn in elke bibliotheek werkplekken waar je kan studeren of werken met je eigen laptop.