Leiderschap

Cursus

Wil jij je kennis en vaardigheden verdiepen op het gebied van Leiderschap? Bij NHL- Stenden volg je een cursus op post-hbo niveau, die je eenvoudig combineert met je huidige baan.

 • Je ontwikkelt eigen denken en handelen bij leiderschapsvraagstukken
 • Je leert door te doen en verdiept je in je eigen leiderschapsstijl en leiderschapsvraagstukken op organisatieniveau.
 • Je volgt een cursus op post-hbo niveau met andere deelnemers uit allerlei bedrijfssectoren en diverse functies.
 • Deze 4 bijeenkomsten/workshops dragen bij aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je volgt lessen in de avonduren: ideaal in combinatie met een baan.

Leiderschap gaat niet alleen over CEO’s en staatshoofden. De korte cyclus over Leiderschap (conscious leadership) is gebaseerd op de gedachte dat in ieder van ons een leider schuilt.

In een cyclus van 4 workshops worden theorieën over leiderschap en bewustzijn gekoppeld aan je eigen situatie. Op deze wijze vergroot je je zelfkennis, verken je je eigen kracht en leer je deze vertalen naar alledaagse en praktische situaties. Leiderschap wordt hiermee een overzichtelijk  vraagstuk.

Je rondt de cursus af met een opdracht waarin je de theorie verwerkt in (jouw) praktijksituaties. Na afloop ontvang je een certificaat.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Docent

Eddy van Eeden

Eddy (E.P.) van Eeden (1956) is oprichter van en werkzaam bij Oopen Advies en Interim, een brede adviesgroep die zich richt op het leveren van professioneel advies, interim of project management. Zijn achtergrond ligt in HRM en Bedrijfskunde/ Supply Chain Management.
Hij heeft werkervaring in beide vakgebieden, zowel in directiefuncties  als in consulting (in bedrijfsleven, non profit en overheid)

Zijn interesse gaat uit naar vraagstukken die te maken hebben met het stellen van doelen en ambities en het is zijn doel die vervolgens ook te realiseren. Het managen van eigen regelruimte van mensen, teams, is voor hem daarin een belangrijke sleutel. Medewerkers sturen daarin zelf zoveel als mogelijk, leiders geven richting en kader aan en coachen. De praktijk van alledag leert dat dit een weerbarstig vraagstuk is.

De cursus Leiderschap is onderdeel van de post-hbo-leergang Bedrijfskunde.

Lestijden

 • In totaal heb je 4 lesavonden en een avond eindpresentaties (totaal 5)
 • De cursus start in het voorjaar van 2021
 • De lessen vinden plaats op maandagavond tussen 18.15 en 21.45 uur.

Cursuskosten

De cursus kost € 695,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 50,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt mogelijk een deel van de cursuskosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

De cursus Leiderschap richt zich op concepten en toepassingen van leiderschap in organisaties en op de verkenning van de eigen leiderschapsstijl.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Concepten en theorieën rond leiderschap
 • Leiderschap en verandering
 • Persoonlijk (waarden)profiel in relatie tot leiderschapsvraagstukken
 • Inzicht in (effectiviteit van) eigen leiderschapsstijl

De cursus kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. Jouw praktijk (en die van andere deelnemers) staat centraal tijdens de lessen. Daardoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk. Toetsing vind plaats op basis van een uitgewerkte opdracht, gebaseerd op een actueel leiderschapsvraagstuk, in de (eigen)  organisatie.

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze leergang aanmelden via een aanmeldformulier. Als je het formulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Aanmelden voor deze cursus