Corona Q & A

Laatste update: 18 juni 13.00 uur

Let op: De gebouwen van NHL Stenden zijn tot nader bericht gesloten. Alleen voor de bedrijfskritische processen zijn medewerkers aanwezig. Onderwijs en de toetsing gaan online zoveel mogelijk door! Daarnaast gaat de hogeschool stapsgewijs met een versoepeling van de coronamaatregelen beginnen. Dit kan betekenen dat je een persoonlijke uitnodiging krijgt om op school te komen. Zonder deze persoonlijke uitnodiging heb je in deze fase geen toegang tot de gebouwen.

Beste medewerker en student,

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom het coronavirus. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet. Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen? Kijk dan bij onderstaande handige websites, raadpleeg de contactinformatie waar je terecht kunt met je vragen of volg één van de webinars die NHL Stenden regelmatig organiseert:

Voor medewerkers: dinsdagmiddag van 16:00 - 17:00 uur, frequentie wisselt, eerstvolgende webinar op donderdag 11 juni 10.00 uur.
Je kunt je als medewerker voor bovenstaande webinars aanmelden via deze link.

Voor studenten: woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur, thematisch ingestoken, frequentie wisselt.
Studenten kunnen zich aanmelden via deze link.

De link voor studenten wijzigt elke week.

Informatieve websites externe partijen:

Heb je hulp nodig of heb je vragen die niet beantwoord worden op deze websites:

Er is een informatiepunt geopend waar je met jouw vragen terechtkunt. Het informatiepunt is bereikbaar via studentinfo@nhlstenden.com.

Voor overige vragen zie hieronder.

FAQ

Vanaf nu zetten we het woord ‘Update’ achter iedere vraag die gewijzigd is of nieuw. Bij elke wijzigingsronde passen we dit weer aan.

Zijn de onderwijsactiviteiten afgelast in verband met het coronavirus?
Nee!
De gebouwen van NHL Stenden zijn in elk geval tot 15 juni gesloten. Het onderwijs wordt online voortgezet.

Op maandag 11 mei en dinsdag 19 mei kondigde minister-president Mark Rutte nieuwe maatregelen aan met betrekking tot het coronavirus. De ‘intelligente lockdown’ maakt een zekere ontwikkeling door: van een intelligente doch strenge lockdown tot een stapsgewijze versoepeling. Evenementen waar een vergunning voor nodig is blijven tot 1 september 2020 verboden. Voor basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs komen versoepelde maatregelen. Voor NHL Stenden Hogeschool geldt het in april genomen besluit nog steeds: tot in ieder geval 15 juni bieden we alleen online onderwijs aan.

Welke maatregelen zijn genomen?
De volgende maatregelen worden getroffen en zijn per direct van toepassing:

 • De volgende maatregelen worden getroffen en zijn per 15 juni van toepassing:
 • Vanaf 15 juni gaan we stapsgewijs meer studenten en medewerkers uitnodigen op de hogeschool. Denk daarbij aan studenten in kwetsbare situaties die bijvoorbeeld niet konden meedoen aan online onderwijs/ toetsing, studenten die aan het eind van dit studiejaar zouden kunnen afstuderen, studenten die een landelijke kennistoets moeten doen of praktijkactiviteiten die alleen maar offline kunnen plaatsvinden. Bij de herstart van het fysieke onderwijs ligt de focus dus op praktijkonderwijs en toetsing. Let wel! Als je geen persoonlijke uitnodiging hebt om op school te komen, heb je geen toegang tot de hogeschool.
 • Alleen op uitnodiging heb je toegang tot de hogeschool. De uitnodiging om naar de hogeschool te komen is op basis van vrijwilligheid, je bent niet verplicht. Neem contact op met je opleiding wanneer je niet in wilt gaan op de uitnodiging.
 • Tot in elk geval 1 september vinden er geen fysieke colleges plaats op onze Nederlandse locaties. Het onderwijs en de toetsing worden online voortgezet.
 • We verwachten dat de focus tussen 1 september 2020 en 1 februari 2021 vooral ligt bij online onderwijs, in deze periode gaat de versoepeling stapsgewijs door.
 • Alle evenementen tussen nu en 1 september gaan niet door.
 • De gebouwen zijn tot in ieder geval tot nader bericht niet toegankelijk voor studenten. Het onderwijs en de toetsing worden online voortgezet.
 • De locaties Groningen, Assen en Meppel zijn voor zowel medewerkers als studenten gesloten tot 15 juni.
 • Overige locaties blijven voorlopig open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Alleen de hoofdingang is open. Alleen medewerkers die toestemming hebben van hun leidinggevenden mogen in de gebouwen aan het werk. Er liggen intekenlijsten klaar bij de recepties. Graag daar je naam op in vullen als je binnenkomt en aftekenen als je weer weggaat.
 • De genomen maatregelen hebben ook gevolgen voor de voorzieningen op locaties. Alle kantine- en koffiefaciliteiten zijn tot aan de zomervakantie gesloten.
 • Wie klachten heeft die aansluiten bij het ziektebeeld van het coronavirus, blijft thuis en meldt zich ziek. Zie vraag over ziekmelden.
 • Wie thuis kan werken,  werkt thuis. Werkzaamheden gaan zoveel mogelijk gewoon door. Zie vraag over thuiswerken.
 • Accounts van medewerkers die tijdens de sluitingsperiode verlopen, worden verlengd.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds verder versoepeld worden, dan kijken we weer welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Thema’s FAQ

 1. Algemeen
 2. Welke gebouwen/ faciliteiten zijn open/ dicht en voor wie
 3. Studenten en medewerkers in het buitenland
 4. Buitenlandse studenten in Nederland
 5. GrandTour en Erasmus
 6. Erasmus + beurs (uitwisseling & stages)
 7. Informatie van de IND: visa, inreisverbod, verblijfsvergunning
 8. Aankomende studenten – studiekiezer
 9. Communicatie
 10. Online onderwijs en toetsing
 11. Onderwijs: Studievertraging, toetsen, collegegeld - update 18 juni
 12. Stage
 13. Financiële effecten - update 18 juni
 14. Informatie voor medewerkers
 15. Thuiswerken voor medewerkers
 16. Ziekte - update
 17. Evenementen en reizen
 18. Overig - update 18 juni

Thema 1: Algemeen - update

Hoe gaat NHL Stenden om met de stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen?

Nu de overheid een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen heeft aangekondigd, hebben we ook binnen de hogeschool gekeken naar de mogelijkheden. Daarbij gaan ook wij stapsgewijs te werk. Waarbij we steeds meer op weg gaan naar een blend van onderwijsvormen. Vier uitgangspunten staan centraal:

 • We houden contact met onze studenten.
 • We bieden zo veel mogelijk het onderwijs en de toetsing online aan.
 • We doen onze uiterste best voor de veiligheid van onze medewerkers en studenten.
 • We kijken naar wat er wél kan.

Onderstaand schetsen we de mogelijke fases, dit zijn denkrichtingen en kunnen ieder moment worden bijgesteld.

Fases (prognose)

Hieronder doen we een voorzichtige prognose van de mogelijke fases. Op grond van de ontwikkelingen, besluiten van de overheid, protocollen en onze eigen ervaringen kunnen ze bijgesteld worden.

 • Fase 1 (1 -15 juni): Alle onderwijsactiviteiten worden waar mogelijk online aangeboden.
 • Fase 2 (15 juni – 1 september): Alles zo veel mogelijk online, stapsgewijs worden er meer studenten en medewerkers uitgenodigd op de hogeschool. De focus van de stapsgewijze herstart van het onderwijs ligt op praktijkonderwijs en toetsing. Ook wordt gekeken naar ruimte voor noodzakelijke activiteiten voor ondersteunende afdelingen bv ter ondersteuning van het primaire proces.
 • Fase 3 (vanaf 1 september): Online wat kan en offline wat noodzakelijk is. Denk daarbij aan introductie en binding eerstejaarsstudenten, ontvangst en binding van internationale studenten, wegwerken van studieachterstand en afstuderenden 2019-2020.
 • Fase 4: Online wat kan en offline wat beter offline kan met als doel binding van studenten en het wegwerken van studieachterstanden.

Wat is het perspectief de komende periode? - update
In grote lijnen komt het er op neer dat,

 • Tot aan de zomer van 2020 ligt de nadruk op studenten die in deze periode behoren af te studeren, studenten met een functiebeperking die in een fysieke omgeving toetsen wensen te maken, en in te halen practica.
 • Na de zomer 2020 ligt de nadruk op binding van de nieuwe eerstejaarsstudenten. Daarbij is de verdeling van de beschikbare fysieke ruimte een aandachtspunt.

Hoe gaan wij om met handen schudden?
De algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Binnen onze hogeschool houden wij ons aan deze richtlijnen.

Ik zie mensen met mondkapjes op straat. Is dit nodig? - updateIn Nederland adviseren we mondkapjes voor medisch- en zorgpersoneel. Daarnaast wordt het dragen van mondkapjes per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Sommige mensen kiezen ervoor om mondkapjes te dragen op straat of in de winkel. Het is goed om ons te realiseren dat het een maatregel is waarmee deze mensen zichzelf proberen te beschermen, het is geen teken dat de drager van het mondkapje ziek is.

Wordt bij NHL Stenden het Bindend Schooladvies uitgesteld?
Ja. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. NHL Stenden gaat het het landelijk beleid volgen zodra dit definitief bevestigd is. Dit geldt dan voor studenten die op 1/9/2019 zijn gestart. Overige studenten (bijvoorbeeld studenten die al uitstel hadden) worden individueel beoordeeld.

Zijn onze buitenlandse locaties gesloten?
Ja. Onze buitenlandse locaties zijn op verzoek van de overheden ter plekke, gesloten. Alle locaties blijven online onderwijs aanbieden.

Onderstaand de data per locatie dat ze dicht zijn gegaan:

 • Qatar sinds begin maart tot nader order gesloten.
 • Thailand: dinsdag 17 maart tot nader order.
 • Bali: woensdag 18 maart tot nader order.
 • Zuid-Afrika: woensdag 18 maart tot nader order.

Het onderwijs wordt op alle locaties online voortgezet.

Blijft de hogeschool nog langer dicht? - update
Ja, NHL Stenden heeft besloten om door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt zolang er beperkende richtlijnen gelden, verlengd.  De focus ligt daarbij op online onderwijs, waarbij we stapsgewijs versoepelen voor bepaalde doelgroepen, zie vraag 1 van dit thema.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Rijden de bussen nog? - update
Er rijden nog steeds bussen. Zowel de bus als de trein rijden volgens een aangepast schema. Check voordat je gaat reizen de site 9292.nl voor de meest actuele informatie. Reis alleen met de bus als het écht noodzakelijk is. Minister De Jonge geeft aan dat je, wanneer je bent uitgenodigd voor toetsen op de hogeschool, je de bus mag gebruiken. De deur aan de voorzijde blijft gesloten. Het verzoek is om achter in te stappen. Vanaf 1 juni geldt de normale dienstregeling weer, maar is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen. De regel is ingesteld omdat je in het ov geen anderhalve meter afstand kan bewaren.

Door corona maak ik weinig gebruik van mijn OV, is daar iets voor geregeld? - update
Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct (OV). Om studenten tegemoet te komen, wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in.

Bron: Ministerie van onderwijs, hele bericht. Het bericht op de website van het Ministerie is helaas niet in het Engels beschikbaar.

