Corona Q & A

Laatste update: 23 september 10.00 uur

Wij hebben een 'beslisboom' gemaakt, indien je twijfelt over het wel of niet op school komen in verband met gezondheidsklachten. Bekijk dit schema hier. Twijfel je na het raadplagen van het stroomschema of je wel of niet naar school mag komen? Neem dan contact op met je opleiding.

Vanaf 31 augustus wordt ons onderwijs tussen 8.30 uur en 22.00 uur georganiseerd, waarbij we zo goed mogelijk spreiden om de 1,5 meter te handhaven. Als student ben je alleen aanwezig binnen de afgesproken uren volgens je rooster, zo maak je ruimte voor andere studenten. Beperk ook het werken in de studielandschappen als dit niet noodzakelijk is.

Alle studenten krijgen dit studiejaar in beperkte vorm weer fysiek onderwijs. De focus ligt hierbij op praktijklessen, presentaties en toetsen. De academies en opleidingen vullen dit zelf in op basis van onze richtlijnen. Bij het fysieke onderwijs houden wij ons altijd aan de actuele richtlijnen van het RIVM.

Voor medewerkers zijn de regels rondom thuiswerken hetzelfde gebleven. Ook na 1 september werken we voor een belangrijk deel vanuit huis. Gelukkig kunnen we weer fysieke activiteiten op onze locaties verzorgen. Je maakt afspraken met je team en leidinggevende om te zien wie wanneer aanwezig kan zijn binnen de 50% bezetting. Meer informatie hierover vind je in de opgestelde richtlijnen

Belangrijkste regel is en blijft, houd 1,5 meter afstand van elkaar. Binnen en buiten. Daarnaast is het belangrijk om je handen regelmatige te blijven wassen.

Bekijk hier het filmpje over de coronareregels bij  NHL Stenden.

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom het coronavirus. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet. Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen? Kijk dan bij onderstaande handige websites of raadpleeg de contactinformatie waar je terecht kunt met je vragen .

Heb je hulp nodig of heb je vragen die niet beantwoord worden op deze websites?
Neem dan contact op via studentinfo@nhlstenden.com.

FAQ 

Hoe gaat NHL Stenden om de coronaregels?
Op dinsdag 18 augustus kondigde minister-president Mark Rutte nieuwe aanvullende maatregelen aan met betrekking tot het coronavirus, waarbij onderstaande basisregels (nogmaals) werden genoemd:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.  Ook bij bezoek thuis.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak je handen

Welke maatregelen zijn genomen?
De volgende maatregelen worden getroffen en zijn vanaf dinsdag 1 september van toepassing

 • Vanaf 1 september is de maximale bezetting voor de werkomgeving 50%. Voor medewerkers geldt, dat in overleg met je leidinggevende, een overzicht wordt gemaakt, wie wanneer op de locatie aanwezig is . De organisatie onderdelen hebben hiervoor zelf overzichten/roosters voor gemaakt. Bij vragen hierover kun je bij je leidinggevende terecht.
 • Vanaf maandag 31 augustus kun je ook weer terecht bij de verschillende restauratieve voorzieningen op onze locaties zoals de kantines en de koffiebars. Uiteraard zijn hier ook de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot hygiëne en afstand.
 • Wie klachten heeft die aansluiten bij het ziektebeeld van het coronavirus, blijft thuis en laat zich testen volgens de richtlijnen van het RIVM. Zie vraag over ziekmelden.
 • Accounts van medewerkers die tijdens de sluitingsperiode verlopen zijn, worden verlengd.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid verder versoepeld worden, dan kijken we weer welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Is er een centraal punt waar we corona gerelateerde praktische zaken naar toe kunnen sturen? Vragen over extra desinfectiemiddelen en looproutes?
Ja zeker deze vragen kan je stellen via het Serviceplein serviceplein@nhlstenden.com of 058-2512552.

