Corona Q & A

Laatste update: 1 april 9.00 uur

Let op: De gebouwen van NHL Stenden zijn voor studenten tot 1 juni gesloten. Echter het onderwijs en de toetsing gaan online zoveel mogelijk door!

Beste medewerker en student,

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom het coronavirus. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet. Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen? Kijk dan bij onderstaande handige websites, raadpleeg de contactinformatie waar je terecht kunt met je vragen of volg één van de webinars die NHL Stenden elke week organiseert:

 1. Voor studenten: elke woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur
 2. Voor medewerkers: elke dinsdagmiddag van 16:00 - 17:00 uur

Je kunt je als medewerker voor bovenstaande webinars aanmelden via deze link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a91a1d5c1b50f400a8faf937f6be97fff%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=ee7a5599-705d-48c8-aec0-c4b195e4c026&tenantId=016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58

Studenten kunnen zich aanmelden via: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a103dd0f765e444a99d594c8e5d799312%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=896680e3-e6e3-41ec-ae4f-994233aaabc4&tenantId=016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58
De link voor studenten wijzigt elke week.

Informatieve websites externe partijen:

Heb je hulp nodig of heb je vragen die niet beantwoord worden op deze websites:

Er is een informatiepunt geopend waar je met jouw vragen terechtkunt. Het informatiepunt is bereikbaar via coronavirus@nhlstenden.com of via WhatsApp op +31 615 31 95 24. Maandag t/m vrijdag worden de vragen via Whatsapp beantwoord tussen 09.00 – 22.00 uur en in het weekend van 16.00-18.00 uur (Nederlandse tijd).

Waar kunnen studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?

Voor overige vragen zie hieronder.

FAQ

Vanaf nu zetten we het woord ‘Update’ achter iedere vraag die gewijzigd is of nieuw. Bij elke wijzigingsronde passen we dit weer aan.

Zijn de onderwijsactiviteiten afgelast in verband met het coronavirus?
Ja!
Al het onderwijs op de Nederlandse locaties van NHL Stenden zijn in elk geval tot 1 juni gesloten. Op maandagavond 23 maart werden in de persconferentie van het kabinet verscherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus aangekondigd. NHL Stenden heeft daarom op 25 maart besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Dat betekent dat de Nederlandse locaties van NHL Stenden tot 1 juni gesloten zijn voor studenten en medewerkers.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Welke maatregelen zijn genomen?
De volgende maatregelen worden getroffen en zijn per direct van toepassing:

 • Alle evenementen tussen nu en 1 juni gaan niet door.
 • Vanaf dinsdagavond 17 maart adviseert de Nederlandse regering om alleen naar het buitenland te reizen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit advies is afgegeven voor reizen van Nederland naar alle landen. NHL Stenden volgt dit advies. De veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers hebben onze hoogste prioriteit.  Als je voor je studie in het buitenland verblijft, heb je van ons per e-mail het dringende verzoek ontvangen om terug te keren naar Nederland. Alle reizen naar het buitenland gaan tot nader order niet door.
 • Vanaf vrijdag 13 maart tot 1 juni vinden er geen colleges plaats op onze Nederlandse locaties. Dit geldt voor alle onderwijsactiviteiten, ook fysieke toetsen.
 • Onze studenten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de genomen maatregelen op het gebied van onderwijs en examens.
 • De gebouwen zijn vanaf maandag 16 maart tot 1 juni niet toegankelijk voor studenten.
 • De locaties Groningen, Assen en Meppel zijn voor zowel medewerkers als studenten gesloten tot 1 juni.
 • Overige locaties blijven voorlopig open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Alleen de hoofdingang is open. Enkel degenen die toestemming hebben van hun leidinggevenden mogen in de gebouwen aan het werk. Er liggen intekenlijsten klaar bij de recepties. Graag daar je naam op in vullen als je binnenkomt en aftekenen als je weer weggaat.
 • De genomen maatregelen hebben ook gevolgen voor de voorzieningen op locaties. Alle kantine- en koffiefaciliteiten zijn gesloten.
 • Wie klachten heeft die aansluiten bij het ziektebeeld van het coronavirus, blijft thuis en meldt zich ziek. Zie vraag over ziekmelden.
 • Wie thuis kan werken,  werkt thuis. Werkzaamheden gaan zoveel mogelijk gewoon door. Zie vraag over thuiswerken.
 • Accounts van medewerkers die tijdens de sluitingsperiode verlopen, worden verlengd.
 • Bedrijfskritische processen en overige belangrijke dienstverlening worden in kaart gebracht. Medewerkers gelieerd aan deze processen worden via hun leidinggevende op de hoogte gesteld ten aanzien van fysieke aanwezigheid op de locaties.
 • Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Thema’s FAQ

 1. Algemeen
 2. Welke gebouwen/ faciliteiten zijn open/ dicht en voor wie
 3. Studenten en medewerkers in het buitenland
 4. Buitenlandse studenten in Nederland - update
 5. GrandTour en Erasmus - update
 6. Informatie van de IND: visa, inreisverbod, verblijfsvergunning
 7. Aankomende studenten – studiekiezer - update
 8. Communicatie
 9. Online onderwijs en toetsing - update
 10. Onderwijs: Studievertraging, toetsen, collegegeld
 11. Stage
 12. Financiële effecten
 13. Informatie voor medewerkers
 14. Ziekte
 15. Evenementen en reizen
 16. Overig

Thema 1: Algemeen

Help ons mee verspreiding te voorkomen. Hoe?
Studenten hoeven nu niet naar school. Maar willen vast wel met elkaar afspreken. Help mee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door niet met grote groepen af te spreken, niet naar de kroeg te gaan en zo min mogelijk te reizen.

We willen iedereen verzoeken om bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Controleer daarom regelmatig de actuele richtlijnen vanuit het RIVM en houd je hieraan. En maak verstandige overwegingen als het gaat om sociale activiteiten en het bezoeken van drukke locaties. Houd je aan de richtlijnen door niet met meer dan twee mensen samen te zijn en houdt ook dan 1,5 meter afstand (voor gezinnen telt dit niet).

Wat als de pers/media contact me je opneemt?
Om verwarring en/of foutieve berichtgeving te voorkomen, moeten deze vragen te allen tijden doorverwezen worden naar de perstelefoon (telefoonnummer +31 6 512 25 196). De collega’s van de pers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staan in nauw contact met het NHL Stenden crisisteam.

Hoe gaan wij om met handen schudden?
De algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Binnen onze hogeschool houden wij ons aan deze richtlijnen.

Ik zie mensen met mondkapjes op straat. Dit is toch niet nodig?
In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Het dragen van mondkapjes wordt in zijn algemeen door RIVM en GGD niet geadviseerd, het biedt een schijnveiligheid. Toch kiezen sommigen ervoor om wel mondkapjes te dragen. Het is goed om ons te realiseren dat het een maatregel is waarmee deze mensen zichzelf proberen te beschermen, het is geen teken dat de drager van het mondkapje ziek is.

Wordt bij NHL Stenden het Bindend Schooladvies uitgesteld?
Ja. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. NHL Stenden gaat het het landelijk beleid volgen zodra dit definitief bevestigd is. Dit geldt dan voor studenten die op 1/9/2019 zijn gestart. Overige studenten (bijvoorbeeld studenten die al uitstel hadden) worden individueel beoordeeld.

Sluiten onze buitenlandse locaties?
Ja. Onze buitenlandse locaties zijn op verzoek van de overheden ter plekke, gesloten.

Vanwege het coronavirus hebben we allemaal te maken met een tal van richtlijnen. Voor studenten die in het buitenland zitten, gelden ook nog eens de richtlijnen van het land waar je bent. De overheden van al onze buitenlandse vestigingen hebben ons gevraagd de locaties te sluiten.

Onderstaand de data per locatie dat ze dicht zijn gegaan:

 • Qatar is al gesloten
 • Thailand: dinsdag 17 maart t/m nader order
 • Bali: woensdag 18 maart t/m nader order
 • Zuid-Afrika: woensdag 18 maart t/m nader order

Het onderwijs wordt op alle locaties online voortgezet.

Blijft de hogeschool langer dicht dan 6 april?
Ja, NHL Stenden heeft op 25 maart 2020 besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni.  Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Rijden de bussen nog?
Er rijden nog steeds bussen. Zowel de bus als de trein rijden volgens een aangepast schema. Check voordat je gaat reizen de site 9292.nl voor de meest actuele informatie.

Thema 2: Welke gebouwen/ faciliteiten zijn open/ dicht en voor wie

Is de school dicht?
Vanaf maandag 16 maart tot 1 juni zijn de gebouwen niet meer toegankelijk voor studenten.
Medewerkers kunnen, alleen voor bedrijfskritische processen, met toestemming van hun leidinggevende wel op school werken (locatie Leeuwarden en Emmen).

Ik heb nog spullen liggen in één van de gebouwen, kan ik het even snel komen halen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. De gebouwen zijn vanaf maandag 16 maart niet meer toegankelijk voor studenten.

Kan ik wel werken/ studeren bij NHL Stenden?
Vanaf maandag 16 maart zijn de gebouwen niet meer toegankelijk voor studenten. We zien dit als hogeschool niet als een vakantieperiode. Daar waar mogelijk gaan de lessen en de werkzaamheden door. Hoe de lessen worden ingevuld hoor je via je opleiding.