Thema 2: Welke gebouwen/ faciliteiten zijn open/ dicht en voor wie

Is de school dicht? - update
Tot 15 juni zijn de gebouwen niet toegankelijk, tenzij je een persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen van je opleiding.  Medewerkers kunnen, alleen voor bedrijfskritische processen, met toestemming van hun leidinggevende wel op school werken (locatie Leeuwarden en Emmen).

Ik heb nog spullen liggen in één van de gebouwen, kan ik het even snel komen halen? - update
In overleg met je leidinggevende kan je hiervoor toestemming vragen. Je leidinggevende zet het door aan het Serviceplein. Vervolgens krijg je van het Serviceplein bericht wanneer je toestemming hebt om je spullen te komen ophalen.

Als de gebouwen open blijven dan kan ik als student toch ook naar binnen?
Nee. De locaties in Emmen en Leeuwarden zijn op dit moment nog zeer beperkt en alleen voor medewerkers die hier toestemming voor hebben, open. Enkel als je een persoonlijke uitnodiging hebt van je opleiding om op school te komen, heb je wel toegang.

We doen echt een beroep op iedereen om te helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Je kunt daarbij helpen door je aan de maatregelen te houden.

Ik heb een afspraak met een decaan, gaat die wel door?
Alle afspraken met decanen gaan door via telefoon of skype. Onze decanen nemen hiervoor contact op met de studenten. Natuurlijk kunnen er ook nieuwe afspraken gemaakt worden.

Zijn de bibliotheken open?
De fysieke bibliotheken zijn dicht. Alle uitgeleende boeken zijn automatisch verlengd tot 1 juni en er worden uiteraard geen boetes in rekening gebracht. De overige (online) dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Vragen hierover kunnen gemaild worden naar: library@nhlstenden.com of er kan contact worden opgenomen met de informatiespecialist van je academie/opleiding. Je vindt de contactgegevens hier: https://bibliotheek.nhlstenden.com/over-de-bibliotheek/informatiespecialisten-opleidingen/

Mijn leidinggevende heeft gevraagd of ik toch op school wil komen werken. Welke faciliteiten zijn er wanneer open? - update

 • Alle kantine- en koffiefaciliteiten zijn tot nadere berichtgeving gesloten.
 • De koffie- en vendingautomaten zijn nog wel in werking.
 • Restaurants Wannee en Stones zijn tot nadere berichtgeving gesloten.
 • De ingangen aan de voorkant van Wannee en Stones zijn dicht.
 • Het Campus Hotel is vrijdag 13 maart om 12 uur dicht gegaan. Er wordt contact gezocht met gasten die al een kamer hadden geboekt. Zij krijgen hun geld terug.

Blijven de restaurants Wannee (Leeuwarden) en Stones (Emmen) en het Campus Hotel (Leeuwarden) ook open?
Nee, de restaurants en het hotel sluiten hun deuren tot nadere berichtgeving.

Is Student Info nog open?
Student Info kan je elke dag telefonisch bereiken van 9.00- 16.30 uur. Alle geplande afspraken gaan gewoon door, maar dan wel via de telefoon. Je kunt Student Info bereiken via 058-2441155 of per mail studentinfo@nhlstenden.com.

Thema 3: Studenten en medewerkers in het buitenland

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert sinds de avond van dinsdag 17 maart slechts naar het buitenland te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Dit advies is van toepassing op alle reizen vanuit Nederland. Als je momenteel in het buitenland studeert, raden we je aan om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland.

Eerder waren we van plan om studenten uit risicogebieden terug te roepen, maar aangezien het overheidsadvies van toepassing is op reizen vanuit Nederland naar alle landen, dringen we er bij alle studenten en medewerkers die studeren of werken in het buitenland op aan om terug te keren naar Nederland. De Nederlandse regering heeft informatie over repatriëring verstrekt. Mocht je besluiten te blijven, dan is dat op eigen risico. Lees de meest gestelde vragen hieronder.

Als je de onderstaande informatie hebt gelezen en je hebt hulp nodig of je hebt nog vragen, stuur dan een e-mail naar studentinfo@nhlstenden.com

Moeten studenten en medewerkers die nu in het buitenland zijn naar Nederland terugkeren?
We raden je aan om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert sinds de avond van dinsdag 17 maart slechts als dat absoluut noodzakelijk is naar het buitenland te reizen. Dit advies is van toepassing op alle reizen vanuit Nederland. Als je momenteel in het buitenland studeert, raden we je aan om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. Als je besluit te blijven, is dat op eigen risico

Moet ik NHL Stenden laten weten dat ik terugga naar Nederland?
Alle Grand Tour-studenten (module periode 3) hebben ons Team International Mobility inmiddels laten weten wanneer ze terug zullen keren en/of zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland (of in sommige gevallen naar hun thuisland).

Uitwisselingsstudenten en studenten die stage lopen in het buitenland moeten hun reisplannen zo snel mogelijk doorgeven via het volgende online formulier: Travel Form early return Outgoing Exchange or Internship.

Stuur je reisgegevens ook door naar je opleiding / mentor.

Wat moet ik doen als de lokale maatregelen van het land waar ik me bevind me niet toestaan ​​om terug te keren naar Nederland (of mijn thuisland)?
Neem in dat geval contact op met je reisverzekering of de plaatselijke ambassade voor assistentie.

Je kunt ook contact met ons opnemen via studentinfo@nhlstenden.com

Moeten alle studenten uit EU-landen terugkeren naar Nederland of naar hun thuisland binnen de EU?
Je kunt dit zelf natuurlijk het beste beoordelen en het hangt ook af van waar je bent en waar je heen wilt. Je moet in ieder geval altijd de richtlijnen volgen die zijn uitgevaardigd door het land waarin je je bevindt. Neem voor vragen contact op met studentinfo@nhlstenden.com

Moeten studenten uit landen buiten de EU terugkeren naar Nederland of naar hun thuisland?
Voor studenten uit landen buiten de EU gelden andere regels. Neem contact op met studentinfo@nhlstenden.com. Zie ook vraag 5.

Ik wil graag terugkeren naar Nederland, maar dat is niet mogelijk.

 • Ik heb een andere nationaliteit dan de Nederlandse en ik heb geen Nederlandse verblijfsvergunning en/of tijdelijke verblijfsvergunning (mvv)

Info reisverbod EU + neem contact op met studentinfo@nhlstenden.com en je persoonlijke studiecoach. Zet ondertussen zoveel mogelijk je studie online voort. Zie ook vraag 5

Voor studenten en medewerkers van NHL Stenden die momenteel in het buitenland zijn gestrand (en andere Nederlanders die in het buitenland zijn gestrand), adviseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende:

 • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen (of, indien van toepassing, touroperators) die naar Nederland of Europa vliegen.
 • Maak gebruik van de beschikbare vluchten of vluchten die binnenkort beschikbaar komen.
 • Mocht je moeite hebben met het regelen van vertrek op korte termijn, meld je dan, als je dat nog niet hebt gedaan, aan bij de informatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je kunt je ook per groep inschrijven. De ambassade weet dan dat je in het land bent en informeert je bijvoorbeeld over mogelijke extra vluchten die door luchtvaartmaatschappijen worden aangeboden.
 • Als vertrek op korte termijn niet mogelijk is, zorg dan dat je veilig blijft. Als dit een probleem is, neem dan contact op met de ambassade op de 24-uurslijn van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247.
 • Heb je andere vragen aan de ambassade, dan kun je ook gebruik maken van het 24-uursnummer.

Ik heb begrepen dat voor Nederland een inreisverbod is ingesteld. Mag ik het land binnen?

Sinds donderdag 19 maart 2020, 18.00 uur, zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland reizen aangescherpt. Hierdoor kunnen mensen, die niet onder één van de uitzonderingscategorieën vallen, Nederland niet in. Deze beperking geldt in principe voor een periode van 30 dagen sinds 19 maart. De maatregel is niet van toepassing op:

 • houders van een tijdelijke verblijfsvergunning (mvv) of een Nederlandse verblijfsvergunning, ongeacht het verblijfsdoel
 • derdelanders met een verblijfsvergunning van een Schengen- of EU-lidstaat
 • houders van een visum voor lang verblijf

[De Rijksoverheid heeft voor een overzicht in het Engels gezorgd.]

Ik wil (of moet) terugkeren naar mijn thuisland (niet zijnde NL), kan dit?

 • Controleer eerst de reisbeperkingen (quarantaine in je eigen land, enz.)
 • Informeer je studiecoach en modulecoördinator, maak afspraken hoe je verder gaat met je online studie
 • Blijf ingeschreven bij NHL Stenden, aangezien dit erg belangrijk is voor je studentenvisumstatus
 • Houd er rekening mee dat als je in een later stadium naar Nederland wil terugkeren, het reizen mogelijk nog steeds beperkt is (bijv. inreisverbod en/of geen vluchten)

Door mijn voortijdige terugkeer naar Nederland maak ik extra kosten. Worden deze kosten vergoed?Denk in geval van vroegtijdige terugkeer van je verblijf in het buitenland extra aan het volgende:

a. Bewaar alle bonnen, tickets en andere betalingsbewijzen van gemaakte kosten.

b. Claim de kosten terug van je eigen reis- of annuleringsverzekering.

c. Neem contact op met studentinfo@nhlstenden.com als je reis- of annuleringsverzekering je claim afwijst. Voeg alle ontvangstbewijzen en bewijs van afwijzing van je verzekeringsmaatschappij toe aan je e-mail.

d. NHL Stenden bekijkt of en hoe zij een deel van die kosten die niet door je verzekering worden gedekt, kunnen vergoeden.

Als je hulp nodig hebt of vragen hebt, stuur dan een e-mail naar studentinfo@nhlstenden.com

Ik heb geen plek om te verblijven als ik terug ben in Nederland. Wat moet ik doen?
Studenten die naar Nederland hebben moeten terugkeren en die geen accommodatie hebben om naar terug te keren, moeten contact opnemen met de contactpersoon van hun Academie. We zoeken naar oplossingen om deze studenten te ondersteunen.

Worden er vluchten gecharterd om studenten terug te brengen?
Nee, we organiseren de terugkeer van medewerkers en studenten niet centraal. Probeer je eigen vliegticket te gebruiken om een ​​terugvlucht te regelen. Zie ook de informatie bij vraag 4.

Wat gebeurt er als ik besluit op eigen risico in het buitenland te blijven?
Als je, ondanks het dringende verzoek van NHL Stenden om terug te keren naar Nederland, besluit in het buitenland te blijven, moet je rekening houden met het volgende:

 • Houd in de gaten wat de lokale autoriteiten zeggen in het land waar je je bevindt.
 • Ga na of de lokale situatie veilig is. De meest recente informatie is via https://www.netherlandsworldwide.nl/ te vinden.
 • Zorg ervoor dat je ingeschreven blijft voor je studie bij NHL Stenden en zet, om studievertraging te voorkomen, je studie zoveel mogelijk online voort.
 • Terugkeren naar Nederland, of je thuisland, op een later tijdstip is wellicht niet mogelijk. Bekijk de laatste informatie https://www.netherlandsworldwide.nl/.

 

Loop ik studievertraging op omdat ik nu van mijn studie in het buitenland naar huis moet?

