Ontwikkelingsgericht Begeleiden

Cursus

De veranderende rol van de leerlingbegeleider en de decaan

Een aantal leerlingen heeft begeleiding nodig om op school of in de beroepspraktijk adequaat te kunnen functioneren. Verschillende zaken als sociaal-emotionele problemen, leer- of gedragsproblemen, school- en beroepskeuzeproblemen of geïndiceerde problematiek kunnen belemmerend zijn in de ontwikkeling. Daarnaast worden alle leerlingen begeleid door een decaan en/of LOB’er richting vervolgonderwijs. Hoe geef je je rol als professional vorm? Hoe kun je de leerling in zijn/haar kracht zetten? En hoe stimuleer jij dat er binnen de school doelgericht en planmatig wordt gewerkt?

 • Geschikt voor elke docent in vo en mbo die de eigen professionaliteit op bovenstaand gebied wil verbreden 
 • Groei en effectiviteitverhoging van de eigen begeleidingsvaardigheden 
 • Beter aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling 

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

6 maanden

Wat kun je na de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden?

Na afronding van de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden heeft de deelnemer kennis over bovengenoemde onderwerpen, meer inzicht in de eigen manier van begeleiden en een breder handelingsrepertoire op het gebied van het gekozen uitstroomprofiel.

Studieduur en studiebelasting

De totale studiebelasting (bijeenkomsten, leeswerk, opdrachten, leerteam) bedraagt 200 uur.

Data en tijden 2021-2022

De opleidingsdag is de maandag. De opleiding is als volgt opgezet: zes bijeenkomsten op de leslocatie van NHL Stenden aan de Eemsgolaan in Groningen en drie online werksessies.

Toelatingseisen

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden staat open voor elke docent in vo en mbo die de eigen professionaliteit op bovenstaand gebied wil verbreden.

Voor aanvang van het traject word je uitgenodigd voor een telefonische intake met een van de opleiders. In dit gesprek gaan we op zoek naar je persoonlijke context en leer-/ontwikkelingsvragen.

In de praktijk

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden nodigt je uit je toolbox ten aanzien van begeleiding uit te breiden en je persoonlijke en professionele attitude te onderzoeken. Het uitgangspunt in de begeleiding is steeds: aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling en hen richting gepast vervolgonderwijs te begeleiden alsmede het scheppen van de voorwaarden waarin het leren kan plaatsvinden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor geïntegreerde leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

Uitstroomprofielen

Tijdens de opleiding werk je vanuit je eigen professionele en persoonlijke leerdoelen en de eigen praktijk: de opleiding kent twee uitstroomprofielen: Decaan en Leerlingbegeleider (SLB'er). Voor het uitstroomprofiel Decaan bestaat een studielastverzwaring van 20 studie-uren in verband met extra opdrachten. Dit resulteert in een aparte vermelding op het certificaat.

Praktische zaken

De opleiding start in oktober 2021.

Data en tijden 2021-2022

De opleidingsdag is de maandag. De opleiding is als volgt opgezet: zes bijeenkomsten op de leslocatie van NHL Stenden aan de Eemsgolaan in Groningen en drie online werksessies. 

Bijeenkomsten op locatie

 • 11 oktober 2021 van 09.00 tot 16.30 uur

 • 01 november 2021 van 13.00 tot 16.30 uur

 • 29 november 2021 van 13.00 tot 16.30 uur

 • 13 december 2021 van 13.00 tot 16.30 uur

 • 31 januari 2022 van 13.00 tot 16.30 uur

 • 28 maart 2022 van 13.00 tot 14.30 uur

Online werksessies

 • 15 november 2021 van 13.00 tot 14.30 uur

 • 10 januari 2022 van 13.00 tot 14.30 uur

 • 28 februari 2022 van 13.00 tot 14.30 uur

Groepsgrootte
Minimum 10 en maximaal 15 deelnemers.

Locatie live bijeenkomsten
De bijeenkomsten op locatie zijn bij NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten
De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden kost € 2.150,- per persoon, inclusief een lunch op de startdag en materiaal, exclusief verplichte literatuur.