Als de gebouwen open blijven dan kan ik als student toch ook naar binnen?
Enkel de locaties in Emmen en Leeuwarden zijn op dit moment nog beperkt open. Dit zijn effectief drie hoofdingangen. Natuurlijk proberen we zicht te houden op wie er binnenkomt.

We doen echt een beroep op iedereen om te helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Je kunt daarbij helpen door je aan de maatregelen te houden.

Ik heb een afspraak met een decaan, gaat die wel door?
Alle afspraken met decanen gaan door via telefoon of skype. Onze decanen nemen hiervoor contact op met de studenten. Natuurlijk kunnen er ook nieuwe afspraken gemaakt worden.

Zijn de bibliotheken open?
De fysieke bibliotheken zijn dicht. Alle uitgeleende boeken zijn automatisch verlengd tot 1 juni en er worden uiteraard geen boetes in rekening gebracht. De overige (online) dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Vragen hierover kunnen gemaild worden naar: library@nhlstenden.com of er kan contact worden opgenomen met de informatiespecialist van je academie/opleiding. Je vindt de contactgegevens hier: https://bibliotheek.nhlstenden.com/over-de-bibliotheek/informatiespecialisten-opleidingen/

Mijn leidinggevende heeft gevraagd of ik toch op school wil komen werken. Welke faciliteiten zijn er wanneer open?

 • Alle kantine- en koffiefaciliteiten sluiten per 17 maart tot 1 juni.
 • De koffie- en vendingautomaten zijn nog wel in werking.
 • Restaurants Wannee en Stones zijn dicht t/m 1 juni.
 • De ingangen aan de voorkant van Wannee en Stones zijn dicht.
 • Het Campus Hotel is vrijdag 13 maart om 12 uur dicht gegaan. Er wordt contact gezocht met gasten die al een kamer hadden geboekt. Zij krijgen hun geld terug.

Blijven de restaurants Wannee (Leeuwarden) en Stones (Emmen) en het Campus Hotel (Leeuwarden) ook open?
Nee, de restaurants en het hotel sluiten hun deuren tot 1 juni.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Is Student Info nog open?
Student Info kan je elke dag telefonisch bereiken van 9.00- 16.30 uur. Alle geplande afspraken gaan gewoon door, maar dan wel via de telefoon. Je kunt Student Info bereiken via 058-2441155 of per mail studentinfo@nhlstenden.com.

Thema 3: Studenten en medewerkers in het buitenland

Sinds dinsdagavond 17 maart adviseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar het buitenland te reizen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit advies is afgegeven voor reizen van Nederland naar alle landen. Als je nu voor je studie in het buitenland verblijft, verzoeken we je zo spoedig mogelijk terug te keren naar Nederland.

Al eerder besloten we studenten uit risicogebieden terug te roepen naar Nederland. Omdat dit advies voor reizen vanuit Nederland naar alle landen geldt, verzoeken we alle studenten en medewerkers die voor hun reis en/of studie in het buitenland verblijven, terug te keren naar Nederland. Als je besluit te blijven, dan is dat op eigen risico.

Onderstaand de vragen en antwoorden, gemaakt op basis van vragen van studenten, ouders en het door de hogeschool geformuleerde beleid. Heb je hulp nodig of vragen, mail naar coronavirus@nhlstenden.com en whatsapp naar +31 6 15 31 95 24. De Rijksoverheid heeft de informatie over de terugkeer naar Nederland overzichtelijk op een rij gezet (Engelstalig).

Moeten studenten en medewerkers die nu in het buitenland zitten voor stage, studie of GrandTour naar huis?
Wij adviseren je dringend om zo spoedig mogelijk terug te keren naar Nederland.

Sinds dinsdagavond 17 maart adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar het buitenland te reizen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit advies is afgegeven voor reizen van Nederland naar alle landen. Als je nu voor je studie in het buitenland verblijft, verzoeken we je zo spoedig mogelijk terug te keren naar Nederland. Als je besluit te blijven, dan is dat op eigen risico.

We vragen GrandTour studenten om de details van hun reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Daarnaast het verzoek om de reisplannen ook door te geven aan de opleiding/studiecoach.

Exchange studenten of studenten die in het buitenland zitten voor een internship vragen we om de details van de reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via dit online formulier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SJ5qAQu69EmX-KiDUhZOWOAqY7nskdhLpGpXyke_aWRUM1JGVkFSU0tVMDBBVlk2VEZaTjBCNFRINy4u. Geef daarnaast je reisplannen ook door aan je opleiding/studiecoach.

Ik wil terug naar Nederland, maar het lukt me niet.
Bericht van het Ministerie van Buitenlandse zaken:
Aan studenten en personeel van Nederlandse instellingen die nu vastzitten in het buitenland (en overigens aan alle Nederlanders die op dit moment in het buitenland vast zitten) adviseert BZ het volgende:

• Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen die op NL of Europa vliegen (of reisorganisatie, zo aan de orde).

• Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen.

• Mocht vertrekken op korte termijn niet lukken: registreer je bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet gedaan hebt https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

(kan ook per groep). Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bijv. eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden.

• Indien vertrek op korte termijn niet mogelijk is, zorg ervoor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247

• Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

Moeten alle EU-studenten terugkeren naar Nederland of naar het thuisland binnen de EU?
Je kunt dit het beste zelf inschatten en dit is uiteraard ook afhankelijk van het land waar je bent of naar toe wilt. Je dient je te allen tijden aan de richtlijnen die gelden in het land waar je bent. Vragen hierover kun je mailen naar coronavirus@nhlstenden.com

Moeten Non-EU studenten terugkeren naar Nederland of naar het land van herkomst?
Voor Non-EU studenten gelden andere regels en vragen we je om deze specifieke vragen aan ons voor te leggen via coronavirus@nhlstenden.com

Ik heb een bericht ontvangen dat ik Nederland moet terugkeren. Waar moet ik rekening mee houden?

Houd bij je terugkeer naar Nederland rekening met onderstaande zaken

 • Kom zo snel mogelijk terug. Probeer dit te doen door op basis van je eigen vliegticket een retourvlucht te boeken.
 • Is het niet mogelijk om je retourvlucht om te boeken of heb je nog geen retourticket? Koop dan zo snel mogelijk een retourticket en kom terug naar Nederland.
 • Heb je hulp of informatie nodig? Neem dan contact op met je reisverzekeraar of met het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dit kan telefonisch via +31 247 247 247 (Let op: het is erg druk aan de telefoon. De wachttijd kan flink oplopen) en via Twitter op @24/7BZ.
 • Je kunt met vragen ook contact opnemen met ons via coronavirus@nhlstenden.com of WhatsApp naar +31 6 15 31 95 24. Ook is er op onze campussen ondersteuning beschikbaar.
 • Als je  gezondheidsklachten hebt, nee dan direct na terugkeer in Nederland contact op met je huisarts.
 • Heb je jouw terugreis geregeld? Neem dan direct contact op met de contactpersoon van je opleiding om aan te geven wanneer je terugkomt en waar je na terugkeer in Nederland gaat verblijven. Weet je niet wie je contactpersoon is? Stuur deze informatie dan naar coronavirus@nhlstenden.com

We vragen GrandTour studenten om de details van hun reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Daarnaast het verzoek om de reisplannen ook door te geven aan de opleiding/studiecoach.

Exchange studenten of studenten die in het buitenland zitten voor een internship vragen we om de details van de reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via dit online formulier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SJ5qAQu69EmX-KiDUhZOWOAqY7nskdhLpGpXyke_aWRUM1JGVkFSU0tVMDBBVlk2VEZaTjBCNFRINy4u. Geef  daarnaast je reisplannen ook door aan je opleiding/studiecoach.

Ik heb gehoord dat er een inreisverbod is ingesteld voor Nederland. Mag ik wel naar binnen?
Vanaf donderdag 19 maart 2020 18.00 uur zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen verscherpt. Dit betekent dat personen die niet onder de uitzonderingscategorieën vallen, Nederland niet binnenkomen en hen toegang wordt geweigerd. Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen. Deze maatregel geldt niet voor:

 • houders van een mvv* of Nederlandse verblijfsvergunning, ongeacht het verblijfsdoel;
 • derdelanders in het bezit van een verblijfsvergunning van een Schengen – of EU lidstaat;
 • houders van een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

De Rijksoverheid heeft hier een overzicht (Engelstalig) van gemaakt.

Ik moet extra kosten maken voor mijn terugkeer naar Nederland. Worden deze vergoed?
Maak je extra kosten voor je terugkeer naar Nederland, houd dan rekening met de volgende zaken:

a. Bewaar alle betaalbewijzen, tickets en ander bewijzen van gemaakte kosten.
b. Declareer de kosten bij je eigen reis- en/of annuleringsverzekering.
 c. Als je eigen reis- en/ of annuleringsverzekering niet uitkeert, meld dat via coronavirus@nhlstenden.com. Voeg alle betaalbewijzen én het bewijs dat je eigen verzekering niet uitkeert toe aan deze mail.

 • d. NHL Stenden onderzoekt of en op welke wijze we een tegemoetkoming in de kosten kunnen realiseren, die niet door de verzekering zijn gedekt. 