 • Grand Tour: als je bent ingeschreven voor een Grand Tour Minor (MP3), blijven onze Grand Tour-locaties in samenwerking met de betrokken academies je online onderwijs en/of vervangende opdrachten aanbieden. Je zou hier inmiddels informatie over moeten hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de modulecoördinator van de Grand Tour-locatie waar je studeerde en/of de Executive Dean.Als je in moduulperiode 4 op Grand Tour zou gaan, wordt er een online variant aangeboden en hoef je geen studievertraging op te lopen. Meer informatie ontvang je via de Grand Tour locatie waarbij je staat ingeschreven. Zie voor meer informatie de Q&A onder thema 5 ‘Grand Tour’.
 • Uitwisseling: bijna al onze partneruniversiteiten blijven hun onderwijsprogramma online aanbieden. We raden je aan om verbonden te blijven en, zodra je terug bent in je thuisland, je uitwisselingsprogramma online af te ronden.
 • Stage: in geval van voortijdige beëindiging van je stage hangt het echt af van de omstandigheden of je studievertraging oploopt. Neem contact op met je stagecoach en/of studiecoach om de gevolgen en de mogelijkheden bespreken.

Houdt NHL Stenden contact met studenten en medewerkers in het buitenland?
Ja, er was (en is nog steeds) regelmatig contact met ze. Studenten die in het buitenland verblijven hebben op dinsdag 17 maart een e-mail ontvangen waarin ze dringend werd verzocht terug te keren naar Nederland. Ze zijn daarbij ondersteund door collega's van ons International Mobility Team. Verder wordt studenten aangeraden om contact op te nemen met de contactpersoon van hun opleiding.

Thema 4: Buitenlandse studenten in Nederland

1. Is er extra ondersteuning voor internationale studenten?
Je bent van harte welkom op ons Corona-platform voor internationale studenten: Corona Platform International Students.

We hopen dat dit platform onze internationale studenten een andere manier biedt om in contact te komen met medestudenten, voor het delen van wederzijdse zorgen en ook voor het geven van praktische tips en ondersteuning. Bovendien zijn collega's van ons International Office beschikbaar om specifieke vragen te beantwoorden die betrekking hebben op je situatie, bijvoorbeeld met betrekking tot huisvesting, reizen (inclusief terugreizen naar huis), veiligheid en welzijn of andere onderwerpen die je ter sprake brengt. We hebben misschien niet alle antwoorden, maar we zullen ons best doen om je te helpen de antwoorden en informatie te krijgen die je nodig hebt. Blijf in contact met ons!

Op verzoek kunnen we online bijeenkomsten organiseren, waarin we kunnen ingaan op de beslissingen die we als hogeschool hebben genomen en hoe deze beslissingen invloed zullen hebben op jou als internationale student. Ook is er gelegenheid om via de chat vragen te stellen.

Ik ben een internationale student in Nederland en ik wil terug naar huis. Is dat mogelijk?
We begrijpen volledig dat je, nu je zo ver weg bent van je familie, naar huis wilt gaan. Allereerst moet het natuurlijk mogelijk zijn om terug te reizen naar je eigen land en moet je nagaan of je je eigen land mag inreizen, dat wil zeggen of er geen quarantainemaatregelen zijn die op u van toepassing zijn. Als je naar huis gaat, raden we je ten zeerste aan om bij NHL Stenden ingeschreven te blijven en je studie zoveel mogelijk online voort te zetten, zodat je zo min mogelijk negatieve effecten op je studie ondervindt.

In onderstaande stroomdiagrammen is aangegeven welke stappen je moet nemen voordat je terugkeert. De stroomschema's zijn verschillend voor studenten van binnen Europa en studenten van buiten Europa.

 1. Schema Europa
 2. Schema Buiten Europa

Studenten kunnen Student Info bereiken op +31 58244 1155 (dagelijks geopend van 9.00 tot 16.30 uur) om verdere ondersteuning te vragen. Je kunt je vragen ook mailen naar studentinfo@nhlstenden.com

Ik ben momenteel in mijn eigen land (of sta op het punt terug te keren naar mijn eigen land). Wat gebeurt er na 1 juni, als de normale lessen weer beginnen en ik vanwege reisbeperkingen niet terug kan naar Nederland?
Het is niet duidelijk wat er na 1 juni gaat gebeuren en of NHL Stenden weer reguliere lessen zal kunnen aanbieden. Mocht je hier niet fysiek aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met je modulecoördinator en je studiecoach om hen te informeren over je situatie. Of er alternatieven zijn en wat die alternatieven zouden kunnen zijn, hangt af van je opleiding en hangt ook af van je persoonlijke situatie en algehele studievoortgang. Garanties kunnen op dit moment helaas niet worden gegeven omdat alles nog onzeker is.

Wat zijn de gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik niet aan mijn studievereisten voldoe?
Het onderwijs wordt nu online aangeboden. Daarnaast doet NHL Stenden haar uiterste best om eventuele negatieve gevolgen voor je studie zoveel mogelijk te beperken. Mocht je je zorgen maken, neem dan contact op met je studiecoach/contactpersoon om je zorgen te bespreken en de mogelijkheden te onderzoeken om eventuele studievertraging te voorkomen. De IND heeft, ondanks de huidige situatie, nog niet aangegeven dat zij soepeler zullen optreden. Daarom raden we al onze studenten ten zeerste aan om ingeschreven te blijven en online je studie voort te zetten.

Ik ben vanwege het coronavirus naar huis teruggekeerd en wil me uitschrijven bij de hogeschool, maar ik weet niet goed wat de gevolgen zijn. Wat zijn de gevolgen?
Fijn dat je thuis bent. We raden je sterk aan om je opleiding te blijven volgen die we online aanbieden als hogeschool. Als je problemen hebt om online te blijven studeren, bespreek deze dan met je studiecoach en / of neem contact op met een van onze studentendecanen via Student Info op +31 58 244 1155.

Als je besluit om je tijdelijk uit te schrijven, kun je je opleiding niet online volgen en loop je studievertraging op. Let op: als je niet meer staat ingeschreven, vervalt ook je studievergunning en kan dit gevolgen hebben voor je verblijfsvergunning.

Ik ben een internationale student in Nederland en wil graag naar een dokter. Waar kan ik heen?

In Nederland moet je, voordat een ziekenhuisonderzoek mogelijk is, eerst een huisarts raadplegen (met uitzondering van spoedopnames).

Voor studenten in Emmen en Leeuwarden is hieronder meer informatie over de zorg te vinden, inclusief handige telefoonnummers van huisartsen in de omgeving:

Ik voel me sociaal geïsoleerd omdat ik de hele tijd thuis moet blijven zonder dat mijn vrienden en familie in de buurt zijn. Wat kan ik doen?

We realiseren ons dat het moeilijk voor je moet zijn om zo ver weg te zijn van je familie en geliefden, vooral in tijden als deze. Het is voor ons allemaal een moeilijke en uitdagende tijd. Onze eerste prioriteit ligt bij je gezondheid en welzijn en je studievoortgang.

Wat je sociale welzijn betreft, zijn de volgende opties misschien goed om (opnieuw) verbinding te maken:

 • Zet vooral je studie voort en blijf in contact met je medestudenten
 • Bekijk onze Corona Platform International Students om ons te laten weten welke ondersteuning je nodig hebt en wat we kunnen doen om je te helpen
 • Central Perk, de NHL Stenden community voor alle studenten, is nu ook online beschikbaar, check de link: Central Perk community online
 • Word lid van het Erasmus Student Network (ESN) via facebook https://nl-nl.facebook.com/esn/
 • Bewegingscentrum (BCL) heeft instructiefilmpjes online staan: Youtube BCL
 • Er zijn verschillende andere apps beschikbaar en er is online content beschikbaar op YouTube
 • Als je lid bent van een sportschool of een andere club,: zij bieden misschien ook hun activiteiten online aan
 • Word lid van een online expatgemeenschap
 • Word lid van het online netwerk ‘welcome tot he north’ en ‘northern times’. Zie de onderstaande links:
  https://www.facebook.com/explorethenorth
  https://www.facebook.com/pg/NnorthernTimes.nl/community
 • Neem contact op met je studiecoach of een van onze studentendecanen (je kunt een afspraak maken via Student Info +31 58 244 1155) en bespreek je zorgen en de uitdagingen waar je voor staat.

Thema 5: GrandTour

Zijn onze internationale campussen gesloten?
Ja, onze internationale campussen zijn op verzoek van lokale autoriteiten gesloten. Alle locaties bieden online onderwijs aan hun Grand Tour-studenten. De sluitingsdata per locatie zijn als volgt:

 • Qatar – in maart gesloten tot nader order
 • Thailand - gesloten vanaf dinsdag 17 maart tot nader order
 • Bali - op woensdag 18 maart tot nader bericht gesloten
 • Zuid-Afrika - tot nader bericht gesloten op woensdag 18 maart

Wat is er gebeurd met het Grand Tour-programma dat werd aangeboden tijdens moduleperiode 3?
Al onze internationale campussen zijn inmiddels gesloten en er worden dan ook geen lessen meer aangeboden. Alle educatieve activiteiten voor onze Grand Tour-studenten worden nu online aangeboden. Alle Grand Tour-studenten zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland of naar hun thuisland en wordt gevraagd om de resterende weken van hun Grand Tour-programma online af te ronden, inclusief online toetsing.

Hoe zit het met mijn studie in het buitenland voor moduleperiode 4? Kan ik op Grand Tour gaan?
Omdat onze internationale campussen tot nader order gesloten blijven en vanwege de vele reisbeperkingen die door veel landen in de wereld worden opgelegd, is besloten dat deelname aan het Grand Tour-programma op onze Grand Tour-locaties tijdens moduleperiode 4 niet mogelijk is. In plaats daarvan worden de Grand Tour-programma's voor moduleperiode 4 online aangeboden.

Op woensdag 25 maart is er een e-mail gestuurd naar alle studenten van de Grand Tour. Hierna tref je een deel van die e-mail. Als je de Grand Tour in MP4 zou doen, maar deze e-mail niet hebt ontvangen, neem dan contact op met onze collega's via grandtour@nhlstenden.com.

Door de maatregelen vanwege het Corona-virus en het middellange termijnperspectief van de situatie in het buitenland en in Nederland, zullen de onderwijsactiviteiten van NHL Stenden en het Grand Tour-programma (in MP4) voor onze Grand Tour-locaties in Zuid-Afrika, Qatar, Bali en Thailand worden aangeboden via online onderwijs. Je blijft ingeschreven voor de minoren waarvoor je je hebt aangemeld. Overschakelen naar een andere minor is niet mogelijk. Collega's van onze Grand Tour-locaties werken in nauwe samenwerking met de betrokken programma's aan een online onderwijsprogramma. Onze collega's op onze Grand Tour-locaties zullen je van gedetailleerde informatie over je online Grand Tour-programma voorzien.

Ik heb gehoord dat ik de Grand Tour-kosten voor MP4 niet hoef te betalen. Is dat correct?
Ja, dit klopt. De Corona-maatregelen hebben ook voor jou financiële gevolgen. We informeren je hierbij dat besloten is dat je Grand Tour-kosten voor MP4 worden terugbetaald. De kosten van MP3 worden niet vergoed. Ons belangrijkste doel is om dit proces zo snel mogelijk te bewerkstelligen om eventuele (extra) financiële uitdagingen voor jou als student te voorkomen. Alle Grand Tour-studenten is gevraagd om hun bankgegevens te delen met onze International Mobility-collega's. Als de gegevens voor de gevraagde deadline met ons zijn gedeeld (zie e-mail, verzonden op 25 maart), verwachten we alle restituties voor MP4 vóór vrijdag 3 april 2020 te hebben verwerkt.

