Leescoördinator

Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Met de inspirerende cursus leescoördinator Open Boek kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school. In de cursus leescoördinator Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

 • Geschikt voor leerkrachten vanaf groep 1 
 • Grondige kennis van het leesonderwijs 
 • Gebruik van de nieuwste boeken 

De cursus leescoördinator Open Boek bestaat uit: 

1. Een handleiding met draaiboeken voor cursusleiders 
De handleiding bestaat uit een algemene inleiding over condities en richtlijnen om de cursus leescoördinator Open Boek te mogen geven en een draaiboek per bijeenkomst met bijbehorende blanco boekenlijsten die jaarlijks worden geactualiseerd en gepubliceerd op biebtobieb.nl. 

2. De inhoud van de vier bijeenkomsten 
De bijeenkomsten bestaan uit werkopdrachten voorzien van beknopte informatie door de cursusleider. In de cursus dient steeds de laatste versie te worden gebruikt. 

3. Open Boek, handboek leesbevordering 
In dit handboek wordt de visie op leesbevordering uitgewerkt en wordt achtergrondinformatie bij de cursusonderwerpen verstrekt. De inhoud van het handboek is uitgebreider dan de cursus en is meer met elkaar in samenhang gebracht. Het handboek is verplicht cursusmateriaal voor cursusleiders en cursisten. ‘Open Boek, handboek leesbevordering’ is echter ook interessant voor derden. Het handboek is te bestellen bij www.boekenberg.nl

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

max. 4 maanden

Wat kun je na de cursus Leescoördinator?

Intermediair tussen school en bibliotheek

Na de cursus kunnen leerkrachten weloverwogen invulling geven aan leesonderwijs en de taak van de leescoördinator binnen de eigen school. Daarnaast fungeert de leescoördinator als intermediair tussen school en bibliotheek. Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan. 

De cursus is geschikt voor leerkrachten vanaf groep 1. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. Maar ook voor het hele team is het een inspirerend programma. 

Aan het eind van de vier bijeenkomsten krijg je een certificaat als je kunt aantonen dat je de vooraf gestelde doelen hebt bereikt. 

Studieduur en belasting

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Behalve de contacttijd tijdens de bijeenkomsten besteed je tijd aan bestudering van de literatuur, de uitwerking van de opdrachten en het opstellen van een schoolleesplan. De tijdsinvestering hiervoor bedraagt drie dagdelen. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 40 uur.

Praktische zaken

Opbouw studie

De cursus leescoördinator Open Boek bestaat uit vier bijeenkomsten en is als volgt opgezet:

Eerste bijeenkomst
 • Open boek, handboek leesbevordering 
 • Profiel Leescoördinator 
 • Leesbevordering in het basisonderwijs 
 • Geschiedenis van de jeugdliteratuur 
 • Soorten boeken en hun functies
 • Drie dimensies van lezen 
 • Literaire kenmerken en competenties 
 • Stimuleren van leesbeleving en leesinteresse: de werkwijze van Aidan Chambers 
 • Specifieke werkvormen voor leesbeleving 
 • Leesbevorderingsactiviteiten en de doorgaande leeslijn 
 • Leesbevordering van non-fictie 
 • Drie categorieën van informatieboeken 
 • Een andere aanpak voor leesinteresse: Van spreekbeurten en werkstukken naar presentaties 
 • De relatie tussen voortgezet technisch lezen en leesbevordering: 
  • Aandachtspunten VTL 
  • Moeite met lezen en toch leesplezier 
 • De relatie tussen aanvankelijk technisch lezen en leesbevordering 
 • Boeken voor eerste lezers 
 • De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering 
 • Leescultuur op school 
 • Het leesplan en het activiteitenrooster 

ECNO werkt met ervaren trainers

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat. 

De trainer van de cursus Leescoördinator

Klarinske de Roos
Ik ben trainer-adviseur bij het ECNO. Ik inspireer leerkrachten om uit hun comfort zone te stappen om de magie te proeven van een leven lang leren, groeien en ontwikkelen. Ik bied de professionele leerkracht handvatten om op een betekenisvolle en motiverende manier (taal)onderwijs vorm te geven, wat leidt tot zichtbaar betere resultaten.

Studeren bij NHL Stenden

Register