Thema 1: Algemeen
Thema 2: Welke gebouwen/faciliteiten zijn open/dicht en voor wie?
Thema 3: Internationale studenten in Nederland
Thema 4: GrandTour
Thema 5: Erasmus + beurs (uitwisseling & stages)
Thema 6: Informatie van de IND: visa, inreisverbod, verblijfsvergunning
Thema 7: Aankomende student – studiekiezer
Thema 8: Communicatie
Thema 9 Online onderwijs en toetsing
Thema 10: Ziekte
Thema 11: Evenementen en reizen
Thema 12: Overig

Thema 1: Algemeen

Moet ik collegegeld betalen nu er geen fysiek onderwijs op de locatie meer wordt aangeboden?
Sinds half juni bieden wij weer deels fysiek onderwijs aan en doen we onze uiterste best om binnen de mogelijkheden van anderhalve meter zoveel mogelijk studenten op onze locaties te ontvangen voor onderwijs.  We zorgen voor extra begeleiding van studenten die dat juist aan het begin van het studiejaar heel hard nodig hebben, zoals voor de eerstejaars en voor studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen. Ondanks dat er maar deels fysiek onderwijs plaatsvindt, gaan alle kosten voor de hogeschool wel gewoon door. Medewerkers blijven in dienst, salarissen worden betaald en vaste lasten gaan door; sterker, de kosten nemen alleen maar toe, juist vanwege de enorme omslag richting online. En dus gaat ook het innen van het collegegeld gewoon door. Daar kunnen we als hogeschool helaas geen uitzondering in maken.

Voor vragen over betalen van collegegeld kun je terecht bij Student Info.

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW.

Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

We volgen met deze richtlijnen het landelijk beleid.

1. Hoe gaat NHL Stenden om met de coronamaatregelen?
We volgen de richtlijnen van het RIVM en passen aan, wanneer dit nodig is. Concreet betekent dit voor NHL Stenden:

 • We houden contact met onze studenten.
 • We zorgen voor een mix van online en offline onderwijsactiviteiten.
 • We doen onze uiterste best voor de veiligheid van onze medewerkers en studenten.
 • We kijken naar wat er wél kan.

Bekijk hier het filmpje, over de coronamaatregelen bij NHL Stenden.

2. Help ons mee verspreiding te voorkomen. Hoe?
Help mee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door je te houden aan de richtlijnen.

We willen iedereen verzoeken om bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Controleer daarom regelmatig de actuele richtlijnen vanuit het RIVM en houd je hieraan. En maak verstandige overwegingen als het gaat om sociale activiteiten en het bezoeken van drukke locaties. Houd je aan de richtlijnen door niet samen te scholen en houdt 1,5 meter afstand (ook bij bezoek thuis).

3. Wat als de pers/media contact me je opneemt?
Om verwarring en/of foutieve berichtgeving te voorkomen, moeten deze vragen te allen tijden doorverwezen worden naar de perstelefoon (telefoonnummer +31 6 512 25 196). De collega’s van de pers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staan in nauw contact met het NHL Stenden crisisteam.

4. Ik zie mensen met mondkapjes op straat. Is dit nodig?
Met de huidige regels is het in Nederland niet nodig om in je privétijd mondkapjes te dragen. De basisregels zijn: blijf met verkoudheidsklachten thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en houd je aan de hygiënemaatregelen. Op de website van de Rijksoverheid vind je uitgebreide instructies voor het maken, gebruiken en onderhouden van mondkapjes. We realiseren ons dat het in de gangen van onze gebouwen lastig kan zijn om de anderhalve meter afstand te garanderen, vooral na afloop van een college of meeting. Voel je vrij om een mondkapje te dragen als je dat veiliger vindt. Heb je geen mondkapje of ben je deze vergeten? Dan ligt er bij de receptie een NHL Stenden-mondkapje voor je klaar (op = op). 

5. Wordt bij NHL Stenden het Bindend Schooladvies uitgesteld?
Ja. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het studiejaar 20/21. NHL Stenden volgt het landelijk beleid nu dit definitief bevestigd is. Dit geldt voor studenten die op 1/9/2019 zijn gestart. Overige studenten (bijvoorbeeld studenten die al uitstel hadden) worden individueel beoordeeld.

6. Zijn onze buitenlandse locaties gesloten?
Ja. Onze buitenlandse locaties zijn op verzoek van de overheden ter plekke, gesloten. Alle locaties blijven online onderwijs aanbieden. 

Onderstaand de data per locatie dat ze dicht zijn gegaan:

 • Qatar: sinds begin maart tot nader order
 • Thailand: sinds dinsdag 17 maart tot nader order.
 • Bali: sinds woensdag 18 maart tot nader order.
 • Zuid-Afrika: sinds woensdag 18 maart tot nader order. 

Het onderwijs wordt op alle locaties online voortgezet. 