Hoe zit het met mijn Grand Tour-programma voor semester 1 in het komende academiejaar?
In dit stadium is de toekomst onzeker. We hebben goede hoop dat we begin volgend studiejaar weer reguliere onderwijsactiviteiten kunnen aanbieden en dat studeren in het buitenland weer mogelijk wordt. Alle Grand Tour-studenten die momenteel zijn ingeschreven voor een of twee modules tijdens semester 1 worden geïnformeerd door onze International Mobility-collega's. Op 24 maart is online een eerste meeting voor vertrek georganiseerd, waar onze Grand Tour-studenten de kans hadden om vragen te stellen over de huidige situatie en de vereiste voorbereiding. Zodra er een nieuwe beslissing wordt genomen, worden studenten van de Grand Tour onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Hoe zit het met mijn outgoing Exchange programma voor semester 1 in het komende academiejaar?
In dit stadium is de toekomst onzeker. We hebben goede hoop dat we begin volgend studiejaar weer reguliere onderwijsactiviteiten kunnen aanbieden en dat studeren in het buitenland weer mogelijk wordt. Alles hangt hierbij af van het lokale beleid van het land waar de universiteit is gevestigd en het beleid van de universiteit zelf. Ieder land zal eigen maatregelen hanteren en navolgen. Momenteel inventariseert Team International Mobility de stand van zaken van de diverse partner-universiteiten om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verwachtingen zijn. Wij zullen er alles aan doen om studenten tijdig te informeren over het al dan niet doorgaan van het outgoing exchange programma.

Thema 6: Erasmus + beurs (uitwisseling & stages)

Heb ik nog steeds recht op een Erasmus + -beurs?

Er zijn een aantal scenario's:

1. Online lessen tijdens sluiting van de gastinstelling

 • Als de student de online lessen volgt in het gastland of thuisland, wordt dit beschouwd als een voortzetting van de periode in het buitenland en heeft het geen effect op de Erasmus + beurs.

2. Voortzetting van de stage in het thuisland

 • Indien de student de stage voor het bedrijf in het buitenland in het thuisland kan voortzetten, wordt dit beschouwd als een voortzetting van de periode in het buitenland en heeft dit geen gevolgen voor de Erasmus + beurs.

b) Voortijdige beëindiging van verblijf in het buitenland (studie of stage)

 • Bij voortijdige beëindiging van de periode in het buitenland door overmacht (Coronavirus) heeft de student recht op de eerste betaling van 70% van de toegekende Erasmus + beurs.

c) Onderbroken verblijf in het buitenland (studie of stage)

 • In geval van onderbreking van de periode in het buitenland als gevolg van overmacht (Coronavirus) en als de student de periode in het buitenland kan voortzetten na de onderbreking, dan worden de twee periodes apart behandeld: het eerste deel wordt behandeld als een geval van voortijdige beëindiging (2b); het tweede deel als een geheel nieuwe Erasmus + aanvraag en beurs.

d) Geen wijzigingen (studie of stage)

 • Indien je stage of studie gewoon doorgaat, volg je de instructies die je voor vertrek hebt ontvangen.

In alle gevallen: elke student moet ervoor zorgen dat alle bewijzen met data en informatie van de gastinstelling/organisatie met betrekking tot de maatregelen aangaande de huidige situatie worden bewaard. Bewaar ook een bewijs van je reisarrangementen (tickets).

Als je extra kosten hebt gemaakt voor extra vliegtickets vanwege het Corona-virus en je verzekeraar de extra kosten niet terugbetaalt, kunnen we proberen de kosten via Erasmus + te verhalen. Om extra kosten te claimen, hebben we de volgende documenten nodig (stuur ze naar erasmus@nhlstenden.com):

 • een bericht van je verzekeringsmaatschappij waarin zij je claim voor extra bijkomende kosten afwijzen
 • bewijs van de extra kosten
 • verklaring waarin je vermeld waarom de kosten extra zijn gemaakt (bij voorkeur inclusief budgetoverzicht)
 • Verklaring van gastinstelling / organisatie dat de uitwisseling is geannuleerd

Dit geldt ook voor goedgekeurde uitwisselingen die, vanwege het Corona-virus, door uw gastorganisatie zijn geannuleerd vóór uw vertrekdatum.

Houd er rekening mee dat er geen garanties zijn dat Erasmus + de extra kosten terugbetaalt, we kunnen alleen een verzoek indienen.

Thema 7: Informatie van de IND: visa, inreisverbod, verblijfsvergunning

1. Ik heb gehoord dat er een inreisverbod is ingesteld voor Nederland. Mag ik wel naar binnen?
Vanaf donderdag 19 maart 2020 18.00 uur zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen verscherpt. Dit betekent dat personen die niet onder de uitzonderingscategorieën vallen, Nederland niet binnenkomen en hen toegang wordt geweigerd. Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen. Deze maatregel geldt niet voor:

 • houders van een mvv* of Nederlandse verblijfsvergunning, ongeacht het verblijfsdoel;
 • derdelanders in het bezit van een verblijfsvergunning van een Schengen – of EU lidstaat;
 • houders van een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

De Rijksoverheid heeft hier een overzicht (Engelstalig) van gemaakt.

2. Ik heb een visum nodig, kan ik dat nog aanvragen bij de IND?
Nee, dat kan niet. DE IND schort alle niet-essentiële consulaire dienstverlening op. Tot in ieder geval 6 april 2020 worden er geen mvv’s* en visa kort verblijf afgegeven. Voor studenten wordt géén uitzondering gemaakt.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

3. Ik heb mijn mvv* opgehaald en kan nu niet reizen. Kan de mvv worden verlengd?
Indien nodig kan, als de ambassades hun dienstverlening weer hebben opgestart, de geldigheidsduur van de mvv worden verlengd. Dit kan t.z.t. direct met de betreffende ambassade worden afgesproken.

* Een mvv is een visum voor langdurig verblijf

4. Ik heb een geldige verblijfsvergunning, ik zit nu in het buitenland en kan niet terug naar Nederland. Wordt mijn verblijfsvergunning nu ingetrokken?
In gevallen als deze, waarbij onder normale omstandigheden de verblijfsvergunning zou worden ingetrokken, zal de IND al naar gelang de omstandigheden van het geval maatwerk leveren.

5. Mijn verblijfsvergunning is verlopen en ik kan nu niet uit Nederland vertrekken. Wat nu?
Dien waar mogelijk een verlengingsaanvraag in. Is dat niet mogelijk, dan kan de student bij het loket vragen om een terugkeerbesluit. Met een terugkeerbesluit heeft de student dan 28 dagen extra om het land te verlaten. Afspraken maken bij het loket kan op de gebruikelijke manier, houd wel rekening met beperkte dienstverlening bij de IND loketten of bel met 088 - 043 0430  (ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur). Vanwege drukte is de IND momenteel telefonisch minder goed bereikbaar.

6. Mijn verblijfsdocument is klaar, kan ik het ophalen?
Tot nader bericht kunnen er geen verblijfsdocumenten worden afgehaald bij de IND loketten. Tenzij het gaat om een eerste verblijfsdocument. Hiervoor neemt de IND zelf contact met je op om een afspraak te maken. Bron: ind.nl

Thema 8: Aankomende studenten - studiekiezer

Blijft de inschrijfdatum voor aankomende studenten gehandhaafd?
Nee, de inschrijfdatum wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Aanmelden is dus mogelijk tot 1 juni, daarna hebben studenten tot 31 augustus de tijd om er een inschrijving van te maken, dit betekent compleet maken van aan te leveren stukken.

De aanmelding- en selectieprocedures waren in volle gang toen deze crisis uitbrak. De werkwijze en procedures worden zoveel als mogelijk gecontinueerd, maar kunnen niet altijd op de gangbare manier plaatsvinden. Bovendien focussen leerlingen en studenten in het vo en mbo zich mogelijk meer op het hier en nu, dan op de studie die ze vanaf september willen doen. Om (aankomend) studenten meer tijd en ruimte te geven zich aan te melden, wordt de aanmelddatum verschoven naar 1 juni.

Bron: COVID-19 aanpak hoger onderwijs, OCW

De inschrijfdatum is verschoven, wat betekent dit voor de selectietermijn?
Studies die een selectietermijn hanteren,  hebben dit verlengd tot 15 mei 2020. Voor studenten die niet uit de EER komen, gelden al verschillende inschrijfmogelijkheden.

Heb je nog andere vragen over het kiezen van een studie of hoe de hogeschool bijvoorbeeld de Open Dagen gaat regelen?
Kijk dan in de Q&A die speciaal gemaakt is voor de studiekiezer. https://www.nhlstenden.com/corona/studiekeuze-qna

Hoe gaan we om met Open Dagen?
Ook deze gaan zo veel mogelijk online door.

Door het wegvallen van de fysieke Open Dagen en het feit dat examenkandidaten nog midden in hun studiekeuze zitten, is er behoefte aan een (online) alternatief. Daarom gaan we weer een Online Open Dag (OOD) aanbieden op donderdag 11 juni.

We hebben een programma samengesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de studiekiezer op dit moment. Het programma kan bestaan uit:

 • Voorlichtingsvideo per opleiding of opleidingen
 • Chatten per opleiding / opleidingen via Whatsapp
 • Webinars
 • Studiekeuzegesprek door studieadviescentrum
 • Algemene vragen beantwoorden door studentinfo
 • Sfeer proeven door video’s en fotografie
 • Live StudentTalks m.b.t. grand tour, exchange, design based education etc..

De eventpagina voor de online Open Dag is klaar: https://www.nhlstenden.com/evenementen/online-open-dag

Thema 9: Communicatie

Hoe informeert de hogeschool studenten en medewerkers?
We doen onze uiterste best om zo snel mogelijk de laatste ontwikkelingen te delen. Als het dringend is, sturen we een mail via je NHL Stenden account. Houd deze dus continue in de gaten. Daarnaast houden we de laatste ontwikkelingen bij via intranet, blackboard en internet. Dat gaat wellicht niet altijd zo snel als we zouden willen, echter ook hier is zorgvuldigheid op zijn plaats.

Ook organiseren we sinds kort webinars voor verschillende doelgroepen:

 1. Studenten: woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur, (frequentie op basis van behoeften en/of ontwikkelingen)
 2. Medewerkers: dinsdagmiddag van 16:00-17:00 uur, (frequentie op basis van behoeften en/of ontwikkelingen)
 3. Docenten en studenten voor hulp bij online onderwijs

De webinars vinden plaats via Microsoft Office Teams. Tijdens het webinar zijn er een aantal mensen (waaronder het CvB) die het woord voeren en anderen kunnen via de chat vragen stellen. De links achter de  doelgroepen verwijzen naar eerdere opgenomen webinars die je terug kunt luisteren.

Wees alert op fakenieuws en phishingmails, bij twijfel check bij je opleiding of je leidinggevende.

Informeren jullie het werkveld ook?
Er is een mail voor alle stageadressen en het werkveld verstuurd door de diverse opleidingen.

Waar is de planning van de webinars voor hulp bij online onderwijs?
De planning staat op intranet.

Voor docenten die hulp nodig hebben bij het verzorgen van online onderwijs, worden wekelijks meerdere webinars aangeboden over onderwerpen als Blackboard en Microsoft Teams.

