Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (Specialist Wetenschap & Technologie)

Post-hbo

Je schoolteam meenemen in Wetenschap & Technologie (W&T) en de 21e eeuwse vaardigheden. De kansen grijpen die het Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de 21e eeuwse vaardigheden bieden. Deze didactiek een duurzame plek geven in jullie onderwijs. Dat is waar je voor gaat in de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren. 

 • Voor leraren (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die affiniteit hebben met wetenschap en technologie
 • Til wetenschap en technologie binnen jouw school op een hoger plan
 • De theoretische onderdelen zijn gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school

Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemerschap, samenwerken, een onderzoekende houding, oplossingen bedenken en uitvoeren; dit zijn vaardigheden en instellingen die wij - kinderen en volwassenen - nu en in de toekomst nodig hebben. 

Hands-on en minds-on 
De bijeenkomsten zijn zowel praktisch als theoretisch van aard. Daarbij komen de volgende zaken aan bod: 

 • Theorie en empirisch onderzoek 
 • Concrete ideeën voor de praktijk
 • Didactische principes en wijze waarop deze vorm krijgen in de dagelijkse praktijk
 • Ruimte voor professionele dialoog met collega’s en peer feedback 

Toetsing vindt halverwege plaats door een voortgangsassessment aan de hand van een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie. 

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

9 bijeenkomsten in een periode van 8 maanden

Wat kun je na de opleiding  Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend doen?

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten. Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en inspirator van collega’s, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschoolse adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in verschillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.

Aan het eind van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om: 

 • Onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren.
 • 21ste eeuwse vaardigheden te integreren in de onderwijscontext van jouw schoolteam.  
 • Als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij het onderzoek doen.
 • Je eigen kennis en vaardigheden rondom W&T onderwijs te blijven uitbreiden en te verdiepen. 
 • ​Als coach je schoolteam te stimuleren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas.
 • ​Met de directie en het schoolteam op basis van een visie en (school)doelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden

Studieduur

De post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren bestaat uit 8 bijeenkomsten van gemiddeld 7 uur  en een bijeenkomst van een halve dag, gedurende één schooljaar. De totale studiebelasting bedraagt 240  uur.

In de praktijk

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten. Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en inspirator van collega’s, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschoolse adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in verschillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.

Praktische zaken

Bij voldoende deelname start de opleiding in september 2021.

Data en lestijden 2021-2022
Alle bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 16.00 uur. De data zijn:

 • Bijeenkomst 1: 30 september 2021
 • Bijeenkomst 2: 28 oktober 2021
 • Bijeenkomst 3: 25 november 2021
 • Bijeenkomst 4: 16 december 2021
 • Bijeenkomst 5: 27 januari 2021
 • Bijeenkomst 6: 03 maart 2022
 • Bijeenkomst 7: 31 maart 2022
 • Bijeenkomst 8: 28 april 2022
 • Bijeenkomst 9: 02 juni 2022

Oriëntatiesessies in mei en juni 2021
In mei en juni 2021 worden er weer online Oriëntatiesessies georganiseerd in de vorm van een 'webinar'. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via onderstaande link.

Oriëntatiesessie 1 (online): 12 mei 2021 van 15:00 uur tot 16:00 uur
Oriëntatiesessie 2 (online): 03 juni 2021 van 15:00 uur tot 16:00 uur

Intakegesprekken
Voorafgaand aan de start van de opleiding worden er (telefonische) intakegesprekken gehouden.

Locatie
Je volgt de opleiding op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten
De opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren kost € 2.295,- inclusief lesmateriaal en catering.

Incompany

De post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
​​​​​​​Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit.

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw cursus

Bij deze studie komen er meerdere zaken aan bod, in verschillende blokken.

Blok 1

In het eerste blok breng je je eigen beginsituatie in kaart. Voor zowel jezelf als voor jouw school. Deze context vormt het startpunt van de opleiding. Daarnaast maak je kennis met twee belangrijke didactische aanpakken binnen de opleiding: onderzoekend leren en ontwerpend leren. Je verkent de stappen van deze cyclussen en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van het blok ben je in staat om een onderwijsontwerp te maken volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren.

In blok twee doe je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op over natuurkundige en technische thema’s. Vervolgens weet je hoe je die kennis kunt overbrengen aan je leerlingen door middel van het onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij zorg je er steeds voor dat je aansluit bij de beginsituatie van je leerlingen. Je leert (mis)concepten bij kinderen te herkennen en onderzoek in de klas vorm te geven en te begeleiden. In dit blok maak je een begin met het coachen van collega’s. Aan het eind van het blok ben je in staat om je collega’s te inspireren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

In het derde blok leer je hoe je W&T en O&O koppelt aan het onderwijsprogramma in je eigen schoolteam. Je leert kansen te zien en te benutten om de 21e eeuwse vaardigheden te integreren in het bestaande onderwijs. Je leert onderzoekend en ontwerpend leren te combineren met taal, rekenen en zaakvakken. Ook leer je doelen en inhouden van verschillende vakken slim te combineren.
Tijdens blok 3 staat eveneens het vormgeven van W&T onderwijs met je eigen schoolteam centraal.

Tijdens het laatste blok richt je je op de schoolontwikkeling voor de komende jaren. Wat is er nodig om W&T en O&O op een duurzame manier te implementeren in jullie onderwijs? Waar staat de school op dit moment? Wat is de visie en wat zijn de doelen voor de komende jaren? Waar liggen de leerbehoeften van je collega’s? Op basis hiervan zet je een schoolontwikkelingstraject uit, in samenwerking met de directie en het team.

ECNO en Stenden Professionals werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en Stenden Professionals en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.
 
De docenten van de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren zijn:
 
Age Wesselius
Age is onder andere docent-trainer ICT & Didactiek, ICT & (primair) onderwijs, 21st Century Skills en Digitale geletterdheid bij NHL Stenden Hogeschool en ECNO.
 
Harma de Vries
Harma is leerkracht basisonderwijs en heeft Master Onderwijskunde afgerond. Zij is werkzaam bij de Pabo en het Innovationlab van NHL Stenden Hogeschool. Van hieruit heeft zij ervaring met onderzoek, Onderzoekend en Ontwerpend Leren, Wetenschap & Technologie en STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics).

Studeren bij NHL Stenden

Register