7. Rijden de bussen en treinen weer volgens dienstregeling?
NS reist volgens dienstregeling. Check voordat je gaat reizen de site 9292.nl voor de meest actuele informatie. Vanaf 1 juni is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen. De regel is ingesteld omdat je in het ov geen anderhalve meter afstand kan bewaren.

Thema 2: Welke gebouwen/faciliteiten zijn open/dicht en voor wie?

1. Het is zo rustig op school, er zouden toch fysieke lessen (40%) gegeven worden? Update 23 september
Sommige collega’s en studenten geven aan dat ze het nog relatief rustig vinden in onze gebouwen. Ze merken op dat het lijkt alsof ons aanbod aan fysiek onderwijs ruim onder de huidig toegestane 40% zit. Dit leggen we graag uit. De lestijden zijn zo ingericht, dat zo weinig mogelijk studenten zich tegelijk verplaatsen tussen de onderwijslokalen. Daarnaast hebben we in de roostering ook rekening gehouden met de drukte in het openbaar vervoer. Hierdoor vindt ons fysieke onderwijs verspreid over de hele dag plaats. Op deze manier beperken we de momenten waarop grote groepen studenten met elkaar in contact komen, binnen én buiten de muren van onze hogeschool. In de praktijk kan het lijken dat er op school meer ruimte gebruikt kan worden. Maar omdat we rekening moeten houden met verplaatsingsactiviteiten, zowel in school als in het openbaar vervoer, kunnen we deze ruimtes niet vaker gebruiken dan we nu al doen.

2. Ik heb een afspraak met een decaan, gaat die wel door?
Alle afspraken met decanen gaan in ieder geval door via telefoon of skype. Onze decanen nemen hiervoor contact op met de studenten. Natuurlijk kunnen er ook nieuwe afspraken gemaakt worden.

3. Is de bibliotheek nog gesloten? 
Vanaf 14 september hanteert de bibliotheek in Leeuwarden de volgende openingstijden voor het afhalen van boeken:

Maandag 9.00 - 13.00 uur
Dinsdag 9.00 - 17.00 uur
Woensdag 9.00 - 13.00 uur
Donderdag 9.00 – 17.00 uur (Rengerslaan 10 tot 19.30 uur)
Vrijdag 9.00 - 13.00 uur

Tijdens de openingstijden is het mogelijk om boeken te lenen, in te leveren en gereserveerd materiaal af te halen. Er kan dus helaas niet gestudeerd worden in de Bibliotheek.

Het inleveren van boeken kan ook buiten de openingstijden van de Bibliotheek bij het inname apparaat aan de zijkant van de Bibliotheek op Rengerslaan 8.

Voor Assen, Emmen en Terschelling gelden de reguliere openingstijden voor het afhalen van boeken. De locaties Groningen en Meppel zijn nog niet geopend.

Vragen kunnen gemaild worden naar library@nhlstenden.com of neem contact op met de informatiespecialist van je academie/opleiding.

 

4. Zijn de kantines en koffiebars weer open?
Vanaf maandag 31 augustus kun je ook weer terecht bij de verschillende restauratieve voorzieningen op onze locaties zoals de kantines en de koffiebars. Uiteraard zijn hier ook de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot hygiëne en afstand. Ook de koffiemachines op de gangen zijn weer operationeel..

5. Is Student Info open?
Student Info kun je in ieder geval elke dag telefonisch bereiken van 9.00- 16.30 uur en. Alleen op de locatie aan Rengerslaan 8 kun je bij de balie terecht ( Rengerslaan 10 blijft nog gesloten). . Je kunt Student Info telefonisch bereiken via 058-2441155 of per mail studentinfo@nhlstenden.com.

Thema 3: Internationale studenten in Nederland

1. Is er extra ondersteuning voor internationale studenten?
Je bent van harte welkom op ons platform studie in coronatijd https://newuniversity.sharepoint.com/sites/student-welfare. Daarnaast is er ook een Corona-platform voor internationale studenten: Corona Platform International Students. We hopen dat dit platform onze internationale studenten een aanvullende manier biedt om in contact te komen met medestudenten, voor het delen van wederzijdse zorgen en ook voor het geven van praktische tips en ondersteuning.

Op verzoek kunnen we online bijeenkomsten organiseren, waarin we kunnen ingaan op de beslissingen die we als hogeschool hebben genomen en hoe deze beslissingen invloed zullen hebben op jou als internationale student. 

