Docent rekenen in vo en mbo

Cursus

Werken aan de bekwaamheidseisen voor rekenen in alle vakken. In deze cursus verwerf je rekenbevoegdheid voor vo en mbo. Leraren die dit traject succesvol afronden tonen aan te voldoen aan het bekwaamheidsprofiel van het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (Groenestijn, M. & Jonker, V. 2014). Zij zijn bekwaam om rekenlessen te geven op alle niveaus in vo en mbo. 

 • Krijg goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen
 • Draag bij aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen
 • Verwerf rekenbevoegdheid voor vo en mbo

Als je deze cursus volgt, krijg je goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen. Je kan rekenlessen geven, bijdragen aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen en kleinschalig onderzoek doen naar aspecten van doorlopende leerlijnen rekenen. Er is aandacht voor vakdidactiek, sterke en zwakke rekenaars, stage, opbrengstgericht rekenen, rekenen Buiten het boekje en rekenbeleid. 

Begeleiding: Gedurende de cursus is er begeleiding door een docent. 

Afsluiting: De laatste module wordt afgerond met een assessment. Hiervoor lever je een portfolio aan. In het portfolio werk je de praktijkopdrachten uit en toon je je ontwikkeling tot bevoegd rekendocent aan. De afronding vindt individueel plaats. 

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

6 maanden

Studieduur, lesdag en -tijd

De cursus duurt een half jaar. De bijeenkomsten zijn op de maandagmiddag in het tijdvak 01 februari t/m 25 juni 2021. De lestijden zijn van 13.00 tot 17.30 uur. 

Totale studiebelasting is 840 uur

Toelatingseisen

 • Er wordt uitgegaan van een vooropleiding Lerarenopleiding voortgezet onderwijs op hbo-niveau. 
 • Je bent werkzaam als leraar in vo of mbo. 
 • Je hebt rekenniveau 3F. 

In de praktijk

Je bekwaamt je op de volgende gebieden: 

 • het eigen rekenvaardigheidsniveau 
 • de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden 
 • het zelf ontwerpen van rekeninhoud in samenwerking met leerlingen, collega's en omgeving 
 • het afstemmen van de onderwijsbehoeften van leerlingen bij het rekenen 
 • zicht hebben en houden op het rekenbeleid op school 
 • reflectie en ontwikkeling 

Praktische zaken

Leslocatie
Je volgt de cursus bij NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.

Kosten
De cursus kost € 2.900,- (vrij van btw).

Er kan gekozen worden voor het volgen van één of meer modules. Het totale aanbod bestaat uit zes modules. 
De kosten bedragen € 500,- per module.  Voor de bevoegdheid dient men alle modules af te ronden.

Meer informatie: Suzanna.Hoeksma@nhlstenden.com

Subsidieregeling
Voor het volgen van de gehele cursus kun je subsidie aanvragen in het kader van de regeling 'Subsidie korte scholingstrajecten vo'. Vanaf 2019 bedraagt de vergoeding 80% van de scholingskosten. Ook mbo-docenten kunnen gebruik maken van de scholing en subsidie die daarvoor aangevraagd kan worden. 

 • De subsidie kan je maar een keer aanvragen.   

Meer informatie over de regeling 'Subsidie korte scholingstrajecten vo'

Certificaat
Je ontvang na afronding van deze cursus een certificaat.

Incompany

De cursus Docent rekenen in vo en mbo kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
Het is mogelijk om dit scholingstraject te volgen door middel van een incompanytraject op de eigen school of binnen het eigen bestuur. Bij deelname van 12 deelnemers van een school of bestuur kunnen hierover afspraken worden gemaakt door het bevoegd gezag van de onderwijsorganisatie.

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw studie

De cursus bestaat uit zes modules: 

 1. Didactiek 1 
 2. Didactiek 2 : Portret van de zwakke rekenaar 
 3. Stage + Caleidoscoop 
 4. Opbrengstgericht Rekenen 
 5. Lessen Buiten het boekje 
 6. Rekenbeleid 

In elke module worden steeds vakdidactiek en thema’s behandeld. De deelnemers werken de hele cursus in leerteams (Community of Learners). Contactbijeenkomsten een leerteambijeenkomsten wisselen elkaar af.

Trainers

NHL Stenden Hogeschool / ECNO werken met ervaren docenten en trainers.

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor NHL Stenden Hogeschool / ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De docent van de cursus is:
Suzanna Hoeksma

Studeren bij NHL Stenden

Register