Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders

Cursus

In het schooljaar 2021-2022 organiseren de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen weer een basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders van studenten van de lerarenopleidingen en beginnende docenten.

De basistraining is ook geschikt voor werkplekbegeleiders in het mbo van studenten Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, Pedagogisch Didactische Aantekening en de Ad Didactisch Educatief Professional.

In deze training komen de basisprincipes van coachen en werkplekbegeleiden uitgebreid aan de orde. Doel is om hiermee (vak)coaches en werkplekbegeleiders ondersteuning te bieden en te professionaliseren bij hun begeleidingstaak.

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

3 dagen in een periode van 2 of 3 maanden

Wat kun je na de basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders?

Na het volgen van de basistraining ben je in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.

Praktische zaken

In het september 2021 en januari 2022 starten er weer nieuwe basistrainingen in Groningen.

Data en lestijd 2021-2022

De bijeenkomsten zijn op drie wisselende dagen en duren van 09.00 tot 15.30 uur. De data zijn:

Groep Groningen

 • dinsdag 28 september 2021
 • woensdag 13 oktober 2021
 • donderdag 11 november 2021

Groep Leeuwarden

 • dinsdag 11 januari 2022
 • woensdag 26 januari 2022
 • donderdag 10 februari 2022

Locatie

De bijeenkomsten worden verzorgd in de NHL Stenden locatie in Groningen en Leeuwarden:
Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen en Rengerslaan 8-10, 8917 DD Leeuwwarden.

Kosten

De kosten bedragen € 375,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal en catering.

Incompany

De Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders kan ook als een maatwerk/incompany traject worden verzorgd.

Eigen traject
Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit.

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw studie

De Basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders is een training van zes dagdelen. Het biedt inzicht in verschillende stijlen van coachen en begeleiden van leraren in opleiding binnen verschillende onderwijscontexten. En het biedt inzicht in de opleidingseisen en werkwijzen van de betrokken lerarenopleidingen, waarbij de informatie wordt afgestemd op de behoefte van de lerarenopleidingen waar een deelnemer mee te maken heeft.

Naast het aanbieden van theoretische kaders is de training met name gericht op het doen: oefenen en toepassen in de praktijk. De zes dagdelen en de opdrachten in de eigen context vormen een samenhangend geheel. Het is daarbij van belang dat je ook binnen de eigen context kan oefenen en iemand coacht. Wanneer je op het moment van de training geen studenten coacht kan dit bijvoorbeeld ook een collega zijn.

Dagdeel 1

Jij als (vak)coach/werkplekbegeleider in de context als coach van de student

Kennismaking:

 • Eigen competenties als coach/werkplekbegeleider en welke volgende stap ga je zetten als coach/werkplekbegeleider
 • Coachen en begeleiden, verschillen en overeenkomsten
 • Verschillende rollen van een coach/werkplekbegeleider
 • De eigen leervragen
 • Context van de studenti

In gesprek als coach/werkplekbegeleider

 • De ideale coach en je eigen kwaliteiten als coach
 • Oefenen met begeleidingsgesprekken
 • Oefenen met begeleidingsgesprekken (vervolg)
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Geven van feed-up, feedback en feed-forward

Toepassen en verdiepen van je vaardigheden en je beeld van (vak)coache/werkplekbegeleider

 • Handelingsrepertoire verbreden en vanuit meerdere perspectieven een dilemma bekijken
 • Kalibreren, wat is mijn norm als (vak)coach/werkplekbegeleider?
 • Je coachingsstijl afstemmen op behoeftes van studenten
 • Leren zichtbaar maken
 • Beroepsbeelden van een docent
 • Uitreiking certificaat wanneer alle programmaonderdelen zijn gevolgd
 • Evaluatie en terugblik op het doel van de training: Je bent in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.

ECNO en ULO werken met ervaren trainer-adviseurs

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en ULO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De trainer-adviseurs van de Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders zijn:

Saskia Tuenter en Geke Schuurman (ULO)
Nienke Veenstra, Jantsje van der Wal, Carina de Leeuw en Floortje Goettsch (NHL Stenden)
Berinda de Jong verzorgt de coördinatie.

Studeren bij NHL Stenden

Open Inschrijving

De Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders kun je via open inschrijving volgen.

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders.

Schrijf je in voor deze cursus