2. Ik ben momenteel in mijn eigen land (of sta op het punt terug te keren naar mijn eigen land). Wat gebeurt er na de zomerperiode, als de lessen weer beginnen en ik vanwege reisbeperkingen niet terug kan naar Nederland?
Veel lessen zullen ook online worden aangeboden. Het is niet duidelijk of NHL Stenden wanneer we weer volledig reguliere fysieke lessen kunnen aanbieden. Dat is afhankelijk van de situatie en de adviezen en richtlijnen ten aanzien van tot het coronavirus. Daarnaast zijn er soms reisbeperkingen. Mocht je hier niet fysiek aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met je modulecoördinator en je studiecoach om hen te informeren over je situatie. Of er alternatieven zijn en wat die alternatieven zouden kunnen zijn, hangt af van je opleiding en hangt ook af van je persoonlijke situatie en algehele studievoortgang. Garanties kunnen op dit moment helaas niet worden gegeven omdat alles nog onzeker is.

3. Wat zijn de gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik niet aan mijn studievereisten voldoe?
Het onderwijs wordt nu online en in beperkte mate fysiek aangeboden. Daarnaast doet NHL Stenden haar uiterste best om eventuele negatieve gevolgen voor je studie zoveel mogelijk te beperken. Mocht je je zorgen maken, neem dan contact op met je studiecoach/contactpersoon om je zorgen te bespreken en de mogelijkheden te onderzoeken om eventuele studievertraging te voorkomen. De IND heeft, ondanks de huidige situatie, nog niet aangegeven dat zij soepeler zullen optreden. Daarom raden we al onze studenten ten zeerste aan om ingeschreven te blijven en online je studie voort te zetten.

4. Ik ben een internationale student in Nederland en wil graag naar een dokter. Waar kan ik heen?
In Nederland moet je, voordat een ziekenhuisonderzoek mogelijk is, eerst een huisarts raadplegen (met uitzondering van spoedopnames). 

Voor studenten in Emmen en Leeuwarden is hieronder meer informatie over de zorg te vinden, inclusief handige telefoonnummers van huisartsen in de omgeving:

 • Als je medische zorg nodig hebt in Leeuwarden
 • Als je medische zorg nodig hebt in Emmen

5.  Ik voel me sociaal geïsoleerd omdat er weinig fysieke contactgelegenheden zijn, wat kan ik doen?
We realiseren ons dat het moeilijk voor je moet zijn om zo ver weg te zijn van je familie en geliefden, vooral in tijden als deze. Het is voor ons allemaal een moeilijke en uitdagende tijd. Onze eerste prioriteit ligt bij je gezondheid en welzijn en je studievoortgang. 

Wat je sociale welzijn betreft, zijn de volgende opties misschien goed om (opnieuw) verbinding te maken:

 • Zet vooral je studie voort en blijf in contact met je medestudenten
 • Bezoek onze pagina studie in coronatijd met hoe je op koers kunt blijven met je studie, e-health, manieren om met je studiegenoten in contact te komen of blijven, telefoonnummers voor contact mogelijkheden en tips. https://newuniversity.sharepoint.com/sites/student-welfare
 • Central Perk, de NHL Stenden community voor alle studenten, is nu ook online beschikbaar, voor meer informatie check facebook of instagram: Cenral Perk NHL Stenden.
 • Word lid van het Erasmus Student Network (ESN) via facebook https://nl-nl.facebook.com/esn/
 • Bewegingscentrum (BCL) heeft instructiefilmpjes online staan: Youtube BCL
 • Als je lid bent van een sportschool of een andere club,: zij bieden misschien ook hun activiteiten online aan
 • Word lid van een online expatgemeenschap
 • Word lid van het online netwerk ‘welcome tot the north’ en ‘northern times’. Zie de onderstaande links:
  https://www.facebook.com/explorethenorth:
  https://www.facebook.com/pg/N northernTimes.nl/community/
 • Neem contact op met je studiecoach of een van onze studentendecanen (je kunt een afspraak maken via Student Info +31 58 244 1155) en bespreek je zorgen en de uitdagingen waar je voor staat.

Thema 4: GrandTour

1. Zijn onze internationale campussen gesloten?
Sinds het begin van de Corona uitbraak zijn de campussen gesloten en zullen in ieder geval gedurende moduul periode 1 voor Grand Tour studenten gesloten blijven. De Grand Tour minoren worden online aangeboden.

