Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam

Training

Leren door te doen / ontdekken door te doen

Waar je ook kijkt, waar je ook heen gaat, technologie is vrijwel altijd om je heen: Zelf maak je waarschijnlijk gebruik van een smartphone met de nieuwste functies en zullen veel dagelijkse handelingen hierin opgeslagen en bijgehouden worden. Communicatie met anderen gaat vooral via dit device. Kijk je om je heen dan zal je zien dat veel mensen technologie 'handig' inzetten om handelingen en acties makkelijker en sneller te maken. Ook in de scholen speelt technologie een grotere rol: Veel content / lesmethoden staan 'online', er zijn touchscreens in de klas, leerlingen hebben eigen devices waarop zij maatgericht kunnen werken aan hun leerbehoefte, etc. Gaat dit allemaal dan vanzelf?

 • Leren met en van elkaar / leren van leerlingen
 • Voor docenten po, vo en mbo die zich (verder) willen bekwamen in ICT in het onderwijs en digitale didactiek
 • Direct toepasbaar in de onderwijspraktijk

De leerkracht in de klas heeft een cruciale rol om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen die hij of zij in de klas heeft. Naast kennis en vaardigheden op verschillende vakinhouden en in het lesgeven, zijn digitaal didactische vaardigheden tegenwoordig onmisbaar voor een leerkracht. Deze vaardigheden staan centraal bij 'Digitale Didactiek & Mediawijs'. Daarbij kijken we ook naar aspecten over de wijze waarop je leerlingen digitaal vaardig(er) kunt maken, aandacht kunt besteden aan onderwerpen zoals mediawijsheid, computational thinking, 21st Century Skills en programmeren, etc. Het resultaat hiervan is dat je na deze training op een bepaald moment kun aantonen dat jij 'Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam' bent.
Dit houdt in dat je zelf niet alleen vaardig bent in het gebruik van technologie en het verstandig omgaan hiermee, maar ook dat je leerlingen/studenten hierin kunt begeleiden en ondersteunen. Daarbij beheerst je een breed repertoire aan digitale tools die je strategisch en onderbouwd in kunt zetten in je eigen onderwijs. Je kunt een voortrekkersrol spelen in de school waar jij werkt en andere collega's hierin ondersteunen.

Learning Outcome

Door middel van authentiek (e-)(didactisch) materiaal laat je in een navigeerbaar online portfolio jouw beheersing van vastgestelde bekwaamheidseisen uit de Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaamheid zien.
Tijdens het eindgesprek demonstreer je de highlights van je portfolio; op basis van je portfolio en het eindgesprek wordt vastgesteld of je de vastgestelde bekwaamheid op uit de Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaamheid op voldoende niveau, gevorderd niveau (goed) of excellent niveau (uitstekend) beheerst.

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

11 maanden

Studieduur

De training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam bestaat uit 12 bijeenkomsten van elk 3 uur.

Praktische zaken

De training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam start bij voldoende deelname in september 2021.

Data en tijd

Bijeenkomst 1 t/m 6 worden tegelijkertijd met de training Digitale Geletterdheid uitgevoerd.

 • Bijeenkomst 1: 29 september 2021
 • Bijeenkomst 2: 13 oktober 2021
 • Bijeenkomst 3: 03 november 2021
 • Bijeenkomst 4: 24 november 2021
 • Bijeenkomst 5: 15 december 2021
 • Bijeenkomst 6: 26 januari 2022
 • Bijeenkomst 7: 16 februari 2022
 • Bijeenkomst 8: 16 maart 2022
 • Bijeenkomst 9: 06 april 2022
 • Bijeenkomst 10: 11 mei 2022
 • Bijeenkomst 11: 01 juni 2022
 • Bijeenkomst 12: 06 juli 2022

Alle bijeenkomsten starten om 15.00 uur en eindigen om 18.00 uur.

Locatie

Je volgt de bijeenkomsten bij NHL Stenden | ECNO, locatie Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Wanneer het nog niet mogelijk is de bijeenkomsten fysiek op locatie te organiseren, dan wordt de training online aangeboden via Microsoft Teams.

Kosten

De kosten voor de training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam met een open inschrijving bedragen € 1.100,- per persoon.

Incompany

De training Digitale Didactiek & Mediawijs bekwaam kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit. 

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw studie

De training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uren en verwacht tussendoor actieve verdieping en oefening.
Tijdens de bijeenkomsten is zowel aandacht voor vaardigheden, didactische concepten als toepassingsmogelijkheden in de eigen onderwijscontext.

Thema's van de bijeenkomsten
 • Bijeenkomst 1: Introductie digitale geletterdheid
 • Bijeenkomst 2: ICT basisvaardigheden (deel 1)
 • Bijeenkomst 3: Informatievaardigheden
 • Bijeenkomst 4: Mediawijsheid (deel 1)
 • Bijeenkomst 5: Computational thinking (deel 1)
 • Bijeenkomst 6: Portfolio-presentaties
 • Bijeenkomst 7: Interactief werken & Spelend leren met technologie
 • Bijeenkomst 8: Oefenen, evalueren en toetsen met ICT & Digitaal arrangeren
 • Bijeenkosmt 9: Communiceren en samenwerken met ICT & Gamification
 • Bijeenkomst 10: 21st Century Challenge (o.a. VR & AR)
 • Bijeenkomst 11: Leren programmeren
 • Bijeenkomst 12: Portfoliopresentaties

NB. Na de 6e bijeenkomst is het mogelijk om het deelcertificaat ‘Digitale Geletterdheid’ te behalen.

Bekwaamheidsmodel ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’.

Tijdens de training werk je aan een brede beheersing van digitale vaardigheden gecombineerd met didactisch inzetten van technologie in het onderwijs geïntegreerd in de eigen school en/of onderwijscontext. De eigen ontwikkeling en resultaten leg je vast in een digitaal portfolio. Dit portfolio demonstreert jouw beheersing van de vastgestelde bekwaamheidseisen op de Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaamheid. In de laatste bijeenkomsten en een afrondend gesprek presenteer je jouw beheersing en wordt vastgesteld of je de vastgestelde bekwaamheid op voldoende niveau, gevorderd niveau (goed) of excellent niveau (uitstekend) beheerst. 

Na het succesvol afronden van deze training ontvang je het certificaat ‘Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam’.

ECNO werkt met ervaren trainers

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De trainer van de training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam is:

Age Wesselius
Age Wesselius is docent-trainer ICT & Didactiek bij de Academie Primair Onderwijs en het ECNO van NHL Stenden Hogeschool. Zijn expertise en ruime ervaring ligt op het didactisch gebruik van ICT in het (primair) onderwijs, 21st Century Skills en Digitale Geletterdheid. Zowel in de opleiding voor aankomende leraren als voor onderwijsteams verzorgt hij trainingen en workshops. De filosofie en didactiek van Design Thinking, Design Based Education en het Onderzoekend & Ontwerpend Leren past hij toe in zijn onderwijs in zowel de lerarenopleiding als in de trainingen en workshops.

Age draagt het 'samen opleiden' een warm hart toe; hij is projectleider van Opleiden in de school Fryslân. Samen staan we voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs welke altijd in beweging is.

Studeren bij NHL Stenden

Open inschrijving

De training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam kun je via open inschrijving volgen.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de training van jouw keuze. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een automatisch gegenereerde bevestiging via de mail. Krijg je die niet meteen, dan is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: 058 251 2900, ecno@nhlstenden.com.

Button text