Jonge kind specialist

Post-hbo

Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen! Maar hoe stimuleer je dat in jouw onderwijs en opvang? Hoe organiseer je de leeromgeving zo dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen? Hoe begeleid je kinderen bij hun spel zodat dit aan ontwikkelingswaarde wint? Hoe houd je hun ontwikkeling bij en hoe leg je dit vast? Wat vraagt dit alles van jouw pedagogische en didactische vaardigheden? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist.

 • Voor startende én ervaren leerkrachten van de groepen 1 en 2 en pedagogisch medewerkers met een relevante hbo-opleiding
 • Gecertificeerde opleiding
 • Ontwikkel je visie op de ontwikkeling van het jonge kind

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast kennis maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, et cetera, onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Er wordt van jou verwacht dat je werkt vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt tevens gewerkt met jouw eigen ingebrachte casuïstiek. 

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Wat kun je na de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist?

Je bent in staat een beargumenteerd aanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de ontwikkelings- en leerlijnen en weet de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw instelling. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen (en eventueel buiten) je team kennisoverdracht kunt realiseren.

De opleiding is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma Post-HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studieduur en studiebelasting

De post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist wordt aangeboden als éénjarig traject: 8 hele dagen, lesdag woensdag.  De studiebelasting voor de deelnemer bedraagt 350 sbu.

Een tweejarig traject is mogelijk (op verzoek en afhankelijk van het aantal deelnemers): 16 dagdelen, lesdag in overleg.

Toelatingseisen

HBO diploma en een leerwerkplek in groep 1-2 voor minimaal één dag per week.

Intakegesprek
​​​​​​​Vooraf aan de opleiding vindt er een persoonlijk intakegesprek plaats. 

In de praktijk

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen jouw voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed opvang en onderwijs. Van jou vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het kunnen opnemen van verschillende professionele rollen (leerkracht/leidster), collega, kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, et cetera).

Praktische zaken

Locatie

De bijeenkomsten worden verzorgd bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Eemsgolaan 17 in Groningen of NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10 in Leeuwarden.

Kosten

De kosten voor de opleiding Jonge Kind specialist bedragen € 2.295,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Contactpersoon

Berber Greven Telefoon 06 2830 3318 E-mail berber.greven@nhlstenden.com

Incompany

De post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
U kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit. 

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw cursus

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed palet aan kennis te bieden waarbij je van en met elkaar leert. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). 

Onderwerp doelstellingen
 • Visies op onderwijs en opvang van het jonge kind
 • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de ontwikkelingslijnen
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
 • Vaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
 •  Passende opvang en onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en -plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping (andere onderwerpen zijn ook bespreekbaar):

 • Sociale media en peuters en kleuters
 • Creativiteit / muziek
 • Bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling
 • Wereldoriëntatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Wetenschap en techniek

Kennisoverdracht vindt plaats doordat je met je leerteam de eindresultaten van het onderzoek / de verdieping presenteert. 

Stenden Professionals en ECNO werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor NHL-ECNO en Stenden Professionals. Hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De docenten van de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist zijn:
Berber Greven, NHL Stenden Hogeschoolden.com 
Margo Lambers, Windesheim Hogeschool
Jildou Fokma, NHL Stenden Hogeschool

Studeren bij NHL Stenden

Register