 2. Hoe zit het met mijn studie in het buitenland voor moduleperiode 1? Kan ik op Grand Tour gaan?
Omdat onze internationale campussen tot nader order gesloten blijven en vanwege de vele reisbeperkingen die door veel landen in de wereld worden opgelegd, is besloten dat deelname aan het Grand Tour-programma op onze Grand Tour-locaties tijdens moduleperiode 1 niet mogelijk is. In plaats daarvan worden de Grand Tour-programma's voor moduleperiode 1 online aangeboden.

3. Hoe zit het met mijn outgoing Exchange programma voor semester 1 in het komende academiejaar?
Het volgen van fysiek onderwijs op locatie bij de partner universiteit is alleen mogelijk als de partner universiteit dit heeft aangegeven en als het reisadvies uitgegeven door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken geel of groen is.

Voor meer aanvullende informatie en FAQ zie ook ‘weten en regelen studenten – buitenland studeren – studeren ten tijde van corona’.( er is ook een EN-versie, via knowledge and services students https://intranet.nhlstenden.com/knowledgeservicestudents/topics/study-abroad/null/study-abroad-during-times-of-corona).

Thema 5: Erasmus + beurs (uitwisseling & stages)

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een erasmusbeurs?
Je komt in aanmerking voor een erasmusbeurs als de fysieke onderwijsduur bij de partner universiteit minimaal 3 maanden bedraagt. Voor stage is de minimale duur 2 maanden. Voor virtuele mobiliteit ontvang je geen erasmusbeurs.

Thema 6: Informatie van de IND: visa, inreisverbod, verblijfsvergunning

1. Ik heb gehoord dat er een inreisverbod is ingesteld voor Nederland. Mag ik wel naar binnen?
Ben je als student in het bezit van een geldige verblijfsvergunning of mvv? Dan mag je naar Nederland reizen. Ook als je inwoner bent van een land waarvoor het inreisverbod geldt.

Voor reizigers vanuit verschillende landen geldt een dringend advies tot thuisquarantaine. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands.

2. Ik heb een visum nodig, kan ik dat nog aanvragen bij de IND?
NHL Stenden kan een studie visum en mvv voor je aanvragen indien je deze nodig hebt en je aan alle voorwaarden voldoet. Het is nog niet in alle landen mogelijk om een mvv af te halen omdat nog niet alle ambassades geopend zijn. Het hangt af van de lokale situatie of een ambassade geopend wordt of niet.

Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-long-stay-visa-mvv.  

3. Ik heb mijn mvv* opgehaald en kan nu niet reizen. Kan de mvv worden verlengd?
Indien nodig kan, als de ambassades hun dienstverlening weer hebben opgestart, de geldigheidsduur van de mvv worden verlengd. Dit kan t.z.t. direct met de betreffende ambassade worden afgesproken. 

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

4. Ik heb een geldige verblijfsvergunning, ik zit nu in het buitenland en kan niet terug naar Nederland. Wordt mijn verblijfsvergunning nu ingetrokken?
In gevallen als deze, waarbij onder normale omstandigheden de verblijfsvergunning zou worden ingetrokken, zal de IND al naar gelang de omstandigheden van het geval maatwerk leveren. Verwacht je vanaf het moment dat je Nederland hebt verlaten langer dan drie maanden buiten Nederland te verblijven? Neem dan contact op met csa@nhlstenden.com.

5. Mijn verblijfsvergunning is verlopen en ik kan nu niet uit Nederland vertrekken. Wat nu?
Dien waar mogelijk een verlengingsaanvraag in. Is dat niet mogelijk, dan kan de student bij het loket vragen om een terugkeerbesluit. Met een terugkeerbesluit heeft de student dan 28 dagen extra om het land te verlaten. Afspraken maken bij het loket kan op de gebruikelijke manier, houd wel rekening met beperkte dienstverlening bij de IND loketten of bel met 088 - 043 0430 (ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur). Vanwege drukte is de IND momenteel telefonisch minder goed bereikbaar.

6. Mijn verblijfsdocument is klaar, kan ik het ophalen?
Je kunt op dit moment alleen een afspraak maken voor biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). Heb jeeen brief van de IND gekregen waarin staat dat u biometrie moet afgeven? Maak dan online een afspraak om naar een IND-loket te gaan.

Kijk voor meer informatie op: https://ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspx.