Incompany

De post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit.

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Werkwijze

Voor de school is de belangrijke taak weggelegd om leerlingen zodanig te begeleiden dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is: Aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling en hen richting gepast vervolgonderwijs te begeleiden, evenals het scheppen van de voorwaarden waarin het leren kan plaatsvinden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor geïntegreerde leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

Onderwerpen

De opleiding vindt deels online en deels in live bijeenkomsten op de leslocatie van NHL Stenden in Groningen plaats. Tijdens de live bijeenkomsten vindt er naast het bespreken van theorie veel uitwisseling plaats tussen de deelnemers waarin simulatie en toepassing centraal staan. De online bijeenkomsten hebben diverse vormen zoals een webinar met gastdocenten, een werksessie online. Tussen de bijeenkomsten komen leergroepen samen voor opdrachten. Opdrachten zijn veelal zelfregulerend en worden ondersteund door regelmatig te plannen feedback en feedforward momenten tussen opleiders en deelnemers. Indien mogelijk bezoek je elkaars locatie en werk je met beelden.

 • Planmatig handelen: signaleren en doorverwijzen, handelingsplannen 
 • Kwaliteitszorg in de school, het ontwikkelen en schrijven van een beleidsplan 
 • Tweedelijns zorg: LOB en SLB, Mentoraat en Decanaat  
 • Diverse problematieken: faalangst, echtscheiding, verlies en rouw, depressiviteit, eetstoornissen 
 • Leerproblemen en -achterstanden
 • Groepsdynamica
 • Contact en communicatie: ontwikkelingsgerichte gespreksvoering 
 • Keuzebegeleiding 
 • Oudercontacten 
 • Waarnemen en interpreteren 
 • Maatschappelijke ontwikkelingen: social media, signaleren en reageren, preventieve kaders 
 • Toekomstperspectieven en vervolgonderwijs 
 • Persoonlijke missie en visie: professioneel handelen 
 • Ethiek: mensbeeld en visie op ontwikkelingsgericht begeleiden 

We werken in een digitale omgeving waar al het materiaal wordt gedeeld en waarin uitwisseling kan plaatsvinden. Daarnaast is er verplichte literatuur (je dient deze literatuur zelf aan te schaffen):

 • J. de Wilde, J. van der Wal en I. de Mooij, Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Uitgeverij Coutinho, 2011, ISBN 9789046902554.

ECNO werkt met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat. 

De opleiders van de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden zijn:

Karline Malfliet
Als trainer van het ECNO betrokken bij de opleiding PDA voor instructeurs, module Oplossingsgericht Coachen en SLB trainingen. 20 jaar ervaring in het (voortgezet en speciaal) onderwijs als docent, zorgcoordinator, RT'er en mentor vormen een goed gevulde rugzak met ervaringen en kennis. Systemisch kijken en TA zijn favoriet door scholing bij oa Phoenix, het Bert Hellinger Instituut en Weisfelt&Partners.

Lisanne van Balen
Het begeleiden van groepen en individuele coachtrajecten wordt voor mij betekenisvol als ik een omgeving kan creëren waarin ruimte is voor nieuwsgierigheid, inhoudelijke verdieping, en gezamenlijke ontwikkeling. Vanuit mijn achtergrond als vakdocent, teamleider, coach en opleider heb ik veel vraagstukken gezien, waar we in het onderwijs mee te maken krijgen. Door aanvullende scholing, met name richting coaching, blijf ik mij ontwikkelen om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Studeren bij NHL Stenden

Open inschrijving

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden kun je via open inschrijving volgen.
De opleiding gaat door met minimaal 10 deelnemers.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de opleiding, cursus of training van jouw keuze. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een bevestiging via de mail. Als je niet meteen een automatische bevestiging ontvangt, is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: 058 251 2900, ecno@nhlstenden.com.

Schrijf je in voor deze cursus

Intakegesprek

Voor aanvang van het traject word je uitgenodigd voor een telefonische intake met een van de opleiders. In dit gesprek gaan we op zoek naar je persoonlijke context en leer-/ontwikkelvragen.