Ik heb geen huis als ik naar huis kom. Wat moet ik doen?
Studenten die worden teruggeroepen naar Nederland, maar die daar geen huisvesting hebben, worden verzocht dit aan hun contactpersoon/coach van de academie door te geven. Voor deze studenten wordt gezocht naar een oplossing.

Moet ik aan NHL Stenden laten weten dat ik terugkeer naar Nederland?
 
Ja, we vragen je om de details van je reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). 

Geef je reisplannen daarnaast ook door aan je opleiding/studiecoach.

We vragen GrandTour studenten om de details van hun reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Daarnaast het verzoek om de reisplannen ook door te geven aan de opleiding/studiecoach.

Exchange studenten of studenten die in het buitenland zitten voor een internship vragen we om de details van de reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via dit online formulier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SJ5qAQu69EmX-KiDUhZOWOAqY7nskdhLpGpXyke_aWRUM1JGVkFSU0tVMDBBVlk2VEZaTjBCNFRINy4u. Geef  daarnaast je reisplannen ook door aan je opleiding/studiecoach.

Ik wil heel graag even met iemand overleggen, wie kan ik bellen?
Heb je hulp nodig of vragen?  Neem dan contact op met je contactpersoon van de opleiding, of mail naar coronavirus@nhlstenden.com of  whatsapp naar +31 6 15 31 95 24.

Ik heb bericht ontvangen met het verzoek om terug te keren naar Nederland, maar ik wil niet naar huis. Ben ik toch verplicht om te gaan?
We verzoeken je dringend om terug komen, mits dat mogelijk is. Als je besluit te blijven, dan is dat op eigen risico.

Wat betekent het als ik besluit om op eigen risico in het buitenland te blijven?
Besluit je om op eigen risico in het buitenland te blijven, ondanks het dringende verzoek van NHL Stenden om terug te keren naar Nederland?

 • Houd in de gaten wat de lokale autoriteiten aangeven van het land waar je verblijft.
 • Onderzoek of de lokale situatie veilig is. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op Nederland Wereldwijd.
 • Houd rekening met het feit dat je op een later tijdstip mogelijk niet meer terug kunt keren  naar Nederland. Kijk voor de actuele situatie op (site van BuZa invoegen)

Ik loop studievertraging op, omdat ik nu naar huis moet. Hoe los ik dat op?
NHL Stenden start met online onderwijs en/of er worden vervangende opdrachten aangeboden. We doen ons uiterste best om hier zo snel mogelijk informatie over te verstrekken. Hou je mail, intranet en blackboard in de gaten. Je krijgt via je eigen opleiding hier informatie over.

De vragen over hoe we om gaan met studievertraging proberen we volgende week zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wat moet ik doen als ik door de richtlijnen van het land niet naar huis mag?
Neem dan contact op met je reisverzekeraar of met het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dit kan telefonisch via +31 247 247 247 (Let op: het is erg druk aan de telefoon. De wachttijd kan flink oplopen) en via Twitter op @24/7BZ.

Je kunt met ook contact opnemen met ons via coronavirus@nhlstenden.com of WhatsApp naar +31 6 15 31 95 24. Op onze campussen is ook ondersteuning beschikbaar.

Mijn familie woont in Noord-Brabant, ik ben voor mijn gevoel veiliger waar ik nu ben. Moet ik naar huis?
Moeilijk dilemma. Toch verzoeken we je dringend om terug komen, mits dat mogelijk is. Als je besluit te blijven, dan is dat op eigen risico. Bij twijfel overleg met iemand van je opleiding of neem contact op via coronavirus@nhlstenden.com en whatsapp naar +31 6 15 31 95 24.

We vragen GrandTour studenten om de details van hun reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Daarnaast het verzoek om de reisplannen ook door te geven aan de opleiding/studiecoach.

Exchange studenten of studenten die in het buitenland zitten voor een internship vragen we om de details van de reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via dit online formulier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SJ5qAQu69EmX-KiDUhZOWOAqY7nskdhLpGpXyke_aWRUM1JGVkFSU0tVMDBBVlk2VEZaTjBCNFRINy4u. Geef  daarnaast je reisplannen ook door aan je opleiding/studiecoach.

Ik ben op dit moment in een risicogebied en mag Nederland niet in. Wat nu?
Dit is een lastig dilemma. Neem voor overleg contact op met je opleiding of neem contact op via coronavirus@nhlstenden.com en whatsapp naar +31 6 15 31 95 24.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken op Nederland Wereldwijd.

Is er contact met studenten en medewerkers in het buitenland?
Sinds dinsdagavond 17 maart hebben we per mail of telefonisch contact opgenomen met alle studenten die in het buitenland verblijven met het dringende verzoek om terug te keren naar Nederland. Studenten kunnen te allen tijde zelf contact opnemen met hun contactpersoon binnen hun opleiding. Daarbij volgen we het advies van het RIVM en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Thema 4: Buitenlandse studenten in Nederland

Is er ook extra zorg voor buitenlandse studenten?
Buitenlandse studenten krijgen de uitnodiging om deel te nemen aan een van de online meetings (via Teams – Office 365). In de mail staat een link waar je op in kunt loggen met je nhlstenden account.

Tijdens de online meetings worden de verschillende besluiten van de hogeschool toegelicht en uitgelegd wat dit voor de buitenlandse studenten betekent, wat ze kunnen doen de komende weken en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Ik ben een buitenlandse student in Nederland en ik wil graag naar huis. Kan dat?
We kunnen ons heel goed voorstellen dat je graag naar huis wilt.

Je hebt in principe twee mogelijkheden:

 1.  Je volgt het beleid van je thuisland en neemt op basis daarvan een beslissing. 
 2. Je blijft in Nederland en volgt het Nederlandse beleid. Op basis daarvan neem je een beslissing.

In bijgaande schema’s kan je zien welke acties je moet ondernemen voordat je naar huis gaat. De schema’s zijn verschillend voor studenten die uit Europa zelf komen of van buiten Europa.

 1. Schema Europa
 2. Schema Buiten Europa

Ons advies is echter: Buitenlandse studenten die terug naar huis willen vanuit Nederland wordt aangeraden dat niet te doen. Wanneer ze besluiten dit wel te doen, is dat ook op eigen risico.

Studenten met een studentendecaan kunnen bellen via Studentinfo: 003158-2441155. Elke dag  is er telefonisch spreekuur van 09:00- 16:30. Je kunt je vraag ook mailen naar coronavirus@nhlstenden.com of whatsappen naar +31 6 15 31 95 24

Hoe zit het met de gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik mijn vereiste studievoortgang niet haal? 
Er wordt online onderwijs aangeboden. Daarnaast zet NHL Stenden zet zich in om eventuele negatieve gevolgen voor je studie zoveel mogelijk te beperken. Als je je zorgen maakt, bespreek deze zorgen dan met je studiecoach/ contactpersoon.

Ik ben teruggekeerd naar huis vanwege corona. Ik wil me graag tijdelijk uitschrijven bij de hogeschool, maar kan de gevolgen niet helemaal goed overzien. Wat zijn de gevolgen?
Fijn dat je thuis bent. We hopen dat je daar ook in de gelegenheid bent om het online onderwijs wat we aanbieden als hogeschool te volgen.
Als je je tijdelijk uitschrijft kan je geen online onderwijs volgen en loop je meer studievertraging op. BELANGRIJK: Daarnaast vervalt je studievergunning (study permit) als je niet meer ingeschreven staat en kan dit ook gevolgen hebben voor een eventuele verblijfsvergunning.

Ik ben een buitenlandse student in Nederland en wil graag contact met een arts. Waar kan ik terecht?
Dat kan door mee te doenop ons online corona platform voor internationale studenten. Iedereen is meer dan welkom. We hopen dat dit platform onze internationale studenten een andere manier biedt om in contact te komen met medestudenten, wederzijdse zorgen te delen en ook praktische tips en ondersteuning te bieden. Verder hebben we collega's van ons International Office beschikbaar die specifieke vragen kunnen beantwoorden met betrekking tot jouw situatie op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, reizen (thuis), veiligheid en welzijn en andere onderwerpen die je aan de orde kunt stellen. We hebben misschien niet alle antwoorden, maar we doen ons uiterste best om je te ondersteunen bij het krijgen van de antwoorden en informatie die je nodig hebt. Blijf in contact met ons!

Thema 5: GrandTour en Erasmus

Sluiten onze buitenlandse locaties?
Ja onze buitenlandse locaties zijn op verzoek van de overheden ter plekke, gesloten.

Vanwege het coronavirus hebben we allemaal te maken met een tal van richtlijnen. Voor studenten die in het buitenland zitten, gelden ook nog eens de richtlijnen van het land waar je bent. De overheden van al onze buitenlandse vestigingen hebben ons gevraagd de locaties te sluiten.

Onderstaand de data per locatie dat ze dicht zijn gegaan:

 • Qatar tot nader order
 • Thailand: dinsdag 17 maart t/m nader order
 • Bali: woensdag 18 maart t/m nader order
 • Zuid-Afrika: woensdag 18 maart t/m nader order

Het onderwijs wordt op alle locaties online voortgezet.

Ik zit voor mijn GrandTour in Zuid-Afrika, kan ik volgende week wel naar Bali reizen?
Alle studenten die in het buitenland verblijven, verzoeken we dringend om terug te keren naar Nederland. Hierover heb je op dinsdagavond 17 maart een e-mail van ons ontvangen.