Thema 7: Aankomende student – studiekiezer

1. Heb je vragen over het kiezen van een studie of hoe de hogeschool bijvoorbeeld de Open Dagen gaat regelen?
Kijk dan in de Q&A die speciaal gemaakt is voor de studiekiezer. https://www.nhlstenden.com/corona/studiekeuze-qna

 2. Hoe gaan we om met Open Dagen?
Ook deze gaan zo veel mogelijk online door.

Door het wegvallen van de fysieke Open zijn er Online Open Dag (OOD) aangeboden.

Er is een programma samengesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de studiekiezer op dit moment. Het programma kan bestaan uit:

 • Voorlichtingsvideo per opleiding of opleidingen
 • Chatten per opleiding / opleidingen via Whatsapp
 • Webinars
 • Studiekeuzegesprek door studieadviescentrum
 • Algemene vragen beantwoorden door studentinfo
 • Sfeer proeven door video’s en fotografie
 • Live StudentTalks m.b.t. grand tour, exchange, design based education etc.. 

De eventpagina voor de online Open Dagen is hier te bekijken. 

Thema 8: Communicatie

1. Hoe informeert de hogeschool studenten en medewerkers?
We doen onze uiterste best om zo snel mogelijk de laatste ontwikkelingen te delen. Als het dringend is, sturen we een mail via je NHL Stenden account. Houd deze dus continue in de gaten. Daarnaast houden we de laatste ontwikkelingen bij via intranet, blackboard en internet. Dat gaat wellicht niet altijd zo snel als we zouden willen, echter ook hier is zorgvuldigheid op zijn plaats. 

Ook organiseren we webinars voor verschillende doelgroepen:

 1. Studenten: datum en frequentie op basis van behoeften en/of ontwikkelingen aanmelden via: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a103dd0f765e444a99d594c8e5d799312%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=896680e3-e6e3-41ec-ae4f-994233aaabc4&tenantId=016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58.
  Je kunt via deze link ook de eerder aangeboden webinars terugkijken
 2. Medewerkers: maandag 28 juni was voorlopig het laatste webinar. Via onderstaande link, is deze (en voorgaande webinars) terug te kijken (voor medewerkers) https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a91a1d5c1b50f400a8faf937f6be97fff%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=ee7a5599-705d-48c8-aec0-c4b195e4c026&tenantId=016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58.
 3. Docenten en studenten voor hulp bij online onderwijs 

De webinars vinden plaats via Microsoft Office Teams. Tijdens het webinar zijn er een aantal mensen (waaronder het CvB) die het woord voeren en anderen kunnen via de chat vragen stellen. 

Wees alert op fakenieuws en phishingmails, bij twijfel check bij je opleiding of je leidinggevende. 

2. Informeren jullie het werkveld ook?
Er is eerder dit jaar een mail naar alle stageadressen en het werkveld verstuurd door de diverse opleidingen.

3. Waar kan ik hulp krijgen voor het verzorgen van online onderwijs?
Voor docenten die hulp nodig hebben bij het verzorgen van online onderwijs, worden wekelijks meerdere webinars aangeboden over onderwerpen als Blackboard en Microsoft Teams. 

Heb je specifieke vragen?
Dan kun je een persoonlijke uitlegsessie aanvragen op een moment dat het jou uitkomt. Vraag een persoonlijke uitlegsessie aan.

Thema 9 Online onderwijs en toetsing

1. Heb je vragen over online toetsen?
Check dan onze speciale Q&A voor online testen. Let op de Q&A zijn doelgroep gericht geschreven. 

Ben je student, klik dan hier: https://www.nhlstenden.com/online-onderwijs/vraag-en-antwoord/studenten 

Ben je docent, klik dan hier: https://www.nhlstenden.com/online-onderwijs/vraag-en-antwoord/docenten 

2. Gaan de toetsen in periode 1 ook online worden afgenomen?
In periode 1 worden toetsen deels online en deels offline afgenomen. Roosters volgen later.

3. Waar vind ik informatie over het verzorgen van online onderwijs?
Op onze website vind je meer informatie over het organiseren van online onderwijs. Je vindt hier bijvoorbeeld praktische informatie, instructiefilmpjes en handleidingen voor Microsoft Teams en Blackboard.