Heb je specifieke vragen? Dan kun je een persoonlijke uitlegsessie aanvragen op een moment dat het jou uitkomt. Vraag een persoonlijke uitlegsessie aan.

Thema 10: Online onderwijs

Heb je vragen over online toetsen?
Check dan onze speciale Q&A voor online testen. Let op de Q&A zijn doelgroep gericht geschreven.

Gaan de toetsen in periode 4 ook online worden afgenomen?
Ook in periode 4 wordt een belangrijk deel van de toetsen weer online afgenomen. De werkwijze verloopt hetzelfde als voor periode 3: opleidingen maken een was/wordt-lijst voor de af te nemen toetsen. Voor sommige praktijktoetsen is aanwezigheid op onze locaties noodzakelijk. Indien de maatregelen vanuit de overheid versoepeld worden, gaan we inventariseren of er mogelijkheden zijn om bepaalde toetsen in onze praktijkruimtes af te nemen. Mocht dit het geval zijn, dan houden we ons uiteraard aan de anderhalve meter afstand en andere richtlijnen van de RIVM. Dit vereist nauwkeurige planning en voorbereiding.

Ben ik vrij nu de school dicht is? Of krijgen we online les?
Je bent niet vrij. Uitgangspunt is dat onderwijs en toetsen zoveel mogelijk doorgaan. Opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen zullen zoveel mogelijk via Blackboard plaatsvinden. Voor de kennistoetsen (tentamens) gaan we toetsapplicatie Quayn gebruiken en combinatie met Proctorexam om op afstand  te kunnen surveilleren. Houd je e-mail, intranet en blackboard in de gaten. Je krijgt via je eigen opleiding nadere informatie.

Waar vind ik informatie over het verzorgen van online onderwijs?
Op onze website vind je meer informatie over het organiseren van online onderwijs. Je vindt hier bijvoorbeeld praktische informatie, instructiefilmpjes en handleidingen voor Microsoft Teams en Blackboard.

Waar vind ik informatie over het volgen van online onderwijs?
Op onze website vind je meer informatie over het volgen van online onderwijs en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Je vindt hier bijvoorbeeld praktische informatie, instructiefilmpjes en handleidingen voor Microsoft Teams en Blackboard.

Ik heb hulp nodig bij het verzorgen van online onderwijs
Voor docenten die hulp nodig hebben bij het verzorgen van online onderwijs, worden wekelijks meerdere webinars aangeboden over onderwerpen als Blackboard en Microsoft Teams. Bekijk de planning.

Ik heb hulp nodig bij het krijgen van online onderwijs
Voor studenten is ook informatie beschikbaar via https://www.nhlstenden.com/online-onderwijs/aan-de-slag-studenten

Heb je specifieke vragen? Dan kun je een persoonlijke uitlegsessie aanvragen op een moment dat het jou uitkomt. Vraag een persoonlijke uitlegsessie aan.

Hoe kunnen we studenten die praktisch onderzoek doen bij lectoraten  helpen? Zodat ze geen studievertraging oplopen? Online onderwijs is lastig bij praktisch onderzoek.
Dit onderwerp speelt bij meer praktijk gericht onderwijs/ onderzoek. We gaan uit van de leeruitkomsten die bereikt moeten worden. Een deel kan wellicht wel omgezet worden in een online vorm. Waar dat niet gaat, moeten we zien of we kunnen verplaatsen, vertragen of er een andere oplossing voor vinden.

Gaan de toetsen nu online door? Zo ja, hoe?
Ja, we toetsen online, tenzij je behoort tot de beperkte groep die is omschreven in de bovenstaande ‘Maatregelen na 15 juni’ en je een persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen voor toetsing op school.

Het fysiek afnemen van toetsen is voor het overgrote deel van de studenten de komende tijd niet meer mogelijk. Daarom gaan we voor alle toetsen op zoek naar een digitaal alternatief. We gaan verschillende online toetsomgevingen en -applicaties gebruiken zoals Blackboard, Quayn, Mobius en Teams. Waarbij meer kennisgerichte toetsen veelal in Quayn zullen zijn en andere toetsen (zoals opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen) in Blackboard, Mobius of Teams.

Daarnaast is het belangrijk dat jij jouw toetsen afneemt onder de juiste omstandigheden, zodat jouw toetsresultaten juridisch gezien geldig zijn. Daarom gebruiken we naast Quayn het programma Proctorexam, waarmee het mogelijk is om op afstand te kunnen surveilleren.

Gaan alle toetsen online door?
Je kunt er in principe van uitgaan dat alle toetsen waar je je voor hebt ingeschreven doorgaan. Vrijdag 27 maart heb je informatie  gekregen.  Let op: je hebt alleen bericht gekregen als je je ingeschreven hebt voor toetsen. Het kan voorkomen dat een toets wordt verplaatst naar een ander tijdstip. Wanneer dit gebeurt, ontvang je hier van onze afdeling Toetslogistiek een apart bericht over. Ook kan vanuit je eigen opleiding nog aanvullende informatie worden verstuurd.

Ik heb me ingeschreven voor toetsen die online gegeven worden, ik werk vanuit het buitenland. Nu zie ik dat ik ’s nachts een toets moet maken, omdat de toetsen op Nederlandse tijden zijn ingepland. Kan dit niet anders? - update

Helaas dit kan niet anders. We snappen dat het heel vervelend kan zijn als de toetsen op voor jou niet reguliere tijden staan ingepland. We hebben ervoor gekozen om de Nederlandse tijden aan te houden.

Hoe kan ik veilig grote bestanden delen?
Heb je een groot bestand dat je wilt delen met anderen, zoals een opgenomen video? Gebruik hiervoor dan de filesender van Surf. Hiermee verstuur je veilig en versleuteld je grote bestanden. Meer informatie en bestanden versturen.


Thema 11: Onderwijs: Studievertraging, toetsen, collegegeld etc. - (update 18 juni)

Hoef ik me nu ook niet meer in te schrijven voor toetsen? - update
Inschrijven voor toetsen blijft nodig. Enkel als je je inschrijft, krijg je een uitnodiging om deel te nemen. Ook wijziging is tijden of data ontvang je alleen als je je ingeschreven hebt voor een toets.

Gaan de toetsen door?
Omdat de afname van toetsen fysiek niet meer wenselijk en mogelijk is, zullen deze in digitale vorm aangeboden worden. Opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen vinden zoveel mogelijk via Blackboard plaats. Voor de kennistoetsen (tentamens) gaan we de toetsapplicatie Quayn gebruiken in combinatie met Proctorexam om op afstand te kunnen surveilleren.

Ga ervan uit dat de toetsen, waarvoor je je hebt ingeschreven, zoveel mogelijk doorgaan. Houd er wel rekening mee dat jouw toetsen misschien op een ander moment ingepland moeten worden. Wanneer je je hebt ingetekend voor een toets en deze wordt verplaatst, krijg je vanuit Toetslogistiek een mail waarin je hierover wordt geïnformeerd.

Uiterlijk vrijdag 27 maart ontvang je meer informatie over het toetsrooster en een uitgebreide instructie met uitleg over hoe je in de betreffende toets komt en informatie over de thuisfaciliteiten die nodig zijn, zoals een goed werkende laptop met camera en een stabiele internetverbinding.

Worden toetsen online afgenomen?
Omdat de afname van toetsen fysiek niet meer wenselijk en mogelijk is, zullen deze in digitale vorm aangeboden worden. Opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen vinden zoveel mogelijk via Blackboard plaats. Voor de kennistoetsen (tentamens) gaan we de toetsapplicatie Quayn gebruiken in combinatie met Proctorexam om op afstand te kunnen surveilleren.

Studievertraging/consequenties
De coronacrisis vraagt om goede maatregelen en oplossingen voor het onderwijs, in het bijzonder op het gebied van toetsen. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk het onderwijs en de toetsen door laten gaan, zodat je zo weinig mogelijk studievertraging oploopt.

Bij vraag  2 en 3  bij Thema 10 vind je meer informatie over de afname van toetsen. Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact zoeken met de examencommissie van je opleiding.

Belangrijk: Mocht je als student als gevolg van het coronavirus studievertraging oplopen, raden we je aan dit goed te documenteren (bewijsmateriaal te verzamelen). We maken zo snel mogelijk bekend hoe opleidingen hier procedureel mee omgaan.

Hoe kan ik studievertraging voorkomen? - Update 18 juni
Ons advies: blijf studeren!

Om studievertraging te voorkomen, is het belangrijk dat je blijft studeren. Probeer realistische doelen te stellen en maak een planning. Spreek af met medestudenten om de studiestof door te nemen en/of zoek contact met je slb’ er of studentendecaan als je extra ondersteuning nodig hebt. Bekijk hier nog een aantal studietips. We zijn druk bezig om ons onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te richten. We vragen je ook begrip te hebben voor onze docenten, die zich in razendsnel tempo de mogelijkheden van online onderwijs eigen maken. Heb je vragen over hoe je het beste kunt studeren of hoe je je kunt voorbereiden op een toets? Dan kun je hier uiteraard ook jouw docenten voor benaderen.

Nu de hogeschool dicht is, moet ik dan ook collegegeld betalen?
Ja, het betalen van het collegegeld gaat gewoon door. De hogeschool is wel dicht, echter het onderwijs en de toetsen gaan zo veel mogelijk online door. Je opleiding heeft je over de online lessen al bericht of gaat dit zeer binnenkort doen.

Wordt bij NHL Stenden het Bindend Schooladvies opgeschort?
Ja. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Dit geldt dan voor studenten die op 1/9/2019 zijn gestart. Overige studenten (bijvoorbeeld studenten die al uitstel hadden) worden individueel beoordeeld.

Ik moet 60 studiepunten dit jaar halen anders kan ik niet doorstromen. Door het coronavirus loop ik studievertraging op, daardoor loop ik een heel jaar mis op mijn volgende opleiding.
Het coronavirus stelt ons voor ingewikkelde zaken met grote impact op ons dagelijks leven. Dit is er één van. Onze hogeschool doet er alles aan om de studievertraging zo klein mogelijk te laten zijn, maar we kunnen wellicht niet geheel voorkomen dat je studievertraging oploopt. We zien deze situatie bij:

 • Studenten die van het mbo willen doorstromen naar het hbo
 • Studenten die van het hbo willen doorstromen naar de universiteit
 • Studenten die van hbo bachelor willen doorstromen naar een master

Bij dit onderwerp zijn meerdere partijen betrokken. Denk daarbij aan de vereniging van hogescholen en de minister van OCW. Daar staat dit onderwerp op de agenda, zodra we meer weten, delen we dat.

Wanneer krijg ik mijn studieavies en hoe zit het mijn herinschrijving? Update 18 juni

Vanwege de coronacrisis, komt er dit jaar geen studieadvies. Alle voltijd studenten die in september 2019 zijn begonnen, krijgen pas een studieadvies in de zomer van 2021, studenten die in febr 2020 zijn gestart, krijgen hun advies pas vóór febr 2022.

Als je dit jaar de norm niet haalt, kun je volgend jaar gewoon herinschrijven. Je hoeft geen verzoek in te dienen bij de examencommissie van je opleiding.

Thema 12: Stage

Kan ik nog stagelopen?
Hiervoor geldt dat je de richtlijnen volgt van de instelling of het bedrijf waar je werkt. Als zij open blijven dan kan je doorgaan met je stage. Wel is het is het erg belangrijk dat je zelf geen gezondheidsklachten hebt. Zo proberen we samen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als je niet meer kunt stagelopen, neem dan contact op met je stagebegeleider.