We vragen je om de details van je reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Geef je reisplannen daarnaast ook door aan je opleiding/studiecoach.

Kijk voor meer informatie de Q&A ‘Studenten en medewerkers in het buitenland’. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op via coronavirus@nhlstenden.com of WhatsApp naar +31 6 15 31 95 24.

Onze buitenlandse locaties zijn gesloten, het onderwijs wordt online voortgezet. Hierover ontvang je bericht van je opleiding.

Mijn GrandTour locatie gaat dicht, wat moet ik nu doen?
De gebouwen zijn inderdaad dicht. Het onderwijs gaat echter online door. Hier krijg je nog bericht over via je opleiding.

Mijn GrandTour locatie gaat dicht en ik mag volgens de richtlijnen van het land niet reizen, dus ik kan niet terug naar Nederland. Wat moet ik doen?
Alle studenten die in het buitenland verblijven, verzoeken we dringend om terug te keren naar Nederland. Hierover heb je op dinsdagavond 17 maart een e-mail van ons ontvangen.

We vragen je om de details van je reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Geef je reisplannen daarnaast ook door aan je opleiding/studiecoach.

Kijk voor meer informatie de Q&A ‘Studenten en medewerkers in het buitenland’. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op via coronavirus@nhlstenden.com of WhatsApp naar +31 6 15 31 95 24

Mijn GrandTour locatie gaat dicht, ik wil naar huis, maar volgens de richtlijnen van Nederland het land niet in. Wat moet ik doen?
Alle studenten die in het buitenland verblijven, verzoeken we dringend om terug te keren naar Nederland. Hierover heb je op dinsdagavond 17 maart een e-mail van ons ontvangen.

We vragen je om de details van je reisplannen zo snel mogelijk aan ons door te geven via the iGo portal (https://igo.nhlstenden.com/Account/Login). Geef je reisplannen daarnaast ook door aan je opleiding/studiecoach.

Kijk voor meer informatie de Q&A ‘Studenten en medewerkers in het buitenland’. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op via coronavirus@nhlstenden.com of WhatsApp naar +31 6 15 31 95 24

Hoe zit het met mijn studie in het buitenland voor MP4? Ga ik op Grand Tour?
Op woensdag 25 maart is er een mail naar alle Grand Tour studenten gegaan. Onderstaand een deel van deze informatie. Voor meer informatie, check je mail.

Ik heb gehoord dat ik de Grand Tour kosten voor MP4 niet hoef te betalen, klopt dat?
Ja, dat klopt.  

Hoe zit het met de Erasmusbeurs?
Hieronder hebben we meerdere situaties uitgewerkt:

 1. Student volgt online lessen tijdens sluiting van de gastinstelling​
  Wanneer de student de online lessen volgt in het gastland, dan is dat een continuering van het buitenlandverblijf. Als de student de online lessen volgt in een ander land dan het gastland, is er sprake van op zijn minst een onderbreking. En als de student niet terugkeert dan geldt vanzelfsprekend een beëindiging.
   
 2. Student beëindigt de buitenlandperiode
  In geval van beëindiging van de buitenlandperiode door overmacht moet de student ten minste voor de werkelijke duur een beurs krijgen.

 3. Student onderbreekt de buitenlandperiode
  In geval van onderbreking van de buitenlandperiode door overmacht kan de student na de onderbreking de buitenlandperiode voorzetten op voorwaarde dat de einddatum van de mobiliteitsperiode binnen de contractperiode valt.

Bij voortijdige beëindiging van geplande studie / stage of onderbreking is het belangrijk dat de student e-mailcorrespondentie met gastinstelling of stagebedrijf doorstuurt naar io@nhlstenden.com waarin de reden van voortijdige beëindiging / onderbreking vermeld staat. Indien mogelijk ook een certificate of stay met daarin de begin- en einddatum en handtekening gastinstelling of stagebedrijf.

Thema 6: Informatie van de IND: visa, inreisverbod, verblijfsvergunning

1. Ik heb gehoord dat er een inreisverbod is ingesteld voor Nederland. Mag ik wel naar binnen?
Vanaf donderdag 19 maart 2020 18.00 uur zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen verscherpt. Dit betekent dat personen die niet onder de uitzonderingscategorieën vallen, Nederland niet binnenkomen en hen toegang wordt geweigerd. Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen. Deze maatregel geldt niet voor:

 • houders van een mvv* of Nederlandse verblijfsvergunning, ongeacht het verblijfsdoel;
 • derdelanders in het bezit van een verblijfsvergunning van een Schengen – of EU lidstaat;
 • houders van een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

De Rijksoverheid heeft hier een overzicht (Engelstalig) van gemaakt.

2. Ik heb een visum nodig, kan ik dat nog aanvragen bij de IND?
Nee, dat kan niet. DE IND schort alle niet-essentiële consulaire dienstverlening op. Tot in ieder geval 6 april 2020 worden er geen mvv’s* en visa kort verblijf afgegeven. Voor studenten wordt géén uitzondering gemaakt.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

3. Ik heb mijn mvv* opgehaald en kan nu niet reizen. Kan de mvv worden verlengd?
Indien nodig kan, als de ambassades hun dienstverlening weer hebben opgestart, de geldigheidsduur van de mvv worden verlengd. Dit kan t.z.t. direct met de betreffende ambassade worden afgesproken.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

4. Ik heb een geldige verblijfsvergunning, ik zit nu in het buitenland en kan niet terug naar Nederland. Wordt mijn verblijfsvergunning nu ingetrokken?
In gevallen als deze, waarbij onder normale omstandigheden de verblijfsvergunning zou worden ingetrokken, zal de IND al naar gelang de omstandigheden van het geval maatwerk leveren.

5. Mijn verblijfsvergunning is verlopen en ik kan nu niet uit Nederland vertrekken. Wat nu?
Dien waar mogelijk een verlengingsaanvraag in. Is dat niet mogelijk, dan kan de student bij het loket vragen om een terugkeerbesluit. Met een terugkeerbesluit heeft de student dan 28 dagen extra om het land te verlaten. Afspraken maken bij het loket kan op de gebruikelijke manier, houd wel rekening met beperkte dienstverlening bij de IND loketten of bel met 088 - 043 0430  (ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur). Vanwege drukte is de IND momenteel telefonisch minder goed bereikbaar.

6. Mijn verblijfsdocument is klaar, kan ik het ophalen?
Tot en met in ieder geval 6 april 2020 kunnen er geen verblijfsdocumenten worden afgehaald bij de IND loketten.

Thema 7: Aankomende studenten - studiekiezer

Blijft de inschrijfdatum voor aankomende studenten gehandhaafd?
Nee, de inschrijfdatum wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni.

De aanmelding- en selectieprocedures waren in volle gang toen deze crisis uitbrak. De werkwijze en procedures worden zoveel als mogelijk gecontinueerd, maar kunnen niet altijd op de gangbare manier plaatsvinden. Bovendien focussen leerlingen en studenten in het vo en mbo zich mogelijk meer op het hier en nu, dan op de studie die ze vanaf september willen doen. Om (aankomend) studenten meer tijd en ruimte te geven zich aan te melden, wordt de aanmelddatum verschoven naar 1 juni.

Bron: COVID-19 aanpak hoger onderwijs, OCW

De inschrijfdatum is verschoven, wat betekent dit voor de selectietermijn?
Studies die een selectietermijn hanteren, verlengen deze naar 15 mei 2020. Voor studenten die niet uit de EER komen, gelden al verschillende inschrijfmogelijkheden. Het CvB zal volgende week bekijken of hier nog nadere richtlijnen geformuleerd moeten worden.

Heb je nog andere vragen over het kiezen van een studie of hoe de hogeschool bijvoorbeeld de Open Dagen gaat regelen?
Kijk dan in de Q&A die speciaal gemaakt is voor de studiekiezer. https://www.nhlstenden.com/corona/studiekeuze-qna

Hoe gaan we om met Open Dagen? - update
Ook deze gaan zo veel mogelijk online door.

Door het wegvallen van de fysieke Open Avond op 2 april en het feit dat examenkandidaten nog midden in hun studiekeuze zitten, is er behoefte aan een (online) alternatief. Daarom gaan we de Online Open Dagen (OOD) aanbieden op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april 2020.

We hebben een programma samengesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de studiekiezer op dit moment. Het programma kan bestaan uit:

 • Voorlichtingsvideo per opleiding of opleidingen
 • Chatten per opleiding / opleidingen via Whatsapp
 • Webinars
 • Studiekeuzegesprek door studieadviescentrum
 • Algemene vragen beantwoorden door studentinfo
 • Sfeer proeven door video’s en fotografie

Live StudentTalks m.b.t. grand tour, exchange, design based education etc..

Thema 8: Communicatie

Hoe informeert de hogeschool studenten en medewerkers?
We doen onze uiterste best om zo snel mogelijk de laatste ontwikkelingen te delen. Als het dringend is, sturen we een mail via je NHL Stenden account. Houd deze dus continue in de gaten. Daarnaast houden we de laatste ontwikkelingen bij via intranet, blackboard en internet. Dat gaat wellicht niet altijd zo snel als we zouden willen, echter ook hier is zorgvuldigheid op zijn plaats.

