Jeugd- en Gezinsprofessional

Post-hbo

Wil jij je kunnen registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Zoek je daarvoor een passende scholing die je kunt combineren met je werk? Dan kun je bij ons terecht voor een modulair aanbod op maat! Na een intake stel jij samen met een begeleider jouw programma op.

  • NHL Stenden hogeschool is door SKJ gemachtigd om een HSAO certificaat met uitstroomprofiel Jeugd uit te geven.
  • Je volgt scholing waarna je je kunt registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
  • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
  • In overleg wordt jouw scholingsbehoefte en eventuele benodigde praktijkervaring vastgesteld. Afhankelijk van jouw achtergrond is de het scholingsprogramma 8 tot 40 weken.

Je maakt kennis met en je verdiept  je in het domein jeugd. Het doel is dat jij aan het eind van de scholing een pakket aan kennis en vaardigheden hebt zodat jij je bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd kunt registreren. Afhankelijk van je voorkennis duurt de cursus post-hbo Jeugd- en Gezinsprofessional acht tot veertig weken. De aangeboden scholing is gebaseerd op de bouwstenen van het Landelijk opleidingsprofiel Sociaal Werk. Je werkt samen met groepsgenoten aan opdrachten in een leeromgeving/atelier. Je houdt een portfolio bij en tijdens toetsmomenten wordt bepaald of je het benodigde niveau hebt behaald en of je in aanmerking komt voor een certificaat. 

Studiekenmerken

Start studie

  • Flexibel

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

Studieduur

8 weken per module tot maximaal 1 jaar

Loopbaan en toekomst

De opleiding biedt je na succesvolle afronding de mogelijkheid om je te registeren als Jeugd- en Gezinsprofessional. Voor veel functies in de jeugdzorg is deze registratie een vereiste.

Er zijn een aantal functies in de jeugdzorg die alleen uitgevoerd mogen worden door jeugd- en gezinsprofessionals met een SKJ-registratie. Bijvoorbeeld alle functies waarbij je te maken hebt met complexe, meervoudige problematiek, het voorkomen van crises en alle situaties waarin sprake is van bedreiging in de ontwikkeling van jeugdigen en waar beschermende maatregelen nodig zijn.

Je kunt denken aan functies als gezinsvoogd, medewerker Veilig Thuis, Raadsmedewerker, Ambulante gezinsmedewerker, en groepsbegeleider op behandelgroepen voor jongeren met complexe problematiek.

Studieduur en belasting

Jouw scholingsprogramma duurt, afhankelijk van het aantal benodigde bouwstenen, 8 tot 40 weken. Je gaat gemiddeld een dag per week naar school, aanbevolen schoolvakanties regio Noord, uitgezonderd. De studiebelasting per EC bedraagt 28 uur. In overleg bepalen we wat er eventueel nog nodig is om te voldoen aan de praktijkcomponent, dit bedraagt maximaal 15 EC. De scholingscomponent bedraagt maximaal 30 EC.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een diploma Social Work “oude stijl” (CMV, SPH, MWD) of de opleiding Social Work, maar zonder uitstroomprofiel Jeugd. Voor actuele eisen rondom het (her)registreren SKJ of de overgangsregelingen, verwijzen we je naar de website van SKJ www.skjeugd.nl

In de praktijk

Wanneer je werkzaam bent in de beroepspraktijk voor jeugd- en gezinsprofessionals dan benut je deze praktijk als oefensetting voor de scholing. Heb je geen praktijkplek, dan zoek je een leerwerkplek om te voldoen aan de praktijkcomponent.

Praktische zaken

Certificaat of diploma: certificaat
Locatie: Leeuwarden
Startmomenten: een bouwsteen start bij voldoende deelnemers.
Kosten: Voor de voorbereidingsbijeenkomst worden kosten van €50,- in rekening gebracht. Iedere bouwsteen (à 8 weken) kost €500,-. Het eindassessment voor het totale programma bedraagt €350,-.

De volgende voorbereidingsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 6 december 2019 van 9.30 – 13.00 uur in Leeuwarden. Meld je daarvoor aan bij het Kenniscentrum Zorg en Welzijn.

 

 

Opbouw studie

Je start met het helder in kaart brengen van je startsituatie tijdens een voorbereidingsbijeenkomst. Je doet dit door bij alle competenties en kennisbouwstenen die nodig zijn voor de SKJ-registratie, de competenties en kennis die je al bezit te beschrijven en van bewijsmateriaal te voorzien. Op basis hiervan wordt bepaald welke praktijkvaardigheden en welke kennisbouwstenen nog behaald moeten worden.
Met je studiebegeleider stel je een op maat gemaakt leerprogramma op waarmee je in minimaal 8 weken en maximaal 40 weken alle ontbrekende vaardigheden en kennis kunt verwerven en aantonen.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Heb je interesse in de module Jeugd- en Gezinsprofessional , meld je dan aan via het intakeformulier. Daarna meld je je pas officieel aan. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de module ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de module aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in