Als je stage loopt in de zorg dan gelden hiervoor wellicht andere richtlijnen, neem hiervoor contact op met je opleiding/ stagebegeleider. Er is ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil voortzetten of niet. Neem ook hiervoor contact op je opleiding/ stagebegeleider.

Gaan stagebezoeken en afstudeerbezoeken door?
Het is belangrijk dat je hierin de richtlijnen volgt van het bedrijf of instelling waar je stageloopt/ afstudeert. Als het bezoek niet strikt noodzakelijk is, adviseren we om het via Skype te doen. Er wordt vanuit het RIVM immers gevraagd dat we zo min mogelijk fysieke contacten hebben.

Wat kan ik doen als de stage (deels) komt te vervallen?
Academies hebben een memo ontvangen welke richting geeft aan wat je het beste kunt doen. Opleiding kunnen deze memo gebruiken om na te gaan op welke wijze zij de praktijkonderdelen, die als gevolg van de coronamaatregelen komen te vervallen, op een zo goed mogelijke wijze kunnen vervangen.

Ik loop stage en heb een verminderde weerstand. Nu hoorde ik dat kwetsbare mensen het openbaar vervoer moeten vermijden. Ik ga met de bus naar mijn stageadres, wat moet ik doen?
In het algemeen gaan de stages door, in afstemming met het bedrijf of de instelling waar je stage loopt. Echter in jouw specifieke situatie adviseren we contact op te nemen met je stagebegeleider om samen tot een besluit te komen.

Ik loop stage en heb een verminderde weerstand. Er is gezegd dat kwetsbare personen grote groepen moesten mijden. Moet ik stoppen met stagelopen?
In het algemeen gaan de stages door, in afstemming met het bedrijf of de instelling waar je stage loopt. Echter in jou specifieke situatie adviseren we contact op te nemen met je stagebegeleider om samen tot een besluit te komen.

Doordat ik geen stage meer kan lopen, loop ik mijn stagevergoeding mis. Nu kan ik mijn huur niet meer betalen. Weten jullie of ik als student beroep kan doen op een regeling?
We krijgen hier veel vragen over. We zijn ons bewust van de impact en gevolgen voor jullie. Er zijn inmiddels noodmaatregelen gekomen vanuit het kabinet, kijk of je daar voor in aanmerking komt.

We zijn op landelijk niveau in gesprek met OCW welke noodmaatregelen er specifiek voor het onderwijs/studenten komen. Zodra daar meer over bekend is, laten we je het weten.

Mijn stage is gestopt of uitgesteld door het coronavirus. Hoe zet ik mijn ov-vergoeding buitenland of uitwonendenbeurs stop? Bron: Duo https://duo.nl/particulier/footer/contact/

Ov-vergoeding buitenland

 • Zet je ov-vergoeding stop in Mijn DUO. Geef aan of je een week- of weekendabonnement wilt. Je krijgt per april weer een studentenreisproduct.
 • Wil je in maart nog een reisproduct? Stuur dan een mailtje naar ovsk@duo.nl. Zet in je mail of je een week- of weekendabonnement wilt. Je ov-vergoeding voor maart trekken we in. Die moet je in april terugbetalen.
 • Is je ov-vergoeding nog niet ingegaan? Dan hoef je niets te doen. De vergoeding vervalt automatisch.

Uitwonendenbeurs
Was je vanwege je stage uitwonend? En word je nu weer thuiswonend?  Wijzig je woonsituatie in Mijn DUO.

Ik kan als EU'er niet aan de 56-uurseis voldoen door het coronavirus. Wat kan ik doen?
Je moet bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever. In de verklaring moet staan dat je niet of minder mocht werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat.

56-uurseis: DUO gaat ervan uit dat iedere studerende die over de controleperiode 56 uur of meer gemiddeld per maand heeft gewerkt, zonder meer de status van migrerend werknemer heeft en daarmee terecht studiefinanciering heeft ontvangen over het gecontroleerde studiefinancieringstijdvak. Deze norm is in lijn met de Vreemdelingencirculaire.

 Zie: https://duo.nl/particulier/footer/contact/index.jsp

Thema 13: Financiële effecten

Mijn inkomen valt weg, ik kan mijn huur daardoor niet betalen. Wat nu? - Update 18 juni
(Oud-)studenten kunnen in financiële problemen komen doordat hun inkomen wegvalt, terwijl kosten doorlopen. DUO werkt hard om studenten en oud-studenten te helpen en zal maximale coulance betrachten. Studenten kunnen gebruik maken van de leenmogelijkheden. Als zij nog niet maximaal lenen, kunnen zij hun lening verhogen. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, kunnen studenten met DUO contact opnemen voor de mogelijkheden.
Bron: COVID-19 aanpak hoger onderwijs, OCW

Je kunt informatie over je rechten als werknemer opvragen via de site van studentenvakbond. Daarnaast kun je terecht bij de studentendecaan voor advies.

Doordat ik geen stage meer kan lopen, loop ik mijn stagevergoeding mis. Nu kan ik mijn huur niet meer betalen. Weten jullie of ik als student beroep kan doen op een regeling?
We krijgen hier veel vragen over. We zijn ons bewust van de impact en gevolgen voor jullie. Er zijn inmiddels noodmaatregelen gekomen vanuit het kabinet, kijk of je daar voor in aanmerking komt.

We zijn op landelijk niveau in gesprek met OCW welke noodmaatregelen er specifiek voor het onderwijs/studenten komen. Zodra daar meer over bekend is, laten we je het weten.

Ik loop studievertraging op. Wat zijn de financiele gevolgen? - Update 18 juni
Studievertraging is in een aantal gevallen niet te voorkomen; zeker als stage/afstuderen noodgedwongen is afgebroken. DUO biedt beperkte tegemoetkoming aan studenten in afstudeerfase; studenten die afstuderen in periode sept 2020 - 1 februari 2021 komen in aanmerking voor vergoeding van 3 maanden collegegeld.
Voor internationale studenten en studenten die niet bekend zijn bij DUO moeten dit zelf aangeven bij DUO.
Studenten die wel bekend zijn bij DUO hoeven hiervoor niets te doen.

Studenten die nog niet toe zijn aan afstuderen kunnen alleen gebruik maken van een extra lening en hebben eventueel 3 maanden langer recht op de OV-kaart.

Als je als voltijd/duale student vertraging hebt omdat je zelf ziek bent (geweest), mantelzorgtaken had voor zieke familieleden, óf jonge kinderen hebt die lange tijd niet naar school konden, dan kun je misschien aanspraak maken op een uitkering uit het profileringsfonds van NHL Stenden. Meer informatie daarover kun je bij je opvragen decaan.

Studievertraging voor non EU-studenten: de voortgangseis m.b.t. de verblijfsvergunning is gewijzigd: i.p.v. 50% van de studiepunten is 25-50% dit jaar voldoende. Studenten krijgen hierover een e-mail. Mocht je de 25% niet halen door bijzondere persoonlijke omstandigheden anders dan corona, neem dan contact op met een studentendecaan.

Nu de hogeschool dicht is, moet ik dan ook collegegeld betalen?
Ja, het betalen van het collegegeld gaat gewoon door. De hogeschool is wel dicht, echter het onderwijs en de toetsen gaan zo veel mogelijk online door. Je opleiding heeft je over de online lessen al bericht of gaat dit zeer binnenkort doen.

Ik loop tegen hoge kosten voor mijn terugreis naar Nederland. Waar kan ik hulp vragen?
Sinds maandag 23 maart is de bijzondere bijstand [https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl/] in de lucht. Hier kunnen gestrande reizigers terecht voor hulp. Het is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld.

Financiële bijstand
Voor de regeling bijzondere bijstand buitenland wordt door de drie partijen een bedrag van maximaal €10 miljoen vrijgemaakt. Als uitgangspunt geldt dat reizigers binnen Europa (en in aan Europa grenzende landen) zelf €300 en buiten Europa €900 bijdragen aan hun terugreis. Aan Europa grenzende landen zijn: Albanië, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Egypte, Georgië, IJsland, Libië, Liechtenstein, Marokko, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, Tunesië en Turkije.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/krachtenbundeling-voor-gestrande-nederlandse-reizigers

Thema 14: informatie voor medewerkers

Ik zou graag een vraag willen stellen aan het CvB. Kan dat?
Natuurlijk kan dat! Er zijn diverse manieren om dat te doen.

 • Je zou één van de online webinars voor medewerkers kunnen volgen. Aanmelden kan via deze link
 • Je kunt de vraag aan je directeur voorleggen en vragen of deze hem meeneemt naar het overleg met het CvB.
 • Of je kunt hem sturen naar studentinfo@nhlstenden.com en dan wordt de vraag meegenomen naar het crisisteam, waar het CvB ook onderdeel van is.

Natuurlijk kun je de CvB leden ook rechtstreeks mailen. In deze drukke tijden kan het wel wat langer duren voordat je antwoord krijgt.

Door de coronacrisis ligt er bij ons op de afdeling te veel werk, we zouden wel wat hulp kunnen gebruiken. Is hier iets voor geregeld?

Ja, hiervoor hebben we binnen de hogeschool iets geregeld. Zie onderstaande tekst.

We merken dat de coronacrisis zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden. Dat zorgt zowel in academies als bij ondersteunende diensten voor veel extra werk, bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van onderwijs en toetsing op afstand. Op andere plekken in de organisatie is het werk juist afgenomen. Hoe mooi zou het zijn als we de collega’s die willen en kunnen helpen, kunnen verbinden met de collega’s die extra werk hebben en wel wat hulp kunnen gebruiken? Sinds 1 april is vanuit de dienst HRM hiervoor een platform opgezet. Collega’s die willen én kunnen helpen, kunnen hier, in overleg met een leidinggevende, direct reageren. Wil je meer weten of een opdracht doorgeven? Bekijk dan de pagina over verbinding vraag en aanbod van werk.

Welke mogelijkheden zijn er om online samen te werken?
Op intranet staat hierover meer informatie onder de button ‘Thuiswerken’

Gaan de bouwwerkzaamheden door?
De gebouwen in Leeuwarden en Emmen blijven open voor medewerkers, dus de bouwwerkzaamheden kunnen daar doorgaan. Een en ander is ook afhankelijk van de richtlijnen van de bouwbedrijven zelf.

Gaan de contractactiviteiten gewoon door?
We adviseren om de contractactiviteiten voorlopig te stoppen of waar mogelijk telefonisch of via skype voort te zetten. Ook contractactiviteiten buiten onze gebouwen zijn tot 1 juni on hold gezet. Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Gaan de geplande visitaties door?
Nee, de visitaties zijn door de NVAO tot nader order afgelast. Met de NVAO is afgesproken dat indiening van visitatierapporten een jaar uitstel krijgen.

Nu de lessen en toetsen niet doorgaan, moeten we dan in de zomervakantie doorwerken?
We willen de lessen en het toetsen zo veel mogelijk online laten doorgaan om studievertraging te voorkomen. We kunnen nog niet voorspellen wat de effecten van de maatregelen zijn. Voor nu is het niet aan de orde dat we in de zomervakantie moeten doorwerken.

Ik heb afspraken lopen bij de Arbo arts, gaan die nog wel door?

Ja, die gaan nog wel door, maar dan telefonisch.