4. Waar vind ik informatie over het volgen van online onderwijs?
Op onze website vind je meer informatie over het volgen van online onderwijs en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Je vindt hier bijvoorbeeld praktische informatie, instructiefilmpjes en handleidingen voor Microsoft Teams en Blackboard.

5. Ik heb hulp nodig bij het verzorgen van online onderwijs
Voor docenten die hulp nodig hebben bij het verzorgen van online onderwijs, worden wekelijks meerdere webinars aangeboden over onderwerpen als Blackboard en Microsoft Teams. Bekijk de planning.

6. Ik heb hulp nodig bij het krijgen van online onderwijs
Voor studenten is ook informatie beschikbaar via https://www.nhlstenden.com/online-onderwijs/aan-de-slag-studenten.

Heb je specifieke vragen? Dan kun je een persoonlijke uitlegsessie aanvragen op een moment dat het jou uitkomt. Vraag een persoonlijke uitlegsessie aan.

7. Hoe kan ik veilig grote bestanden delen?
Heb je een groot bestand dat je wilt delen met anderen, zoals een opgenomen video? Gebruik hiervoor dan de filesender van Surf. Hiermee verstuur je veilig en versleuteld je grote bestanden. Meer informatie en bestanden versturen.

Thema 10: Ziekte

1. Wanneer moet je sowieso thuisblijven?
Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis. Laat je zo snel mogelijk testen bij de plaatselijke GGD. De situatie rondom het coronavirus verandert dagelijks. We verzoeken iedereen om gezond verstand te gebruiken en waar je twijfelt, maatregelen te nemen die bij je eigen persoonlijke leef- en of gezondheidssituatie passen. 

In het algemeen geldt: Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis en laat je je testen. In geval van ziek zijn, meld je je ziek bij je opleiding of leidinggevende. 

Daarnaast is er een standaardinstructie voor studenten en medewerkers wat te doen als iemand ziekteverschijnselen heeft en wat voor preventieve maatregelen je kunt nemen. Hierin volgen we het beleid van het RIVM. Deze instructie vind je op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen 

2. Ziekte van medewerker of student
Ook in deze uitzonderlijke situatie willen we dat je je ziek meldt volgens de procedures. Ondanks de situatie gaan we er nog steeds vanuit dat je studeert of werkt. Dus ben je ziek? Volg hiervoor de reguliere procedure via de examencommissie van jouw opleiding. Of als je een medewerker bent, meld je ziek bij je leidinggevende.

3. Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?
Dit is een moeilijke kwestie. Er zijn namelijk diverse zaken die hierbij spelen:

Reizen/ land van vertrek - Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Volg de adviezen op van het land waar je op dit moment bent.

Reizen/ land van aankomst – Als je in het land waar je bent mag reizen, dan is het goed om ook te kijken wat het reisadvies is voor het land waar je heen wilt. En wat de daarvoor geldende adviezen zijn.

Gezondheid – Hoe voel je je? Ben je in aanraking geweest met iemand die besmet is met het coronavirus? Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis.

Bedrijf/ instantie – Overleg ook met de hogeschool, bedrijf of instantie waar je gaat studeren of stagelopen. Wat is de situatie ter plekke.. 

Voor een actueel reisadvies kijk je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder kijkt het RIVM naar een nuancering ten aanzien van regio’s

4. Mijn huisgenoot is teruggekomen uit een gebied waar het coronavirus heerst en heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu ook thuisblijven?
Volg hierin de actuele richtlijnen van het RIVM. Houd je gezondheid goed in de gaten en houd je aan de hygiënemaatregelen.

5. Ik behoor tot een risicogroep vanwege andere gezondheidsproblemen (astma, COPD, diabetes etc.). Wat moet ik doen?
Houd de voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Wij adviseren om voor persoonlijk advies contact op te nemen met een studieadviseur van je opleiding.

Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en/of luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

6. Ik ben een buitenlandse student in Nederland en wil graag contact met een arts. Waar kan ik terecht?
In vergelijking met andere Europese landen zijn de Nederlanders conservatief met medicatie. Er zijn relatief weinig geneesmiddelen te koop zonder doktersvoorschrift. Tenzij de arts iets voorschrijft, geven de meeste Nederlanders er de voorkeur aan hun eigen natuurgeneesmiddelen te gebruiken. Artsen behandelen hun patiënten vaak met advies in plaats van met medicijnen. In het algemeen word je misschien vaker dan je gewend bent verteld: "Ga naar huis en rust uit, geef je lichaam de tijd om te genezen". In Nederland is het nodig om een huisarts te raadplegen voordat een ziekenhuisonderzoek mogelijk is (met uitzondering van spoedgevallen). 

