Jeugd- en Gezinsprofessional

Post-hbo

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan is deze Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional écht iets voor jou! Als geregistreerde jeugdprofessional kun je aantonen dat je een bijdrage levert aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Wij bieden hiervoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk.

 • NHL Stenden hogeschool is door SKJ gemachtigd om een HSAO certificaat Jeugd- en gezinsprofessional af te geven waarmee je je kunt registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
 • In de praktijk werk je aan leeruitkomsten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
 • Het traject omvat twee blokken van 8 weken.

Je maakt kennis met en je verdiept je in het domein jeugd. Het doel is dat jij aan het einde van de scholing een pakket aan kennis en vaardigheden hebt, zodat jij als geregistreerd professional kunt werken in het jeugddomein. De aangeboden scholing is gebaseerd op de bouwstenen van het Landelijk opleidingsprofiel Sociaal Werk. Je werkt samen met groepsgenoten aan leeruitkomsten in een leeromgeving. Met de leeruitkomsten toon je aan dat je het benodigde niveau hebt en of je in aanmerking komt voor het certificaat. 

 

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

8 tot 20 weken

Loopbaan en toekomst

De opleiding biedt je na succesvolle afronding de mogelijkheid om je te registeren als jeugd- en gezinsprofessional. Voor veel functies in de jeugdzorg is deze registratie een vereiste.

Er is een aantal functies in de jeugdzorg die alleen uitgevoerd mogen worden door jeugd- en gezinsprofessionals met een SKJ-registratie. Bijvoorbeeld alle functies waarbij je te maken hebt met complexe, meervoudige problematiek, het voorkomen van crises en alle situaties waarin sprake is van bedreiging in de ontwikkeling van jeugdigen en waar beschermende maatregelen nodig zijn.

Je kunt denken aan functies als gezinsvoogd, jeugdprofessionals binnen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Ambulante gezinsbegeleiding en groepsbegeleider op behandelgroepen voor jongeren met complexe problematiek.

Studieduur en belasting

Je gaat gemiddeld een dag per week naar school, aanbevolen schoolvakanties regio Noord, uitgezonderd. De studiebelasting per EC bedraagt 28 uur. Het gehele programma (scholing en praktijk) bedraagt in totaal 45 EC.

Toelatingseisen

 • Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een HSAO diploma zonder uitstroomprofiel Jeugd.
 • Je bent in het bezit van een HSAO diploma ouder dan 5 jaar en je werkt binnen het jeugddomein zonder SKJ registratie of je wilt aan de slag binnen dit domein.

Voor actuele eisen rondom het (her)registreren SKJ of de overgangsregelingen, verwijzen we je naar de website van SKJ www.skjeugd.nl

 

In de praktijk

Wanneer je werkzaam bent in de beroepspraktijk voor jeugd- en gezinsprofessionals dan benut je deze praktijk als oefensetting voor de scholing. Heb je geen praktijkplek, dan zoek je een leerwerkplek van minimaal 8 uren per week waarin je direct contact hebt met jeugdigen en gezinnen met meervoudige problematiek (complexe situaties).

Praktische zaken

Certificaat of diploma: certificaat
Locatie: Leeuwarden
Startmomenten: najaar 2021 bij voldoende deelnemers
Kosten: Totale programma: €3500,=

De leergang start op onderstaande data. Er zijn nog enkele plekken vrij in de groep, neem daarvoor contact op met het Kenniscentrum.

 • Blok 1: 29 september 2021, 6 oktober 2021, 13 oktober 2021, 27 oktober 2021, 3 november 2021, 10 november 2021, 17 november 2021 en 24 november 2021.
 • Blok 2: 8 december 2021, 15 december 2021, 22 december 2021, 12 januari 2022, 19 januari 2022, 26 januari 2022, 2 februari 2022 en 9 februari 2022.

Wanneer je reeds beschikt over de benodigde kennis en kunde die gevraagd wordt bij (delen van) de leeruitkomsten, dan dien je bewijsmateriaal middels een valideringsportfolio aan te leveren bij de valideringscommissie bij de start van het traject. Afhankelijk van het besluit van de valideringscommissie zullen de kosten van het maatwerktraject worden bepaald.

SKJ stelt een scholingsfonds beschikbaar voor zij-instromers waarmee zij een groot deel van de opleiding kunnen financieren. Wil jij weten of je hiervoor in aanmerking komt? Lees dan meer over het Scholingsfonds.

 

 

Opbouw studie

Het onderwijs wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving die zich kenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid en authentieke opdrachten, waarbij er sprake is van een continue uitwisseling met het werkveld.

Er staan vier kernactiviteiten centraal binnen deze opleiding:
 1. Kennisverwerving;
 2. Trainingen gericht op (gespreks-)vaardigheden in complexe situaties met trainingsacteurs;
 3. Opdrachten waarbij actuele casuïstiek uit de praktijk een grote rol speelt. Hier komen de kennis en de vaardigheden samen;
 4. Reflectie en intervisie.

Er staan vier leeruitkomsten centraal. Die beschrijven wat je geacht wordt te kunnen als jeugdprofessional die werkt met ouder(s) en jeugdigen in complexe situaties. Het gaat om de volgende leeruitkomsten:

 1. Maken van een ondersteuningsplan;
 2. Interdisciplinair samenwerken met en rondom de jeugdige en zijn gezin/netwerk;
 3. Regie ondersteunen en geheel/gedeeltelijk overnemen;
 4. Werkalliantie bij weerstand.

Criteria zijn opgesteld hoe je kunt voldoen aan de leeruitkomsten. Om te kunnen werken aan de vier leeruitkomsten is de praktijkcomponent (8 uren werken in de praktijk) een vereiste. Op lesdagen zal er daarnaast om de week intervisie plaatsvinden. Reflectie op het werken in complexe opvoedsituaties en de impact die dat heeft op jou als persoon en professional is van groot belang. Je dient aan te kunnen tonen hoe jouw beroepshouding is ontwikkeld en hoe je omgaat met ethische dilemma’s en persoonlijke onzekerheden. Het totale traject bedraagt 45 EC.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Heb je interesse in de module Jeugd- en Gezinsprofessional , meld je dan aan via het intakeformulier. Daarna meld je je pas officieel aan. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de module ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de module aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in