Tot nader order zijn de Arbo Unie locaties gesloten en werken deze medewerkers ook vanuit huis. Dat betekent dat de spreekuren dus telefonisch worden gehouden. De medewerkers die op dit moment afspraken hebben lopen met de Arbo Unie worden hierover geïnformeerd door onze verzuimdesk.

Ik wil een ruimte reserveren via roostering, kan dat?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.
Tot 1 juni worden er geen onderwijsactiviteiten op locaties verzorgd, deze tekst staat ook vermeld in de student- en docentroosters (roosters zijn bevroren).

Het is op dit moment niet mogelijk om ruimten te reserveren (ook geen aanvragen voor activiteiten die in april of mei etc. plaatsvinden).

Op het moment dat er meer duidelijkheid is over het roosteren van ruimten en/of onderwijsactiviteiten dan laten wij dat uiteraard weten.

Ik wil iets aanpassen in mijn rooster, kan dat?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Roostering neemt op dit moment geen verzoeken tot leswijzigingen aan, totdat hierover een NHL Stenden brede uitspraak is gedaan.

Ik heb thuis eigenlijk niet zo veel te doen, als ik het afstem met mijn leidinggevende, mag ik dan ook mijn verlofuren opnemen? Of mijn overwerkuren?
In overleg met je leidinggevende kan je uren opnemen. We vragen je wel om deze uren bij te houden. Daarnaast vragen we je om beschikbaar te zijn voor als we toch je hulp nodig hebben. Dus zorg voor een goede bereikbaarheid: check je mail en hou je telefoon aan.

Let wel, we gaan er vanuit dat in principe iedereen thuis aan het werk is. Voor degene die hun reguliere werk niet thuis kunnen doen, wordt er vervangend werk gezocht. Er zijn een aantal plekken in de organisatie waar op dit moment heel hard hulp nodig is.

Ik heb thuis eigenlijk niet zo veel te doen, maar ik wil me graag nuttig maken. Kan dat? -update
Wat fijn dat je zo betrokken bent. We hebben hiervoor een vraag en aanbod site ingericht. Check de site voor openstaande opdrachten.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?
Met elkaar, voor elkaar is de slogan deze dagen, weken en maanden. Dit maakt dat we ook veel vragen krijgen van medewerkers die graag een steentje als vrijwilliger willen en kunnen bijdragen. Medewerkers van onze academies social studies en gezondheidszorg worden nu al vrijgesteld van taken om, waar het kan, hand en span diensten te verlenen in de zorg.  Mooie initiatieven.

Het uitgangspunt is dat medewerkers tijdelijk (deels) worden vrijgesteld van het verrichten van hun normale werkzaamheden om dan vrijwilligerswerk te verrichten. Medewerkers mogen voor deze werkzaamheden geen onkostenvergoeding of tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten ontvangen. Als dit wel het geval is, dan moet je als medewerker dat melden via hrm@nhlstenden.com, omdat het loontechnische en fiscale gevolgen zou kunnen hebben.

Werknemers die dat willen kunnen vrijwilligerswerk doen bij ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbare instellingen. Het dienstverband verandert daardoor niet en de salarisbetaling gaat door zoals onder normale omstandigheden het geval is. Risico’s t.a.v. ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaan wel maar voor eventuele gevolgen gelden de regels die anders ook zouden gelden. Een medewerker die ziek wordt bij het verrichten van vrijwilligerswerk meldt zich bij zijn leidinggevende ziek.

Krijgen we de kosten woon-werkverkeer gewoon uitbetaald?
Ook al maken onze medewerkers geen kosten voor woon werk verkeer, we blijven dit als hogeschool vooralsnog uitbetalen. Iedereen zet zich immers wel thuis in voor onze hogeschool. Ook daarvoor worden kosten gemaakt. Dit zowel vanuit overwegingen vanuit zorgvuldig werkgeverschap als ook juridische overwegingen.

21. In april/ mei van dit jaar zou het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) plaatsvinden. Gaat dat nog door? - update
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het College van Bestuur besloten dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voorlopig wordt uitgesteld. Wel gaan we er vanuit dat het MTO dit jaar gaat plaatsvinden, maar op een ander moment. Zodra het MTO opnieuw is ingepland, laten we het weten.

Thema 15: Thuiswerken voor medewerkers

Ik hoor dat ik als medewerker moet thuiswerken, klopt dat? -update
Zoals eerder gecommuniceerd, gaat we ervan uit dat iedereen de komende periode gewoon door blijft werken.  Uiteraard vraagt deze bijzondere situatie aanpassingsvermogen van zowel werknemers als werkgever om met elkaar tot goede afspraken te komen.

In principe werkt iedereen vanuit huis. Is de aanwezigheid van medewerkers op de hogeschool noodzakelijk om de bedrijfskritische processen door te laten lopen, dan werkt de medewerker vanuit de hogeschool. Er is een overzicht gemaakt van de bedrijfskritische processen en daarbij de minimale noodzakelijke bezetting.

Richtlijnen thuiswerken:

 • Beschik je niet over de benodigde faciliteiten om thuis te werken neem contact op met je leidinggevende.
 • Voor thuiswerken geldt dat de startpagina gebruikt moet worden om toegang tot applicaties te krijgen. Dit betekent dat er geen eigen pakketten gebruikt mogen worden ivm veiligheid.
 • Wees deze dagen extra alert op phishing mails
 • Draag zorg dat je telefoonnummer onder je handtekening van je email wordt opgenomen.

Via de pagina ‘gezond en vitaal thuiswerken’ delen we verschillende tips en handige informatie om het thuiswerken zo aangenaam mogelijk te maken.

Ik heb een voetenbankje/ laptop/ mijn ergonomische toetsenbord/ documenten nodig om goed thuis te kunnen werken. Hoe regel ik dat? - update
De komende periode werken de meesten van ons vanuit huis. NHL Stenden biedt verschillende mogelijkheden om dit zo comfortabel mogelijk te maken.

a. Medewerkers in dienst van NHL Stenden krijgen bij hun salarisuitbetaling van april €200 extra netto uitgekeerd. Dit bedrag mag je vrij besteden aan een upgrade van je thuiswerkplek. Je bent vrij om te kiezen waar je dit budget aan besteedt. Hier onder vind je aantal suggesties:

 • Een ergonomische muis of toetsenbord.
 • Een monitor zodat je achter een groter scherm kunt werken
 • Een laptopstandaard om je scherm op juiste ooghoogte te krijgen.
 • Een headset met microfoon of webcam, om makkelijk op afstand te kunnen communiceren.
 • Een voetenbankje om een comfortabele houding aan te nemen.

b. Heb je een laptop, beeldscherm of bureaustoel nodig op je thuiswerkplek? Vraag dit dan aan via jouw leidinggevende. Deze middelen worden op je huisadres afgeleverd, zolang de voorraad strekt.

c. Maak je op kantoor al gebruik van aangepaste middelen in verband met de Arbowetgeving, zoals een aangepaste bureaustoel of ergonomisch toetsenbord? Dien dan zelf een verzoek in via serviceplein@nhlstenden.com om deze thuis te ontvangen. Vermeld hierin de gewenste middelen en waar deze te vinden zijn (locatie en kamernummer).

Uitzondering op bovenstaande zijn onze bureaus. Deze kun je niet thuis laten bezorgen.

Ik ben heel blij met die 200 eur om mijn thuiswerkplek beter in te richten. Maar uit welk potje wordt dit betaald? - update
De €200 euro die je netto ontvangt valt binnen de zogeheten Werkkostenregeling: een regeling waar alle werkgevers in Nederland gebruik van kunnen maken. Deze regeling maakt het mogelijk om een bepaald percentage van onze totale loonkosten onbelast uit te geven. Dit geld wordt op allerlei manieren besteed. De kosten voor het kerstpakket, de KennisMakenDag en de fietsregeling vallen hier bijvoorbeeld ook onder.

Jaarlijks wordt in oktober gekeken of er nog fiscale ruimte over is binnen de Werkkostenregeling. Wanneer dit het geval is, krijgt iedere medewerker van NHL Stenden een deel van de eindejaarsuitekering belastingvrij uitgekeerd. Door de coronacrisis zitten we in een onzeker jaar, ook wat betreft onze uitgaven binnen de Werkkostenregeling. Het is daarom lastig om nu al een uitspraak te doen over een eventuele belastingvrije extra uitbetaling aan het eind van 2020.

Ik zou wel willen thuiswerken, maar het lukt niet. Moet ik nu verlof opnemen? - update
Als een medewerker niet thuis kan werken vanwege:

 • Het niet kunnen verrichten van werkzaamheden vanuit huis vanwege het ontbreken van of te weinig werkzaamheden
  Overleg of het mogelijk is projecten, activiteiten, taken etc. (bijvoorbeeld uit het jaarplan 2020) naar voren te halen. Zijn er geen werkzaamheden die verricht kunnen worden vanuit huis, meld dit dan bij je leidinggevende. HRM draagt zorg voor een overzicht van vragen uit de organisatie die om extra ondersteuning vragen/extra werkzaamheden hebben door de huidige situatie.
 • De opvang van kleine kinderen/zieke kinderen
  De eerste prioriteit ligt in de opvang van de kinderen. Voor medewerkers die anders op de hogeschool zouden werken betekent dit: thuis werken (eventueel verschuif je je werkuren).

Medewerkers hoeven in bovengenoemde situaties geen verplichte verlofuren op te nemen. Ook het opnemen van zorgverlof is hier, vanwege de uitzonderlijke situatie, niet aan de orde.

We vertrouwen erop dat mensen het goede doen in deze situatie en we doen vooral een beroep op het gezonde verstand.

Via de pagina ‘gezond en vitaal thuiswerken’ delen we verschillende tips en handige informatie om het thuiswerken zo aangenaam mogelijk te maken.

Ik moet thuiswerken, maar ik kan werk- en privé moeilijk combineren. Wie kan me daarbij helpen?
Er wordt nu geweldig werk verricht om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Het volledig werken vanuit huis betekent voor ieder van ons een verandering; de balans werk / privé / zorg / structuur en/of het gebrek aan interactie. Iedereen gaat op een eigen manier met de nieuwe situatie om. Als dat minder goed lukt, kun je hierover in gesprek gaan met:

 1. Collega’s
 2. Je leidinggevende
 3. Je HRM adviseur of personeelsfunctionaris
 4. Coaches

De volgende ervaren coaches zijn hiervoor beschikbaar:

Afspreken kan via de mail, app of sms. Het gesprek kan plaatsvinden via bellen, beeldbellen of Microsoft teams, wat je voorkeur maar is. Is er meer nodig dan even sparren, dan kan dat ook en verwijzen wij je door naar een passende interne coach of een externe coach uit het Livvit aanbod.

Ik heb geen internetverbinding thuis, ik kan dus niet thuiswerken. Wat moet ik doen?
Vanwege de uitzonderlijke situatie hebben we alle medewerkers gevraagd thuis te werken. We willen er voor zorgen dat het coronavirus niet verder verspreidt wordt. Als je door het niet hebben van een internetverbinding niet thuis kunt werken, vragen we je alsnog zo snel mogelijk een verbinding te regelen. Binnen NHL Stenden kennen we een tegemoetkoming van de internetkosten van 150 euro per jaar. Deze kun je aanvragen zodra Youforce begin april weer in de lucht is.

Hoe kan ik veilig online thuiswerken?