Voor studenten in Emmen en Leeuwarden hebben we aanvullende informatie.

Thema 11: Evenementen en reizen

1. Gaan diploma uitreikingen door?
Individuele diploma uitreikingen kunnen doorgaan. Overleg hierover met je opleiding. Voor meer informatie en vragen kun je je richten tot je opleiding.

2. Kunnen we nog naar het buitenland reizen?
De situatie verandert dagelijks. Bekijk de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de actuele situatie.

3. Kunnen evenementen gewoon doorgaan?
Evenementen vinden op dit moment online plaats of zijn afgelast. Wij volgen hierin de regels vanuit de Rijksoverheid. Kijk voor de actuele situatie op de website van de Rijskoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven.

4. Hoe zit het met annuleren van reizen in combinatie met een verzekering?
Dit kan verschillen per reis. Daarom is voor het annuleren van dienst- en studiereizen in combinatie met verzekeringen een stroomschema opgesteld.   Bekijk het stroomschema.

Mocht je alsnog vragen hierover hebben, neem dan contact op met Finance & Control via insurance@nhlstenden.com.

Thema 12: Overig

1. Ik huur een ruimte binnen één van de gebouwen van NHL Stenden. Moet mijn bedrijf/ instelling ook dicht?
Vanaf maandag 31 augustus zijn alle NHL Stenden locaties weer geopend. Studenten krijgen in afgesproken blokuren les en medewerkers werken met roosters, wie wanneer op kantoor kan werken.. We draaien binnen de gebouwen met een maximale bezettingsgraad.
Voor vragen kun je contact opnemen met 088-9917000. 

2. Bij wij kan ik terecht als ik niet lekker in mijn vel zit en mij zorgen maak?
Niet lekker in je vel? Lusteloos, somber, angstig of maak je je zorgen over je leefstijl? Voor advies kun je contact opnemen met je decaan, of neem contact op met je huisarts.Wil je liever anoniem en online advies? Maak dan gratis gebruik van de zelfhulpmodules van Mirro,voor wellicht dat steuntje in de rug dat je nodig hebt (link: https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studenten-welzijn/SitePages/Mentaal-gezond-blijven.aspx#zelfhulp-via-de-mirro-e-health-modules ).

3. Voel je je eenzaam en geïsoleerd, door deze coronacrisis?
Het is daarom erg belangrijk om een lijntje te houden met je opleiding. Probeer zoveel mogelijk het online aanbod te blijven volgen, initiatief nemen tot online “sociaal” contact. Zoals bijvoorbeeld de online community ‘Central Perk’

 1. Sluit jezelf niet op en zoek activiteiten buitenshuis en blijf actief. Bijvoorbeeld door samen met iemand te wandelen? Hier ( link https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studenten-welzijn ) vind je tips om fysiek en mentaal fit te blijven.
 2. Ook met de versoepeling van intelligente lockdown is het leven nog lang niet zoals voor de coronacrisis het geval was. Het is nog steeds lastig om af te spreken met familie, vrienden. Situaties waarin je vanzelfsprekend mensen ontmoet, zoals op het terras, sportclub of uitgaan, is nog steeds maar heel beperkt mogelijk. Dit kan je een gevoel van isolement en eenzaamheid geven en heel beklemmend zijn.

Piekeren
Weinig afleiding, dan veel tijd en ruimte om te piekeren. Als je daar gevoelig voor bent kan het je steeds meer opslokken en leiden tot steeds meer inactiviteit, meer somberheid. Dan nodig om (lichamelijke) activiteiten op te pakken die energie geven. Sporten, creatieve uitspattingen, naar buiten gaan. Wat vind je leuk om te doen, hoe kun je dat vormgeven in corona-tijden. Zo mogelijk samen met anderen?

Piekeren is zo'n groot probleem dat je daar mee aan de slag moet. Aandacht voor leren ontspannen via ademhalingsoefeningen, mindfulness, yoga. Doel is om hoofd stil te krijgen. Tips en linkjes vind je op https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studenten-welzijn
Op die pagina ook gratis online zelfhulpmodules van Mirro, o.a. over piekeren, stress en slaapproblemen. Verder is ook www.sochicken.nl site waar je veel informatie en tips kunt vinden.