Ook organiseren we sinds kort webinars voor verschillende doelgroepen:

 1. Studenten: elke woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur
 2. Medewerkers: Elke dinsdagmiddag van 16:00-17:00 uur opname webinar
 3. Docenten en studenten voor hulp bij online onderwijs

De webinars vinden plaats via Microsoft Office Teams. Tijdens het webinar zijn er een aantal mensen (waaronder het CvB) die het woord voeren en anderen kunnen via de chat vragen stellen. De links achter de  doelgroepen verwijzen naar eerdere opgenomen webinars die je terug kunt luisteren.

Wees alert op fakenieuws en phishingmails, bij twijfel check bij je opleiding of je leidinggevende.

Informeren jullie het werkveld ook?
Er is inmiddels een mail voor alle stageadressen en het werkveld verstuurd door de diverse opleidingen.

Waar is de planning van de webinars voor hulp bij online onderwijs?
De planning staat op intranet.

Voor docenten die hulp nodig hebben bij het verzorgen van online onderwijs, worden wekelijks meerdere webinars aangeboden over onderwerpen als Blackboard en Microsoft Teams.

Heb je specifieke vragen? Dan kun je een persoonlijke uitlegsessie aanvragen op een moment dat het jou uitkomt. Vraag een persoonlijke uitlegsessie aan.

Thema 9: Online onderwijs

Ben ik vrij nu de school dicht is? Of krijgen we online les?
Je bent niet vrij. Uitgangspunt is dat onderwijs en toetsen zoveel mogelijk doorgaan. Je bent dus niet vrij. Opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen zullen zoveel mogelijk via Blackboard plaatsvinden. Voor de kennistoetsen (tentamens) gaan we toetsapplicatie Quayn gebruiken en combinatie met Proctorexam om op afstand  te kunnen surveilleren. Houd je e-mail, intranet en blackboard in de gaten. Je krijgt via je eigen opleiding nadere informatie.

Waar vind ik informatie over het verzorgen van online onderwijs?
Op onze website vind je meer informatie over het organiseren van online onderwijs. Je vindt hier bijvoorbeeld praktische informatie, instructiefilmpjes en handleidingen voor Microsoft Teams en Blackboard.

Waar vind ik informatie over het volgen van online onderwijs?
Op onze website vind je meer informatie over het volgen van online onderwijs en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Je vindt hier bijvoorbeeld praktische informatie, instructiefilmpjes en handleidingen voor Microsoft Teams en Blackboard.

Ik heb hulp nodig bij het verzorgen van online onderwijs
Voor docenten die hulp nodig hebben bij het verzorgen van online onderwijs, worden wekelijks meerdere webinars aangeboden over onderwerpen als Blackboard en Microsoft Teams. Bekijk de planning.

Ik heb hulp nodig bij het krijgen van online onderwijs
voor studenten is ook informatie beschikbaar via https://www.nhlstenden.com/online-onderwijs/aan-de-slag-studenten

Heb je specifieke vragen? Dan kun je een persoonlijke uitlegsessie aanvragen op een moment dat het jou uitkomt. Vraag een persoonlijke uitlegsessie aan.

Hoe kunnen we studenten die praktisch onderzoek doen bij lectoraten helpen? Zodat ze geen studievertraging oplopen? Online onderwijs is lastig bij praktisch onderzoek.
Dit onderwerp speelt bij meer praktijk gericht onderwijs/ onderzoek. We gaan uit van de leeruitkomsten die bereikt moeten worden. Een deel kan wellicht wel omgezet worden in een online vorm. Waar dat niet gaat, moeten we zien of we kunnen verplaatsen, vertragen of er een andere oplossing voor vinden.

Gaan de toetsen nu online door? Zo ja, hoe? - update
Ja, we gaan online toetsen.

Het fysiek afnemen van toetsen is de komende tijd niet meer mogelijk. Daarom gaan we voor alle toetsen op zoek naar een digitaal alternatief. We gaan verschillende online toetsomgevingen en -applicaties gebruiken zoals Blackboard, Quayn, Mobius en Teams. Waarbij meer kennisgerichte toetsen veelal in Quayn zullen zijn en andere toetsen (zoals opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen) in Blackboard, Mobius of Teams.

Daarnaast is het belangrijk dat jij jouw toetsen afneemt onder de juiste omstandigheden, zodat jouw toetsresultaten juridisch gezien geldig zijn. Daarom gebruiken we naast Quayn het programma Proctorexam, waarmee het mogelijk is om op afstand te kunnen surveilleren.

Gaan alle toetsen online door? - update
Je kunt er in principe van uitgaan dat alle toetsen waar je je voor hebt ingeschreven doorgaan. Vrijdag 27 maart heb je informatie  gekregen.  Let op: je hebt alleen bericht gekregen als je je ingeschreven hebt voor toetsen. Het kan voorkomen dat een toets wordt verplaatst naar een ander tijdstip. Wanneer dit gebeurt, ontvang je hier van onze afdeling Toetslogistiek een apart bericht over. Ook kan vanuit je eigen opleiding nog aanvullende informatie worden verstuurd.


Thema 10: Onderwijs: Studievertraging, toetsen, collegegeld etc.

Hoef ik me nu ook niet meer in te schrijven voor toetsen?
Inschrijven kon nog tot 22 maart 23.59 uur. De oorspronkelijke inschrijvingsdatum van 18 maart was, door deze bijzondere omstandigheden, verlengd tot en met 22 maart. Het is niet meer mogelijk je na deze nieuwe sluitingsdatum in te tekenen voor een toets.

Gaan de toetsen door?
Omdat de afname van toetsen fysiek niet meer wenselijk en mogelijk is, zullen deze in digitale vorm aangeboden worden. Opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen vinden zoveel mogelijk via Blackboard plaats. Voor de kennistoetsen (tentamens) gaan we de toetsapplicatie Quayn gebruiken in combinatie met Proctorexam om op afstand te kunnen surveilleren.

Ga ervan uit dat de toetsen, waarvoor je je hebt ingeschreven, zoveel mogelijk doorgaan. Houd er wel rekening mee dat jouw toetsen misschien op een ander moment ingepland moeten worden. Wanneer je je hebt ingetekend voor een toets en deze wordt verplaatst, krijg je vanuit Toetslogistiek een mail waarin je hierover wordt geïnformeerd.

Uiterlijk vrijdag 27 maart ontvang je meer informatie over het toetsrooster en een uitgebreide instructie met uitleg over hoe je in de betreffende toets komt en informatie over de thuisfaciliteiten die nodig zijn, zoals een goed werkende laptop met camera en een stabiele internetverbinding.

Worden toetsen online afgenomen?
Omdat de afname van toetsen fysiek niet meer wenselijk en mogelijk is, zullen deze in digitale vorm aangeboden worden. Opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen vinden zoveel mogelijk via Blackboard plaats. Voor de kennistoetsen (tentamens) gaan we de toetsapplicatie Quayn gebruiken in combinatie met Proctorexam om op afstand te kunnen surveilleren.

Studievertraging/consequenties
De coronacrisis vraagt om goede maatregelen en oplossingen voor het onderwijs, in het bijzonder op het gebied van toetsen. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk het onderwijs en de toetsen door laten gaan, zodat je zo weinig mogelijk studievertraging oploopt.

Bij vraag  2 en 3  bij Thema 10 vind je meer informatie over de afname van toetsen. Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact zoeken met de examencommissie van je opleiding.

Belangrijk: Mocht je als student als gevolg van het coronavirus studievertraging oplopen, raden we je aan dit goed te documenteren (bewijsmateriaal te verzamelen). We maken zo snel mogelijk bekend hoe opleidingen hier procedureel mee omgaan.

Hoe kan ik studievertraging voorkomen?
Ons advies: blijf studeren!

Om studievertraging te voorkomen, is het belangrijk dat je blijft studeren. We begrijpen dat het soms lastig is om te bepalen hoe je dat het beste kunt doen. We zijn druk bezig om ons onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te richten. We vragen je ook begrip te hebben voor onze docenten, die zich in razendsnel tempo de mogelijkheden van online onderwijs eigen maken. Heb je vragen over hoe je het beste kunt studeren of hoe je je kunt voorbereiden op een toets? Dan kun je hier uiteraard jouw docenten voor benaderen.

Nu de hogeschool dicht is, moet ik dan ook collegegeld betalen?
Ja, het betalen van het collegegeld gaat gewoon door. De hogeschool is wel dicht, echter het onderwijs en de toetsen gaan zo veel mogelijk online door. Je opleiding heeft je over de online lessen al bericht of gaat dit zeer binnenkort doen.

Wordt bij NHL Stenden het Bindend Schooladvies opgeschort?
Ja. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. NHL Stenden gaat het landelijk beleid volgen zodra dit definitief bevestigd is. Dit geldt dan voor studenten die op 1/9/2019 zijn gestart. Overige studenten (bijvoorbeeld studenten die al uitstel hadden) worden individueel beoordeeld.

