Coördinator taal in het basisonderwijs

Post-hbo

Werk je in het basisonderwijs en wil je een voortrekkers- en begeleidende rol vervullen bij het taalonderwijs op jouw school? De post-hbo-opleiding voor Taalcoördinator leidt je op tot specialist taalonderwijs.

 • Voor leerkrachten met enige jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs. 
 • Door taalonderwijs de kansen van kinderen vergroten.
 • Interactief taalonderwijs. 

De opleiding rust op drie pijlers: 

 • Taalbeleid, dit wordt zichtbaar in het maken van een taalbeleidsplan.
 • Taalinhoud, dit wordt zichtbaar in persoonlijke ontwikkelingen vertaald in taalbeleid voor de school.
 • Betrokkenheid, dit wordt zichtbaar in acties van de taalcoördinator in de richting van het eigen team. 

Taalbeleid is de rode draad door de opleiding en is het middel om te bouwen aan taalkwaliteit op school. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan het schrijven van een taalbeleidsplan. Er is aandacht voor de verschillende fasen van taalbeleid, namelijk het vaststellen van de visie en ambities rond taalonderwijs, het inventariseren van de huidige situatie en het bepalen van prioriteiten voor de toekomst. Bij coaching en begeleiding wordt specifiek aandacht besteed aan het begeleiden van collega’s bij veranderingen in de school.

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Wat kun je na de opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs?

Het aantal taken in de school neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid (IPB). In dat kader zijn de post-hbo-opleidingen voor voortrekkers en begeleiders ontstaan. De post-hbo-opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs is daar één van.

Als taalcoördinator ondersteun je het team van je school bij het geven van goed taalonderwijs waardoor de kansen van kinderen worden vergroot. Interactief taalonderwijs is daarbij het uitgangspunt voor de mondelinge taalontwikkeling, de (beginnende) geletterdheid (waaronder lezen), het taalbewustzijn en de woordenschatontwikkeling.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Bij succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een officieel erkend diploma van de SPHBO. Tevens wordt je inschreven in het landelijk Abituriëntenregister.

Studieduur en studiebelasting

De opleiding bestaat in uit vijftien bijeenkomsten verspreid over twee jaar.  De studiebelasting voor de deelnemer bedraagt 300 sbu.
De lesdag is de  donderdag. De bijeenkomsten duren van 14.30 tot 17.30 uur, behalve de startbijeenkomst, die is van 9.00 tot 16.30 uur.

Praktische zaken

Bij voldoende deelname start de post-hbo-opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs in september 2021.

Data en lestijden 2021-2022
De lesdag is de donderdag. De bijeenkomsten duren van 14.30 tot 17.30 uur, behalve de startbijeenkomst, die is van 9.00 tot 16.30 uur.

 • 23 september 2021 (hele dag)
 • 28 oktober 2021
 • 25 november 2021
 • 27 januari 2022
 • 03 maart 2022
 • 31 maart 2022
 • 28 april 2022
 • 09 juni 2022

De data van het tweede opleidingsjaar worden in overleg met de deelnemers bepaald.

Locatie
Je volgt de opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs in Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen. Mocht blijken dat NHL Stenden, locatie Assen de voorkeur heeft, dan kan de opleiding op die locatie worden georganiseerd.

Kosten
De kosten voor de opleiding, de ondersteuning bij het maken van taalbeleid en het gebruik van de digitale leeromgeving zijn € 2.100,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en exclusief literatuur

Opbouw cursus

Het ECNO heeft veel ervaring met de post-hbo-opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs en heeft van de landelijk gecertificeerde taalcoördinatoren er meer dan 500 opgeleid. De landelijke variant van de opleiding is in 2011 bewerkt tot een volledig nieuwe opleiding. De opleiding is onder andere aangepast aan het Referentiekader Taal en daardoor zullen taalcoördinatoren nog beter in staat zijn het taalbeleid te beschrijven langs doorlopende leerlijnen.

Opzet

De opleiding rust op drie pijlers:

 • Taalbeleid, dit wordt zichtbaar in het maken van een taalbeleidsplan.
 • Taalinhoud, dit wordt zichtbaar in persoonlijke ontwikkelingen vertaald in taalbeleid voor de school.
 • Betrokkenheid, dit wordt zichtbaar in acties van de taalcoördinator in de richting van het eigen team.

Taalbeleid is de rode draad door de opleiding en is het middel om te bouwen aan taalkwaliteit op school. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan het schrijven van een taalbeleidsplan. Er is aandacht voor de verschillende fasen van taalbeleid, namelijk het vaststellen van de visie en ambities rond taalonderwijs, het inventariseren van de huidige situatie en het bepalen van prioriteiten voor de toekomst. Bij coaching en begeleiding wordt specifiek aandacht besteed aan het begeleiden van collega’s bij veranderingen in de school.

In het eerste jaar worden aan de hand van de thema’s opdrachten bij de bijeenkomsten uitgewerkt, afgestemd op de werksituatie. En in het eerste jaar wordt een artikel geschreven, waarin een literatuurstudie wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijk in de basisschool. 

In het tweede jaar voer je een verandertraject uit in de eigen school: je ontwikkelt met je team een taalbeleidsplan en werkt hiervoor een eerste deelplan uit. Aan het einde van de opleiding presenteer je je beleidsplan. ICT-gebruik is een vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding, onder andere om via een digitaal portfolio je eigen leerervaringen bij te houden.

ECNO en Stenden Professionals werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en Stenden Professionals en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.
 
De docent van de opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs is:
 
Klarinske de Roos
Ik ben trainer-adviseur bij het ECNO. Ik inspireer leerkrachten om uit hun comfort zone te stappen om de magie te proeven van een leven lang leren, groeien en ontwikkelen. Ik bied de professionele leerkracht handvatten om op een betekenisvolle en motiverende manier (taal)onderwijs vorm te geven, wat leidt tot zichtbaar betere resultaten.

Studeren bij NHL Stenden

Register