Pedagogisch Didactisch Aantekening (PDA)

Cursus

Instructeurs, praktijkexperts en ondersteuners geven instructie aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden, interesses en motivaties. Aansluiten bij wat leerlingen bezighoudt en hen interesseren en motiveren om te leren, is een grote uitdaging. Wil jij die uitdaging aangaan? Dan is de cursus Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA) iets voor jou.

 • Je bent werkzaam in het onderwijs en/of in een context waarin aan studenten van een beroepsopleiding instructie wordt gegeven
 • Jouw dagelijkse praktijk staat centraal tijdens de opleiding
 • Uitgangspunt zijn de zeven SBL-competenties voor docenten

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

1 jaar

Wat kun je na de opleiding PDA?

Als je de opleiding succesvol afrond, krijg je een Pedagogisch Didactische Aantekening.

Na afronding van de cursus Pedagogisch Didactische Aantekening kun je gaan werken als instructeur in het (v)mboonderwijs, praktijkonderwijs en bedrijfsleven. De instructeur is in staat zijn kennis en kunde te leren aan de (v)mbo-leerlingen. 

Studiebelasting

De studiebelasting is gebaseerd op de contacttijd, de zelfstudie en het eindassessment. Zelfstudie is daarbij een variabele factor die afhangt van iemands kennis, ervaring en vaardigheden. De totale studiebelasting wordt gesteld op 550 uur inclusief minimaal 120 uur werkplekleren verspreid over 30 weken. 

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een mbo- of gelijkwaardig werken denkniveau  
 • Je hebt een aanstelling/stageplaats als instructeur bij een onderwijsinstelling of leerrijke werkomgeving 

Nieuwe wetgeving

Voor de werkzaamheden van instructeur in het mbo zijn bekwaamheidseisen ingevoerd. Dit betekent dat er nieuwe wetgeving is (juli 2018) voor het opleiden van instructeurs in het mbo. Instructeurs die na augustus 2018 benoemd worden in het mbo, moeten een opleiding gaan volgen. Deze nieuwe opleiding sluit de deelnemer af met een getuigschrift waaruit blijkt dat de instructeur is opgeleid tot de pedagogisch-didactische bekwaamheden als bedoeld in de wet. Voor instructeurs werkzaam in alle andere soorten onderwijs (of in het bedrijfsleven), is de situatie ongewijzigd. 

Praktische zaken

Bij voldoende deelname start de cursus PDA in september 2021.

Data en opleidingsdag najaar 2021

Je volgt ééns in de twee weken (in de even weken) lessen op donderdag in Groningen of Leeuwarden. De bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 16.00 uur.
De data zijn:

 • 09 september 2021
 • 23 september 2021
 • 07 oktober 2021
 • 04 november 2021
 • 18 november 2021
 • 02 december 2021
 • 16 december 2021
 • 13 januari 2022
 • 27 januari 2022
 • 10 februari 2022
 • 10 maart 2022
 • 24 maart 2022
 • 07 april 2022
 • 21 april 2022
 • 19 mei 2022
 • 02 juni 2022
 • 16 juni 2022
 • 30 juni 2022
 • 14 juli 2022

Locaties

Je volgt de cursus PDA bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen of NHL Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden, Rengerslaan 10, 8917DD Leeuwarden.

Kosten schooljaar 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 kost de cursus PDA  € 3.250,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches en het werkboek' Veerkracht in je werk' en exclusief de kosten voor de overige verplichte literatuur.

Programma PDA

Startpunt voor de verdere ontwikkeling van je competenties is jouw dagelijkse praktijk. Je competenties worden gespiegeld aan de zeven SBL-competenties voor docenten, zoals genoemd in de wet BIO. 

Inhoud

Tijdens de cursus wordt jouw praktisch handelen in relatie tot het theoretische kader besproken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van: 

 • Volgen van trainingen/contactbijeenkomsten 
 • Laten afnemen van werkplek- en lesbezoeken 
 • Maken van opdrachten 
 • Bestuderen van literatuur 
 • Samenstellen van een portfolio 
 • Samenwerken in een onderzoeks- en projectgroep 
 • Het laten coachen door en interne coach of peercoach 

Verder maak je gebruik van diverse kennisbronnen zoals websites, filmopnames en vakliteratuur (artikelen en boeken). 

De volgende literatuur is verplicht: 

 • Lia Bijkerk en Wilma van der Heide, Activerend opleiden. Didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs (Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2012) 
 • Mieke Voogd en Ella ten Barge, Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie (NHL/ECNO, Groningen 2014) 

Je wordt beoordeeld op drie onderdelen:

Beroepsproducten
Tijdens je opleiding werk je aan vijf beroepsproducten. Deze dienen met een voldoende te zijn beoordeeld, alvorens het eindgesprek te voeren.

BPV
Je stage of je werkplekleren wordt beoordeeld door je leidinggevende / praktijkopleider op je werkplek. Deze beoordeling geldt als de eindbeoordeling van de BPV.

Eindgesprek
Je voert het gesprek met je NHL Stenden-opleiders en een aantal medecursisten. In het gesprek word je beoordeeld op je vermogen de verbinding te leggen tussen de beroepsproducten, het werkplekleren en de ontwikkeling die je het afgelopen jaar hebt doorgemaakt.

ECNO werkt met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De docenten van de cursus PDA zijn o.a.:

Ella ten Barge
In mijn werk richt ik mij op het onderwijs in de 21ste eeuw met een focus op passie, innovatie, mondiale (media) wereld en verbinding. Mijn aanpak leidt tot nieuwe inzichten en vaardigheden bij individuen en groepen. Hierdoor ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden die zowel professioneel als persoonlijk kunnen worden ingezet. Ik breng mensen door mijn deskundigheid, creativiteit en authenticiteit in beweging richting een gewenste situatie. Ik durf te kijken naar en blijf staan bij het onafwendbare wat bij ontwikkelen ontstaat en zoek zo de grenzen op van het maakbare. Energie en spelen zijn voor mij essentieel.

Karline Malfliet
Als trainer van het ECNO ben ik betrokken bij de cursus PDA, module Oplossingsgericht Coachen en SLB trainingen. Twintig jaar ervaring in het (voortgezet en speciaal) onderwijs als docent, zorgcoördinator, RT'er en mentor vormen een goed gevulde rugzak met ervaringen en kennis. Systemisch kijken en TA zijn favoriet door scholing bij o.a. Phoenix, het Bert Hellinger Instituut en Weisfelt&Partners.

Aldert van der Werk
Als trainer ben ik werkzaam in de cursus PDA en opleiding PDG. De veranderende beroepspraktijk van de instructeur, onder invloed van technologische ontwikkelingen, is mijn drijfveer om enthousiaste instructeurs op te leiden voor het prachtige vak van instructeur in de 21ste eeuw in het (v)mbo. Ik ben enthousiast en daag je uit om het beste uit jezelf te halen en nodig je uit om jouw werk mee te nemen in de opleiding. Ik geloof dat niet alleen in kennis, maar ook dat vakmanschap meesterschap is. Heb ruim 27 jaar gewerkt in het mbo onderwijs in verschillende rollen. Mijn aandachtsgebieden zijn actieve didactiek; breinleren en de pedagogische opdracht van het onderwijs.

Erik Spakman
Ik verbind mijn enthousiasme, open blik en organiserend vermogen aan vraagstukken binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ik ga graag samen met onderwijsprofessionals en het werkveld op ontdekkingstocht om het onderwijs te ontwerpen binnen de speelruimte.

Marijke Westerhof
Tjaldo Jongsma

Studeren bij NHL Stenden

aanmelden

ewdew