Ik moet 60 studiepunten dit jaar halen anders kan ik niet doorstromen. Door het coronavirus loop ik studievertraging op, daardoor loop ik een heel jaar mis op mijn volgende opleiding.
Het coronavirus stelt ons voor ingewikkelde zaken met grote impact op ons dagelijks leven. Dit is er één van. Onze hogeschool doet er alles aan om de studievertraging zo klein mogelijk te laten zijn, maar we kunnen wellicht niet geheel voorkomen dat je studievertraging oploopt. We zien deze situatie bij:

 • Studenten die van het mbo willen doorstromen naar het hbo
 • Studenten die van het hbo willen doorstromen naar de universiteit
 • Studenten die van hbo bachelor willen doorstromen naar een master

Bij dit onderwerp zijn meerdere partijen betrokken. Denk daarbij aan de vereniging van hogescholen en de minister van OCW. Daar staat dit onderwerp op de agenda, zodra we meer weten, delen we dat.

Thema 11: Stage en werk

Kan ik nog stagelopen?
Hiervoor geldt dat je de richtlijnen volgt van de instelling of het bedrijf waar je werkt. Als zij open blijven dan kan je doorgaan met je stage. Wel is het is het erg belangrijk dat je zelf geen gezondheidsklachten hebt. Zo proberen we samen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als je niet meer kunt stagelopen, neem dan contact op met je stagebegeleider.

Als je stage loopt in de zorg dan gelden hiervoor wellicht andere richtlijnen, neem hiervoor contact op met je opleiding/ stagebegeleider.

Gaan stagebezoeken en afstudeerbezoeken door?
Het is belangrijk dat je hierin de richtlijnen volgt van het bedrijf of instelling waar je stageloopt/ afstudeert. Als het bezoek niet strikt noodzakelijk is, adviseren we om het via Skype te doen. Er wordt vanuit het RIVM immers gevraagd dat we zo min mogelijk fysieke contacten hebben.

Ik loop stage en heb een verminderde weerstand. Nu hoorde ik dat kwetsbare mensen het openbaar vervoer moeten vermijden. Ik ga met de bus naar mijn stageadres, wat moet ik doen?
Het klopt dat dit op donderdag 12 maart tijdens de persconferentie is gezegd. In het algemeen gaan de stages door, in afstemming met het bedrijf of de instelling waar je stage loopt. Echter in jouw specifieke situatie adviseren we contact op te nemen met je stagebegeleider om samen tot een besluit te komen.

Ik loop stage en heb een verminderde weerstand. Er is gezegd dat kwetsbare personen grote groepen moesten mijden. Moet ik stoppen met stagelopen?
Het klopt dat dit op donderdag 12 maart tijdens de persconferentie is gezegd. In het algemeen gaan de stages door, in afstemming met het bedrijf of de instelling waar je stage loopt. Echter in jou specifieke situatie adviseren we contact op te nemen met je stagebegeleider om samen tot een besluit te komen.

Doordat ik geen stage meer kan lopen, loop ik mijn stagevergoeding mis. Nu kan ik mijn huur niet meer betalen. Weten jullie of ik als student beroep kan doen op een regeling?
We krijgen hier veel vragen over. We zijn ons bewust van de impact en gevolgen voor jullie. Er zijn inmiddels noodmaatregelen gekomen vanuit het kabinet, kijk of je daar voor in aanmerking komt.

We zijn op landelijk niveau in gesprek met OCW welke noodmaatregelen er specifiek voor het onderwijs/studenten komen. Zodra daar meer over bekend is, laten we je het weten.

Mijn stage is gestopt of uitgesteld door het coronavirus. Hoe zet ik mijn ov-vergoeding buitenland of uitwonendenbeurs stop? Bron: Duo https://duo.nl/particulier/footer/contact/

Ov-vergoeding buitenland

 • Zet je ov-vergoeding stop in Mijn DUO. Geef aan of je een week- of weekendabonnement wilt. Je krijgt per april weer een studentenreisproduct.
 • Wil je in maart nog een reisproduct? Stuur dan een mailtje naar ovsk@duo.nl. Zet in je mail of je een week- of weekendabonnement wilt. Je ov-vergoeding voor maart trekken we in. Die moet je in april terugbetalen.
 • Is je ov-vergoeding nog niet ingegaan? Dan hoef je niets te doen. De vergoeding vervalt automatisch.

Uitwonendenbeurs
Was je vanwege je stage uitwonend? En word je nu weer thuiswonend?  Wijzig je woonsituatie in Mijn DUO.

Ik kan als EU'er niet aan de 56-uurseis voldoen door het coronavirus. Wat kan ik doen?
Je moet bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever. In de verklaring moet staan dat je niet of minder mocht werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat.

56-uurseis: DUO gaat ervan uit dat iedere studerende die over de controleperiode 56 uur of meer gemiddeld per maand heeft gewerkt, zonder meer de status van migrerend werknemer heeft en daarmee terecht studiefinanciering heeft ontvangen over het gecontroleerde studiefinancieringstijdvak. Deze norm is in lijn met de Vreemdelingencirculaire.

 Zie: https://duo.nl/particulier/footer/contact/index.jsp

Thema 12: Financiële effecten

Mijn inkomen valt weg, ik kan mijn huur daardoor niet betalen. Wat nu?
(Oud-)studenten kunnen in financiële problemen komen doordat hun inkomen wegvalt, terwijl kosten doorlopen. DUO werkt hard om studenten en oud-studenten te helpen en zal maximale coulance betrachten. Studenten kunnen gebruik maken van de leenmogelijkheden. Als zij nog niet maximaal lenen, kunnen zij hun lening verhogen. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, kunnen studenten met DUO contact opnemen voor de mogelijkheden.

Bron: COVID-19 aanpak hoger onderwijs, OCW

Doordat ik geen stage meer kan lopen, loop ik mijn stagevergoeding mis. Nu kan ik mijn huur niet meer betalen. Weten jullie of ik als student beroep kan doen op een regeling?
We krijgen hier veel vragen over. We zijn ons bewust van de impact en gevolgen voor jullie. Er zijn inmiddels noodmaatregelen gekomen vanuit het kabinet, kijk of je daar voor in aanmerking komt.

We zijn op landelijk niveau in gesprek met OCW welke noodmaatregelen er specifiek voor het onderwijs/studenten komen. Zodra daar meer over bekend is, laten we je het weten.

Nu de hogeschool dicht is, moet ik dan ook collegegeld betalen?
Ja, het betalen van het collegegeld gaat gewoon door. De hogeschool is wel dicht, echter het onderwijs en de toetsen gaan zo veel mogelijk online door. Je opleiding heeft je over de online lessen al bericht of gaat dit zeer binnenkort doen.

Ik loop tegen hoge kosten voor mijn terugreis naar Nederland. Waar kan ik hulp vragen?
Sinds maandag 23 maart is de bijzondere bijstand [https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl/] in de lucht. Hier kunnen gestrande reizigers terecht voor hulp. Het is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld.

Financiële bijstand
Voor de regeling bijzondere bijstand buitenland wordt door de drie partijen een bedrag van maximaal €10 miljoen vrijgemaakt. Als uitgangspunt geldt dat reizigers binnen Europa (en in aan Europa grenzende landen) zelf €300 en buiten Europa €900 bijdragen aan hun terugreis. Aan Europa grenzende landen zijn: Albanië, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Egypte, Georgië, IJsland, Libië, Liechtenstein, Marokko, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, Tunesië en Turkije.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/krachtenbundeling-voor-gestrande-nederlandse-reizigers

Thema 13: informatie voor medewerkers

Ik zou graag een vraag willen stellen aan het CvB. Kan dat?
Natuurlijk kan dat! Er zijn diverse manieren om dat te doen.

 • Je zou één van de online webinars voor medewerkers kunnen volgen.
 • Je kunt de vraag aan je directeur voorleggen en vragen of deze hem meeneemt naar het overleg met het CvB.
 • Of je kunt hem sturen naar coronavirus@nhlstenden.com en dan wordt de vraag meegenomen naar het crisisteam, waar het CvB ook onderdeel van is.

Natuurlijk kun je de CvB leden ook rechtstreeks mailen. In deze drukke tijden kan het wel wat langer duren voordat je antwoord krijgt.

Ik hoor dat ik als medewerker moet thuiswerken, klopt dat?
Zoals eerder gecommuniceerd, gaat we ervan uit dat iedereen de komende periode gewoon door blijft werken.  Uiteraard vraagt deze bijzondere situatie aanpassingsvermogen van zowel werknemers als werkgever om met elkaar tot goede afspraken te komen.

In principe werkt iedereen vanuit huis.
noodzakelijk om de bedrijfskritische processen door te laten lopen, dan werkt de medewerker vanuit de hogeschool. Er is een overzicht gemaakt van de bedrijfskritische processen en daarbij de minimale noodzakelijke bezetting.

Richtlijnen thuiswerken:

 • Beschik je niet over de benodigde faciliteiten om thuis te werken neem contact op met je leidinggevende.
 • Voor thuiswerken geldt dat de startpagina gebruikt moet worden om toegang tot applicaties te krijgen. Dit betekent dat er geen eigen pakketten gebruikt mogen worden ivm veiligheid.
 • Wees deze dagen extra alert op phishing mail.
 • Draag zorg dat je telefoonnummer onder je handtekening van je email wordt opgenomen.

Ik zou wel willen thuiswerken, maar het lukt niet. Moet ik nu verlof opnemen?
Als een medewerker niet thuis kan werken vanwege:

 • Het niet kunnen verrichten van werkzaamheden vanuit huis vanwege het ontbreken van of te weinig werkzaamheden

Overleg of het mogelijk is projecten, activiteiten, taken etc. (bijvoorbeeld uit het jaarplan 2020) naar voren te halen.

