Gedragsspecialist

Post-hbo

Als gedragsspecialist heb je zicht op en hou je rekening met de eigen stijl van leerlingen. Je realiseert op een verantwoorde manier een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen. Tijdens de tweejarige post-hbo-basisopleiding Gedragsspecialist verwerf je de competenties die je daarvoor nodig hebt.

  • Opleiding voor leraren basisonderwijs met enige jaren ervaring.
  • Directe koppeling met de praktijk.
  • Uitgangspunten: handelingsgericht werken en uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen.

Je verwerft competenties binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. Er wordt een directe koppeling met de praktijk gelegd door het uitvoeren van praktijkopdrachten waarmee de theorie aan de praktijk wordt getoetst. De inhoudelijke opzet van de opleiding kan je vinden bij Opbouw van Cursus. 

Je rondt de opleiding af met het schrijven en presenteren van een meesterstuk. Hierin maak je zichtbaar wat je tijdens de opleiding hebt geleerd op het vlak van visie, het werken met een Groepsplan Gedrag en het begeleiden van collega’s. 

Studiekenmerken

Start studie

  • Februari

Locatie

  • Groningen

Taal

  • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Wat kun je na de post-hbo-basisopleiding Gedragsspecialist?

Na de opleiding ben je in staat om een onderbouwde visie te geven op omgaan met gedrag en deze te koppelen aan de visie van de school. Je hebt geleerd om te werken met een groepsplan voor gedrag en maakt gebruik van de drie verschillende preventieniveaus. Daarnaast ben je in staat om collega’s individueel maar ook als team te begeleiden naar een doelgerichtere manier van werken met betrekking tot het gedrag van leerlingen.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studieduur en studiebelastingsuren

De opleiding bestaat uit 16 middagbijeenkomsten verdeeld over twee jaar. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit in jouw eigen school en bouw je een portfolio op waarin je de behaalde competenties aantoont.

8 dagdelen in 2021-2022 en 8 dagdelen in 2022-2023. 
De totale studiebelasting bedraagt 350 uur.

In de praktijk

Je verwerft competenties binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. Er wordt een directe koppeling met de praktijk gelegd door het uitvoeren van praktijkopdrachten waarmee de theorie aan de praktijk wordt getoetst.

Praktische zaken

Bij voldoende deelname start er weer een opleiding in februari 2022.

Data en lestijden 2021-2022
De minimale groepsgrootte is 10 deelnemers. De bijeenkomsten zijn op de maandagmiddag en duren van 13.00 tot 16.30 uur.

De data van het tweede opleidingsjaar worden in overleg met de deelnemers gepland.

Leslocatie
De opleiding wordt verzorgd bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen. Als blijkt dat NHL Stenden, locatie Meppel de voorkeur heeft, dan kan de opleiding op deze locatie worden verzorgd.

Kosten
De kosten voor de post-hbo-basisopleiding Gedragsspecialist bedragen € 2.195,- inclusief lesmateriaal, catering, exclusief aan te schaffen literatuur.

Opbouw studie

1e jaar

Vanuit de verschillende theorieën over gedrag, ontwikkel je in de eerste helft van het opleidingsjaar een eigen visie en koppelt deze aan de visie van de school. Daarna maak je volgens het handelingsgericht werken en het groepsplan gedrag een gerichte koppeling met jouw eigen praktijk. Studenten hebben hierbij elk hun eigen leervragen. In de bijeenkomsten is ruimte voor uitwisseling van praktijkervaringen en voor de verbinding met de theorie.

Halverwege de opleiding verleg je je aandacht naar gespreksvoering en begeleiding van individuele leerlingen binnen het werken met de drie preventieniveaus van het Groepsplan Gedrag. Daarnaast ga je de blik binnen jouw eigen school verbreden. Dit betekent dat - afhankelijk van de context van de school en jouw wensen - je kiest voor begeleiding van een collega of meerdere collega’s, of het schrijven van een beleidsstuk voor het hele team.

De literatuur bestaat voor 50% uit door de opleiding verplichte literatuur en voor 50% uit zelfgekozen literatuur.

  • De verplichte literatuur is: Jenninga, J., (2008),Professioneel omgaan met gedragsproblemen, Praktijkboek voor het Primair Onderwijs, Baarn, Thieme Meulenhoff
  • Lieshout van T., (2008), Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Houten, Bohn Stafleu, van Loghum
  • Pameijer, N. (2009), Handelingsgericht werken en een handreiking voor het schoolteam, Leuven/Den Haag, Acco
  • Overveld van, K. (2013), Groepsplan gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs, Hendrik-ido-ambacht, Pica 

ECNO en Stenden Professionals werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en Stenden Professionals en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De kerndocent van de post-hbo-basisopleiding Gedragsspecialist is:
Lisanne van Balen
Lisanne werkt sinds 2010 als trainer en coach bij het ECNO. Vanuit haar ervaring als docent, teamleider en lerarenopleider weet ze goed wat er van de verschillende functies binnen een school wordt verwacht. Ze heeft aandacht voor de verbinding tussen de persoonlijke en de professionele ontwikkeling, waarbij nieuwe inzichten en ander handelen in de dagelijkse praktijk ontstaan.

 

Studeren bij NHL Stenden

Register