De komende periode zullen veel mensen thuiswerken. Het is belangrijk om in deze periode extra rekening te houden met digitale veiligheid. Dit geldt zowel voor werken op een NHL Stenden-laptop, als op je eigen computer, laptop of tablet. We vragen je op onderstaande punten te letten:

 • Zorg dat je virusscanner en andere beveiligingssoftware up-to-date is.
 • Werk alleen met applicaties die via start.nhlstenden.com bereikbaar zijn.
 • Stel toegangsbeveiliging in voor het inloggen op je persoonlijke laptop, computer of tablet. Dit kan bijvoorbeeld een wachtwoord of een pincode zijn.
 • Zorg dat je werkt vanaf een veilige wifi-connectie. Raadpleeg de handleiding van je modem of router voor instructies over het beveiligen van je draadloze netwerk.
 • Zet belangrijke bestanden op OneDrive en SharePoint.
 • Ga je even bij je computer vandaan, ‘lock’ je computer!!
 • Cybercriminelen maken misbruik van de coronacrisis. Wees daarom extra alert op phishingmails.

Door rekening te houden met bovenstaande punten, dragen we allemaal bij aan de veiligheid van onze systemen en de bescherming van vertrouwelijke informatie. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Privacy & Security via privacy-en-security@nhlstenden.com of +31 (0)58 251 1516.

Het lukt me niet om thuis te werken. Ik wil graag op school werken. Ik hoor dat de locaties in Leeuwarden en Emmen open zijn. Kan ik daar werken?
Nee, in principe werkt iedereen thuis. Enkel degenen die toestemming hebben van hun leidinggevenden mogen in de gebouwen aan het werk. Er liggen intekenlijsten klaar bij de recepties. Graag daar je naam op invullen als je binnenkomt en aftekenen als je weer weggaat.

Thema 16: Ziekte

Wanneer moet je sowieso thuisblijven?
Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis. De situatie rondom het coronavirus verandert dagelijks. We verzoeken iedereen om gezond verstand te gebruiken en waar je twijfelt, maatregelen te nemen die bij je eigen persoonlijke leef- en of gezondheidssituatie passen.

Kunnen studenten en medewerkers naar school als ze in het buitenland zijn geweest?
Vanaf 15 juni gaan we stapsgewijs meer studenten en medewerkers uitnodigen op de hogeschool. Denk daarbij aan studenten in kwetsbare situaties die bijvoorbeeld niet konden meedoen aan online onderwijs/ toetsing, studenten die aan het eind van dit studiejaar zouden kunnen afstuderen, studenten die een landelijke kennistoets moeten doen of praktijkactiviteiten die alleen maar offline kunnen plaatsvinden. Let wel! Als je geen persoonlijke uitnodiging hebt om op school te komen, heb je geen toegang tot de hogeschool.

In het algemeen geldt:
Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis. In geval van ziek zijn, meld je je ziek bij je opleiding of leidinggevende.

Daarnaast is er een standaardinstructie voor studenten en medewerkers wat te doen als iemand ziekteverschijnselen heeft en wat voor preventieve maatregelen je kunt nemen. Hierin volgen we het beleid van het RIVM. Deze instructie vind je op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen

Wat te doen bij een ziekmelding van een medewerker en/of student die vermoedt dat dit het coronavirus is?
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Indien iemand bovenstaande klachten heeft, dient deze telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Als iemand zich met ziekteverschijnselen bij een arts meldt, en de arts denkt dat een patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking.

Ziekte van medewerker of student
Ook in deze uitzonderlijke situatie willen we dat je je ziek meldt volgens de procedures. Ondanks de situatie gaan we er nog steeds vanuit dat je studeert of werkt. Dus ben je ziek? Volg hiervoor de reguliere procedure via de examencommissie van jouw opleiding. Of als je een medewerker bent, meld je ziek bij je leidinggevende.

Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?
Dit is een moeilijke kwestie. Er zijn namelijk diverse zaken die hierbij spelen:

Reizen/ land van vertrek - Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Volg de adviezen op van het land waar je op dit moment bent.
Reizen/ land van aankomst – Als je in het land waar je bent mag reizen, dan is het goed om ook te kijken wat het reisadvies is voor het land waar je heen wilt. En wat de daarvoor geldende adviezen zijn.
Gezondheid – Hoe voel je je? Ben je in aanraking geweest met iemand die besmet is met het coronavirus? Heb je klachten als verkoudheid, ben je benauwd en/of heb je koorts dan blijf/werk je thuis.
Bedrijf/ instantie – Overleg ook met de hogeschool, bedrijf of instantie waar je gaat studeren of stagelopen. Wat is de situatie ter plekke. De gebouwen van NHL Stenden zijn vanaf 16 maart gesloten voor studenten en de onderwijsactiviteiten zijn afgelast.

Helaas heeft het geen zin om te testen op het moment dat studenten in Nederland aankomen. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.

Voor een actueel reisadvies kijk je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder kijkt het RIVM naar een nuancering ten aanzien van regio’s.

Mijn huisgenoot is teruggekomen uit een gebied waar het coronavirus heerst en heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu ook thuisblijven?
Volg hierin de actuele richtlijnen van het RIVM. Houd je gezondheid goed in de gaten en houd je aan de hygiënemaatregelen. Als de klachten van je huisgenoot zo ernstig zijn dat er een test afgenomen gaat worden door de GGD, blijf dan thuis in afwachting van de uitslag van de test.

Ik behoor tot een risicogroep vanwege andere gezondheidsproblemen (astma, COPD, diabetes etc.). Wat moet ik doen?
Houd de voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Wij adviseren om voor persoonlijk advies contact op te nemen met een studieadviseur van je opleiding.

Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en/of luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Ik ben een buitenlandse student in Nederland en wil graag contact met een arts. Waar kan ik terecht?

In vergelijking met andere Europese landen zijn de Nederlanders conservatief met medicatie. Er zijn relatief weinig geneesmiddelen te koop zonder doktersvoorschrift. Tenzij de arts iets voorschrijft, geven de meeste Nederlanders er de voorkeur aan hun eigen natuurgeneesmiddelen te gebruiken. Artsen behandelen hun patiënten vaak met advies in plaats van met medicijnen. In het algemeen word je misschien vaker dan je gewend bent verteld: "Ga naar huis en rust uit, geef je lichaam de tijd om te genezen". In Nederland is het nodig om een huisarts te raadplegen voordat een ziekenhuisonderzoek mogelijk is (met uitzondering van spoedgevallen).

Voor studenten in Emmen en Leeuwarden hebben we aanvullende informatie.

 • Als je medische hulp nodig hebt in Leeuwarden
 • Als je medische hulp nodig hebt in Emmen

Thema 17: Evenementen en reizen

Gaan diploma uitreikingen door?
Individuele diploma uitreikingen kunnen misschien wel doorgang vinden. Overleg hierover met je opleiding. Collectieve diploma uitreikingen worden afgelast/verzet. Voor meer informatie kun je overleggen met je opleiding.

Kunnen we nog naar het buitenland reizen?
Sinds dinsdagavond 17 maart adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar het buitenland te reizen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit advies is afgegeven voor reizen van Nederland naar alle landen.  NHL Stenden volgt dit advies op en heeft alle studenten en medewerkers die momenteel in het buitenland zijn dringend verzocht om terug te keren naar Nederland.

Kunnen evenementen gewoon doorgaan?
Alle evenementen worden afgelast. Dit besluit geldt in ieder geval tot 1 juni en geldt voor al onze locaties in Nederland. We vragen organisatoren van evenementen zelf contact op te nemen met de genodigden. Op onze website staat een nieuwsbericht waarnaar in de afzegging verwezen kan worden. Er wordt nu gekeken wat we online kunnen aanbieden. De communicatie hierover volgt via de opleiding.

Hoe zit het met annuleren van reizen in combinatie met een verzekering?
Dit kan verschillen per reis. Daarom is voor het annuleren van dienst- en studiereizen in combinatie met verzekeringen een stroomschema opgesteld. Bekijk het stroomschema.

Mocht je alsnog vragen hierover hebben, neem dan contact op met Student Info via studentinfo@nhlstenden.com

Thema 18: Overig

Ik huur een ruimte binnen één van de gebouwen van NHL Stenden. Moet mijn bedrijf/ instelling ook dicht?
Vanaf maandag 16 maart zijn onze gebouwen dicht voor studenten. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis. We draaien binnen de gebouwen met een minimale bezetting. Daar waar mogelijk adviseren we u om thuis te werken. Voor vragen kunt u contact opnemen met 088-9917000.

Gaat de NSE door?
De afgelopen tijd zijn er veel inspanningen gepleegd om de Nationale studentenenquête (NSE) van dit jaar door te kunnen laten gaan. Inmiddels is de wetswijziging hiervoor van kracht en waren alle benodigde voorbereidingen getroffen door Studiekeuze123. Helaas is er nu sprake van overmacht en is samen met de koepels en studentenbonden besloten om de NSE van aankomend jaar geen doorgang te laten vinden. Het organiseren van een studenttevredenheidsenquête in tijde van een coronacrisis zou waarschijnlijk geen valide resultaten opleveren.

Een toelichting is te lezen op de website van Studiekeuze 123, die de NSE landelijk organiseert. Helaas is de website niet in het Engels beschikbaar.

Bij wij kan ik terecht als ik niet lekker in mijn vel zit en mij zorgen maak? – update 18 juni
Niet lekker in je vel? Lusteloos, somber, angstig of maak je je zorgen over je leefstijl? Voor advies kun je contact opnemen met je decaan, of neem contact op met je huisarts. Wil je liever anoniem en online advies? Maak dan gratis gebruik van de zelfhulpmodules van Mirro, voor wellicht dat steuntje in de rug dat je nodig hebt.

Voel je je eenzaam en geisoleerd, door deze coronacrisis? – update 18 juni
Ook met de versoepeling van intelligente lockdown is het leven nog lang niet zoals voor de coronacrisis het geval was. Het is nog steeds lastig om af te spreken met familie, vrienden. Situaties waarin je vanzelfsprekend mensen ontmoet, zoals op het terras,  sportclub of uitgaan, is nog steeds maar heel beperkt mogelijk. Dit kan je een gevoel van isolement en eenzaamheid geven en  heel beklemmend zijn.

Het is daarom erg belangrijk om een lijntje te houden met je opleiding. Probeer zoveel mogelijk het online aanbod te blijven volgen, initiatief nemen tot online “sociaal” contact. Zoals bijvoorbeeld de online community ‘Central Perk’

Sluit jezelf niet op en zoek activiteiten buitenshuis en blijf actief. Bijvoorbeeld door samen met iemand te wandelen? Hier vind je tips om fysiek en mentaal fit te blijven.

Piekeren
Weinig afleiding, dan veel tijd en ruimte om te piekeren. Als je daar gevoelig voor bent kan het je steeds meer opslokken en leiden tot steeds meer inactiviteit, meer somberheid. Dan nodig om (lichamelijke) activiteiten op te pakken die energie geven. Sporten, creatieve uitspattingen, naar buiten gaan. Wat vind je leuk om te doen, hoe kun je dat vormgeven in corona-tijden. Zo mogelijk samen met anderen?

Piekeren zo groot probleem dat je daar mee aan de slag moet. Aandacht voor leren ontspannen via ademhalingsoefeningen, mindfulness, yoga. Doel is om hoofd stil te krijgen. Tips en linkjes vind je op https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studenten-welzijn. Op die pagina ook gratis online zelfhulpmodules van Mirro, o.a. over piekeren, stress en slaapproblemen. Verder is ook www.sochicken.nl site waar je veel informatie en tips kunt vinden.