Zijn er geen werkzaamheden die verricht kunnen worden vanuit huis, meld dit dan bij je leidinggevende. HRM draagt zorg voor een overzicht van vragen uit de organisatie die om extra ondersteuning vragen/extra werkzaamheden hebben door de huidige situatie.

 • De opvang van kleine kinderen/zieke kinderen

De eerste prioriteit ligt in de opvang van de kinderen. Voor medewerkers die anders op de hogeschool zouden werken betekent dit: thuis werken (eventueel verschuif je je werkuren).

Medewerkers hoeven in bovengenoemde situaties geen verplichte verlofuren op te nemen. Ook het opnemen van zorgverlof is hier, vanwege de uitzonderlijke situatie, niet aan de orde.

We vertrouwen erop dat mensen het goede doen in deze situatie en we doen vooral een beroep op het gezonde verstand.

Ik moet thuiswerken, maar ik kan werk- en privé moeilijk combineren. Wie kan me daarbij helpen? - UPDATE
Er wordt nu geweldig werk verricht om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Het volledig werken vanuit huis betekent voor ieder van ons een verandering; de balans werk / privé / zorg / structuur en/of het gebrek aan interactie. Iedereen gaat op een eigen manier met de nieuwe situatie om. Als dat minder goed lukt, kun je hierover in gesprek gaan met:

1.            Collega’s
2.            Je leidinggevende
3.            Je HRM adviseur of personeelsfunctionaris
4.            Coaches

De volgende ervaren coaches zijn hiervoor beschikbaar:

•             Anna Gerritsma: anna.gerritsma@nhlstenden.com +316 – 19 28 17 07
•             Paula Kaag: paula.kaag@nhlstenden.com  +316 – 28 30 36 79
•             Siwarde Spoelstra:  siwarde.spoelstra@nhlstenden.com +316 – 17 94 89 29
•             Tsjalline Idsardi: tsjalline.idsardi@nhlstenden.com +316 – 28 30 54 88
•             Ivar Reuvers:  ivar.reuvers@nhlstenden.com +316 – 40 95 47 40

Afspreken kan via de mail, app of sms. Het gesprek kan plaatsvinden via bellen, beeldbellen of Microsoft teams, wat je voorkeur maar is. Is er meer nodig dan even sparren, dan kan dat ook en verwijzen wij je door naar een passende interne coach of een externe coach uit het Livvit aanbod.

Welke mogelijkheden zijn er om online samen te werken?
Op intranet staat hierover meer informatie onder de button ‘Thuiswerken’,

Gaan de bouwwerkzaamheden door?
De gebouwen in Leeuwarden en Emmen blijven open voor medewerkers, dus de bouwwerkzaamheden kunnen daar doorgaan. Een en ander is ook afhankelijk van de richtlijnen van de bouwbedrijven zelf.

Gaan de contractactiviteiten gewoon door?
We adviseren om de contractactiviteiten voorlopig te stoppen of waar mogelijk telefonisch of via skype voort te zetten. Ook contractactiviteiten buiten onze gebouwen zijn tot 1 juni on hold gezet. Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Gaan de geplande visitaties door?
Nee, de visitaties zijn door de NVAO tot nader order afgelast. Met de NVAO is afgesproken dat indiening van visitatierapporten een jaar uitstel krijgen. 

Moeten we in de meivakantie doorwerken?
Daarmee lopen we op de feiten vooruit. We willen de lessen en het toetsen zo veel mogelijk laten doorgaan om studievertraging te voorkomen. We kunnen nog niet voorspellen wat de effecten van de maatregelen zijn. Voor nu is het niet aan de orde dat we in de meivakantie moeten doorwerken.

Nu de lessen en toetsen niet doorgaan, moeten we dan in de zomervakantie doorwerken?
We willen de lessen en het toetsen zo veel mogelijk online laten doorgaan om studievertraging te voorkomen. We kunnen nog niet voorspellen wat de effecten van de maatregelen zijn. Voor nu is het niet aan de orde dat we in de zomervakantie moeten doorwerken.

Ik heb afspraken lopen bij de Arbo arts, gaan die nog wel door?
Ja, die gaan nog wel door, maar dan telefonisch.

Tot nader order zijn de Arbo Unie locaties gesloten en werken deze medewerkers ook vanuit huis. Dat betekent dat de spreekuren dus telefonisch worden gehouden. De medewerkers die op dit moment afspraken hebben lopen met de Arbo Unie worden hierover geïnformeerd door onze verzuimdesk.

Ik wil een ruimte reserveren via roostering, kan dat?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.

 • Tot 1 juni worden er geen onderwijsactiviteiten op locaties verzorgd, deze tekst staat ook vermeld in de student- en docentroosters (roosters zijn bevroren).
 • Het is op dit moment niet mogelijk om ruimten te reserveren (ook geen aanvragen voor activiteiten die in april of mei etc. plaatsvinden).

Op het moment dat er meer duidelijkheid is over het roosteren van ruimten en/of onderwijsactiviteiten dan laten wij dat uiteraard weten.

Voor 7 april wil ik iets aanpassen in mijn rooster, kan dat?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Roostering neemt op dit moment geen verzoeken tot leswijzigingen aan, totdat hierover een NHL Stenden brede uitspraak is gedaan.

Gaat de Kennis Maken Dag op 31 maart door?
Nee, helaas kan de Kennis Maken Dag op 31 maart niet doorgaan. We zijn op zoek naar een nieuwe datum. Iedereen die zich heeft aangemeld voor de Kennis Maken Dag heeft inmiddels een mail gehad. Zodra er een nieuwe datum bekend is, laten we het je weten. Als je je voor de 31ste had aangemeld, dan hoef je dat voor de nieuwe datum niet alsnog te doen.

Ik heb geen internetverbinding thuis, ik kan dus niet thuiswerken. Wat moet ik doen?
Vanwege de uitzonderlijke situatie hebben we alle medewerkers gevraagd thuis te werken. We willen er voor zorgen dat het coronavirus niet verder verspreidt wordt. Als je door het niet hebben van een internetverbinding niet thuis kunt werken, vragen we je alsnog zo snel mogelijk een verbinding te regelen. Binnen NHL Stenden kennen we een tegemoetkoming van de internetkosten van 150 euro per jaar. Deze kun je aanvragen zodra Youforce begin april weer in de lucht is.

Ik heb thuis eigenlijk niet zo veel te doen, als ik het afstem met mijn leidinggevende, mag ik dan ook mijn verlofuren opnemen? Of mijn overwerkuren?
In overleg met je leidinggevende kan je uren opnemen. We vragen je wel om deze uren bij te houden. Daarnaast vragen we je om beschikbaar te zijn voor als we toch je hulp nodig hebben. Dus zorg voor een goede bereikbaarheid: check je mail en hou je telefoon aan.

Let wel, we gaan er vanuit dat in principe iedereen thuis aan het werk is. Voor degene die hun reguliere werk niet thuis kunnen doen, wordt er vervangend werk gezocht. Er zijn een aantal plekken in de organisatie waar op dit moment heel hard hulp nodig is.

Ik heb thuis eigenlijk niet zo veel te doen, maar ik wil me graag nuttig maken. Kan dat?
Wat fijn dat je zo betrokken bent. We zijn op dit moment een inventarisatie aan het maken van waar in de organisatie hulp nodig is. Zodra we hier zicht op hebben, komen we graag bij je terug. Wil je alvast contact met je leidinggevende opnemen en aangeven wat je denkt te kunnen gaan doen?

Hoe kan ik veilig online thuiswerken?
De komende periode zullen veel mensen thuiswerken. Het is belangrijk om in deze periode extra rekening te houden met digitale veiligheid. Dit geldt zowel voor werken op een NHL Stenden-laptop, als op je eigen computer, laptop of tablet. We vragen je op onderstaande punten te letten:

 • Zorg dat je virusscanner en andere beveiligingssoftware up-to-date is.
 • Werk alleen met applicaties die via start.nhlstenden.com bereikbaar zijn.
 • Stel toegangsbeveiliging in voor het inloggen op je persoonlijke laptop, computer of tablet. Dit kan bijvoorbeeld een wachtwoord of een pincode zijn.
 • Zorg dat je werkt vanaf een veilige wifi-connectie. Raadpleeg de handleiding van je modem of router voor instructies over het beveiligen van je draadloze netwerk.
 • Zet belangrijke bestanden op OneDrive en SharePoint.
 • Ga je even bij je computer vandaan, “lock” je computer!!
 • Cybercriminelen maken misbruik van de coronacrisis. Wees daarom extra alert op phishingmails.

Door rekening te houden met bovenstaande punten, dragen we allemaal bij aan de veiligheid van onze systemen en de bescherming van vertrouwelijke informatie. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Privacy & Security via privacy-en-security@nhlstenden.com of +31 (0)58 251 1516.

Het lukt me niet om thuis te werken. Ik wil graag op school werken. Ik hoor dat de locaties in Leeuwarden en Emmen open zijn. Kan ik daar werken?
Nee, in principe werkt iedereen thuis. Enkel degenen die toestemming hebben van hun leidinggevenden mogen in de gebouwen aan het werk. Er liggen intekenlijsten klaar bij de recepties. Graag daar je naam op invullen als je binnenkomt en aftekenen als je weer weggaat.

19. Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat? - UPDATE
Met elkaar, voor elkaar is de slogan deze dagen, weken en maanden. Dit maakt dat we ook veel vragen krijgen van medewerkers die graag een steentje als vrijwilliger willen en kunnen bijdragen. Medewerkers van onze academies social studies en gezondheidszorg worden nu al vrijgesteld van taken om, waar het kan, hand en span diensten te verlenen in de zorg.  Mooie initiatieven.

Het uitgangspunt is dat medewerkers tijdelijk (deels) worden vrijgesteld van het verrichten van hun normale werkzaamheden om dan vrijwilligerswerk te verrichten. Medewerkers mogen voor deze werkzaamheden geen onkostenvergoeding of tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten ontvangen. Als dit wel het geval is, dan moet je als medewerker dat melden via hrm@nhlstenden.com, omdat het loontechnische en fiscale gevolgen zou kunnen hebben.

Werknemers die dat willen kunnen vrijwilligerswerk doen bij ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbare instellingen. Het dienstverband verandert daardoor niet en de salarisbetaling gaat door zoals onder normale omstandigheden het geval is. Risico’s t.a.v. ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaan wel maar voor eventuele gevolgen gelden de regels die anders ook zouden gelden. Een medewerker die ziek wordt bij het verrichten van vrijwilligerswerk meldt zich bij zijn leidinggevende ziek.

Krijgen we de kosten woon-werkverkeer gewoon uitbetaald? - UPDATE
Ook al maken onze medewerkers geen kosten voor woon werk verkeer, we blijven dit als hogeschool vooralsnog uitbetalen. Iedereen zet zich immers wel thuis in voor onze hogeschool. Ook daarvoor worden kosten gemaakt. Dit zowel vanuit overwegingen vanuit zorgvuldig werkgeverschap als ook juridische overwegingen.

Thema 14: Ziekte

Wanneer moet je sowieso thuisblijven?
Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis. De situatie rondom het coronavirus verandert dagelijks. We verzoeken iedereen om gezond verstand te gebruiken en waar je twijfelt, maatregelen te nemen die bij je eigen persoonlijke leef- en of gezondheidssituatie passen.

Kunnen studenten en medewerkers naar school als ze in het buitenland zijn geweest?
Vanaf maandag 16 maart tot en met 1 juni zijn de gebouwen niet toegankelijk voor studenten. Aan medewerkers wordt geadviseerd zoveel als mogelijk thuis te werken. De gebouwen in Leeuwarden en Emmen zijn alleen geopend voor medewerkers van 9.00-17.00 uur. Om als medewerker op school te mogen werken, heb je toestemming van je leidinggevende nodig.

In het algemeen geldt:
Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis. In geval van ziek zijn, meld je je ziek bij je opleiding of leidinggevende.

Daarnaast is er een standaardinstructie voor studenten en medewerkers wat te doen als iemand ziekteverschijnselen heeft en wat voor preventieve maatregelen je kunt nemen. Hierin volgen we het beleid van het RIVM. Deze instructie vind je op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen

Wat te doen bij een ziekmelding van een medewerker en/of student die vermoedt dat dit het coronavirus is?
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Indien iemand bovenstaande klachten heeft, dient deze telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Als iemand zich met ziekteverschijnselen bij een arts meldt, en de arts denkt dat een patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking.

Ziekte van medewerker of student
Ook in deze uitzonderlijke situatie willen we dat je je ziek meldt volgens de procedures. Ondanks de situatie gaan we er nog steeds vanuit dat je studeert of werkt. Dus ben je ziek? Volg hiervoor de reguliere procedure via de examencommissie van jouw opleiding. Of als je een medewerker bent, meld je ziek bij je leidinggevende.

Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?
Dit is een moeilijke kwestie. Er zijn namelijk diverse zaken die hierbij spelen:

Reizen/ land van vertrek - Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Volg de adviezen op van het land waar je op dit moment bent.
Reizen/ land van aankomst – Als je in het land waar je bent mag reizen, dan is het goed om ook te kijken wat het reisadvies is voor het land waar je heen wilt. En wat de daarvoor geldende adviezen zijn.
Gezondheid – Hoe voel je je? Ben je in aanraking geweest met iemand die besmet is met het coronavirus? Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis.
Bedrijf/ instantie – Overleg ook met de hogeschool, bedrijf of instantie waar je gaat studeren of stagelopen. Wat is de situatie ter plekke. De gebouwen van NHL Stenden zijn vanaf 16 maart gesloten voor studenten en de onderwijsactiviteiten zijn afgelast.

Helaas heeft het geen zin om te testen op het moment dat studenten in Nederland aankomen. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.

Voor een actueel reisadvies kijk je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder kijkt het RIVM naar een nuancering ten aanzien van regio’s.

Mijn huisgenoot is teruggekomen uit een gebied waar het coronavirus heerst en heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu ook thuisblijven?
Volg hierin de actuele richtlijnen van het RIVM. Houd je gezondheid goed in de gaten en houd je aan de hygiënemaatregelen. Als de klachten van je huisgenoot zo ernstig zijn dat er een test afgenomen gaat worden door de GGD, blijf dan thuis in afwachting van de uitslag van de test.

Ik behoor tot een risicogroep vanwege andere gezondheidsproblemen (astma, COPD, diabetes etc.). Wat moet ik doen?
Houd de voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Wij adviseren om voor persoonlijk advies contact op te nemen met een studieadviseur van je opleiding.

Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en/of luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Ik ben een buitenlandse student in Nederland en wil graag contact met een arts. Waar kan ik terecht?

In vergelijking met andere Europese landen zijn de Nederlanders conservatief met medicatie. Er zijn relatief weinig geneesmiddelen te koop zonder doktersvoorschrift. Tenzij de arts iets voorschrijft, geven de meeste Nederlanders er de voorkeur aan hun eigen natuurgeneesmiddelen te gebruiken. Artsen behandelen hun patiënten vaak met advies in plaats van met medicijnen. In het algemeen word je misschien vaker dan je gewend bent verteld: "Ga naar huis en rust uit, geef je lichaam de tijd om te genezen". In Nederland is het nodig om een huisarts te raadplegen voordat een ziekenhuisonderzoek mogelijk is (met uitzondering van spoedgevallen).

Voor studenten in Emmen en Leeuwarden hebben we aanvullende informatie.

 • Als je medische hulp nodig hebt in Leeuwarden
 • Als je medische hulp nodig hebt in Emmen

Thema 15: Evenementen en reizen

Gaan diploma uitreikingen door?
Individuele diploma uitreikingen kunnen misschien wel doorgang vinden. Overleg hierover met je opleiding. Collectieve diploma uitreikingen worden afgelast/verzet. Voor meer informatie kun je overleggen met je opleiding.

Kunnen we nog naar het buitenland reizen?
Sinds dinsdagavond 17 maart adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar het buitenland te reizen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit advies is afgegeven voor reizen van Nederland naar alle landen.  NHL Stenden volgt dit advies op en heeft alle studenten en medewerkers die momenteel in het buitenland zijn dringend verzocht om terug te keren naar Nederland.

Kunnen evenementen gewoon doorgaan?
Alle evenementen worden afgelast. Dit besluit geldt in ieder geval tot 1 juni en geldt voor al onze locaties in Nederland. We vragen organisatoren van evenementen zelf contact op te nemen met de genodigden. Op onze website staat een nieuwsbericht waarnaar in de afzegging verwezen kan worden. Er wordt nu gekeken wat we online kunnen aanbieden. De communicatie hierover volgt via de opleiding.

Hoe zit het met annuleren van reizen in combinatie met een verzekering?
Dit kan verschillen per reis. Daarom is voor het annuleren van dienst- en studiereizen in combinatie met verzekeringen een stroomschema opgesteld. Bekijk het stroomschema.

Mocht je alsnog vragen hierover hebben, neem dan contact op met Finance & Control via coronavirus@nhlstenden.com

Thema 16: Overig

Ik huur een ruimte binnen één van de gebouwen van NHL Stenden. Moet mijn bedrijf/ instelling ook dicht?
Vanaf maandag 16 maart zijn onze gebouwen dicht voor studenten. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis. We draaien binnen de gebouwen met een minimale bezetting. Daar waar mogelijk adviseren we u om thuis te werken. Voor vragen kunt u contact opnemen met 088-9917000.

Wat gebeurt er met mijn account als deze in de komende weken verloopt?
De accounts van medewerkers worden dan verlengd. Heb je vragen? Stuur dan een mail serviceplein@nhlstenden.com.

Gaat de NSE door?
De afgelopen tijd zijn er veel inspanningen gepleegd om de Nationale studentenenquête (NSE) van dit jaar door te kunnen laten gaan. Inmiddels is de wetswijziging hiervoor van kracht en waren alle benodigde voorbereidingen getroffen door Studiekeuze123. Helaas is er nu sprake van overmacht en is samen met de koepels en studentenbonden besloten om de NSE van aankomend jaar geen doorgang te laten vinden. Het organiseren van een studenttevredenheidsenquête in tijde van een coronacrisis zou waarschijnlijk geen valide resultaten opleveren.

Bron: COVID-19 aanpak hoger onderwijs, OCW