Human Resource Management

Cursus

Wil jij je kennis en vaardigheden verdiepen op het gebied van Human Resource Management? Bij NHL- Stenden volg je een cursus op post hbo-niveau, die je eenvoudig combineert met je huidige baan.

 • Je ontwikkelt eigen denken en handelen bij HRM vraagstukken
 • Je leert door te doen en verdiept je in je HRM vraagstukken in relatie tot je eigen organisatie of onderneming.
 • Je volgt een cursus op post hbo-niveau met andere deelnemers uit allerlei bedrijfssectoren en diverse functies.
 • Je volgt zes bijeenkomsten in de avonden: ideaal in combinatie met een baan.

In deze module wordt stilgestaan bij de vraag wat het belang is voor het organiseren van de factor “mens” in de organisatie en welke inrichting van de HR functie daarbij past, gelet op de strategie en positionering van de organisatie. De module bestaat uit drie blokken van ieder twee bijeenkomsten.

 • De betekenis van HRM, welke actuele en toekomstige ontwikkelingen hebben invloed op de positie van HRM en de toegevoegde waarde voor de business.
 • Organisatieontwikkeling, hoe stelt HRM de organisatie in staat om haar doelstellingen te realiseren, onder meer door het ontwikkelen van leercapaciteiten van de organisatie, groepen en individuen.
 • De rol van HR als Businesspartner, de legitimiteit van HR, en hoe verkrijg je gezag en geloofwaardigheid vanuit je (strategische) HR rol?.

De cursus wordt afgerond met een opdracht waarin je de theorie verwerkt in (jouw) praktijksituaties. Na afloop ontvang je een certificaat (Post HBO).

Docent

Marcella Rijkschroeff (1971) is als senior (organisatie)adviseur werkzaam bij het Executive Search bureau Rieken en Oomen, onderdeel van adviesbureau Rijnconsult. Daarnaast werkt zij als interim (HR)manager en bestuurder bij verschillende publieke organisaties. Zij houdt zich vooral bezig met vraagstukken op het gebied van human resources, organisatie- en besturingsvraagstukken, bestuurlijk-ambtelijke samenwerking en leiderschapsontwikkeling. Tevens publiceert zij over uiteenlopende onderwerpen binnen deze domeinen.

Begin 2019 heeft zij haar MBA (Bedrijfskunde) aan Nyenrode Business Universiteit afgerond. Eerder rondde Marcella haar Master of Human Development in Organisations (MHD) aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Haar basisopleiding heeft zij genoten in de bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

6 lesavonden

Praktische zaken

De cursus Human Resource Management is onderdeel van de post-hbo-leergang Bedrijfskunde.

 • In totaal heb je 6 lesavonden
 • Start studiejaar 2021-2022
 • De lessen vinden plaats op maandagavond tussen 18.15 en 21.45 uur.

Cursuskosten

De cursus kost € 995,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 50,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

De module Human Resource Management richt zich op concepten en toepassingen van HRM in organisaties en op de verkenning van de eigen rol/positie in dit vakgebied.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • HRM en waardecreatie
 • Organisatieverandering  (ontwerpgerichte benadering)
 • Veranderinterventies
 • Gedrag in organisaties en de relatie met opbrengsten/resultaten
 • Talentmanagement
 • Werken in ketens en netwerken

De cursus kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. Jouw praktijk (en die van andere deelnemers) staat centraal tijdens de lessen. Daardoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk. Toetsing vind plaats op basis van uitgewerkte opdracht gebaseerd op een actueel HRM/veranderkundig thema in de (eigen) organisatie.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Aanmelden