Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG)

Cursus

Je hebt passie voor jouw vak en beschikt over een flinke dosis werkervaring. Het onderwijs is echt iets voor jou en je bent misschien zelfs al in tijdelijke dienst bij een school. Het opleidingstraject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG) stelt je in de gelegenheid om het PDG-getuigschrift te behalen.

 • Je werkt met reële situaties uit de mbo-praktijk
 • Verschillende rollen docent komen aan bod
 • Doelgroep: zij-instromers mbo, aankomende mbo-docenten

Elke deelnemer neemt zijn eigen kennis en ervaring mee en heeft zijn eigen vertrekpunt. Bijvoorbeeld: Je hebt nog nooit voor de klas gestaan als docent: hoe overleef ik de eerste lessen? Daarvoor bieden wij onderdelen aan die gaan over je houding voor de klas, regels en afspraken, klassenmanagement, leerdoelen en lesvoorbereiding. Of misschien heb je al wel meer ervaring met lesgeven. Wat heb jij nodig binnen de mbo-context? We bespreken aspecten als: Welke taken voer ik uit in mijn functie en hoe geef ik hier vorm aan? Wat heb ik te doen voor het PDG-traject; welke kaders en eisen liggen er wettelijk?
Tijdens de opleiding verbind je je eigen praktijk met de niveaueisen van de zes basistaken van de mbo-docent. Je levert hiervoor zes eindproducten op, eventueel aangevuld met een extra eindproduct naar eigen voorkeur.

 

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Wat kun je na de opleiding PDG voor Docenten?

Als je de opleiding succesvol afrondt, krijg je het getuigschrift Pedagogisch-didactische scholing.

Het getuigschrift is één van de voorwaarden voor een benoeming als docent in het mbo. Mocht je later nog een bachelor leraren-opleiding gaan volgen, dan kun je met het getuigschrift mogelijk vrijstellingen krijgen.

Studiebelasting

Je volgt ééns in de twee weken (in de even weken) lessen op dinsdag in Groningen of je kiest voor de vrijdag in Leeuwarden. De bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 16.00 uur.

Toelatingseisen

 • Werkzaam als docent of werkervaringsplek in het mbo (minimaal 0,4 fte); je verricht onderwijstaken
 • Diploma hbo- of wo-opleiding of een hbo-capaciteitentest bij een gecertificeerd testbureau
 • Eén dag in de week beschikbaar voor het volgen van de cursus
 • Je hebt vooraf een startgesprek gehad bij het ECNO

Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden. Deze komen dan aan bod tijdens het startgesprek.

Startgesprek

Na aanmelding voeren wij met alle deelnemers een startgesprek. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Inschrijven

Je kunt je online inschrijven. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een bevestiging via de mail. Als je niet meteen een automatische bevestiging ontvangt, is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: Marthy Veen op 06 1261 9371 of e-mail ecno@nhlstenden.com.

In de praktijk

Tijdens de opleiding werk je met reële situaties uit de mbo-praktijk. Ongeveer 50% van de opleiding vindt op de werkplek plaats. Je gaat onder andere aan de slag met:

Tijdens de opleiding werk je met reële situaties uit de mbo-praktijk. Ongeveer 50% van de opleiding vindt op de werkplek plaats. Je gaat onder andere aan de slag met:

 • Hoe geef ik les?
 • Klassenmanagement en communicatie
 • Toetsen en beoordelen
 • Studieloopbaanbegeleiding van studenten
 • Contact met het werkveld en beroepspraktijkvorming

Praktische zaken

Bij voldoende deelname start de opleiding PDG in het februari 2021.

Data en opleidingsdagen voorjaar 2021

Je volgt ééns in de twee weken (in de even weken) lessen op dinsdag in Groningen of je kiest voor de vrijdag in Leeuwarden. De bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 16.00 uur. De data zijn:

Dinsdagen

 • 9 februari 2021
 • 09 maart 2021
 • 23 maart 2021
 • 06 april 2021
 • 20 april 2021
 • 18 mei 2021
 • 01 juni 2021
 • 15 juni 2021
 • 29 juni 2021
 • 07 september 2021
 • 21 september 2021
 • 05 oktober 2021
 • 02 novemer 2021
 • 16 november 2021
 • 30 november 2021
 • 14 december 2021
 • 11 januari 2022
 • 25 januari 2022
 • 01 februari 2022
 • 08 februari 2022
 • de data van het 2e jaar volgen

Vrijdagen

 • ​12 februari 2021
 • 12 maart 2021
 • 26 maart 2021
 • 09 april 2021
 • 23 april 2021
 • 21 mei 2021
 • 04 juni 2021
 • 18 juni 2021
 • 02 juli 2021
 • 10 september 2021
 • 24 september 2021
 • 08 oktober 2021
 • 05 novemer 2021
 • 19 november 2021
 • 03 december 2021
 • 17 december 2021
 • 14 januari 2022
 • 28 januari 2022
 • 04 februari 2022
 • 11 februari 2022
 • de data van het 2e jaar volgen

Locaties

Je volgt de opleiding PDG voor Docenten op de dinsdagen bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Je volgt de opleiding PDG voor Docenten op de vrijdagen bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden, Rengerslaan 10, 8917DD Leeuwarden.

Kosten 

De opleiding PDG voor Docenten kost € 6.590,- per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor verplichte literatuur.

Prijswijziging schooljaar 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 kost de opleiding PDG voor Docenten € 6.750,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches en exclusief de kosten voor verplichte literatuur.

Programma PDG voor Docenten

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met je eigen ontwikkeling als professional binnen het mbo. Verschillende rollen komen aan bod. Niet alleen die van docent, maar ook die van studieloopbaanbegeleider, BPV-begeleider en teamlid.

Inhoud

Basistaken

De opleiding PDG voor Docenten richt zich op de basistaken van de docent in het mbo. Als docent ontwikkel je onderwijs. Je verzorgt lessen of trainingen, evalueert die en stelt ze eventueel bij. Ook het begeleiden van studenten maakt een belangrijk onderdeel uit van het vak. Als ze gaan werkplekleren doe jij als docent de voorbereiding, begeleiding en evaluatie. Jij bereidt studenten voor op de samenleving in de 21ste eeuw!

Praktijkgericht

Tijdens de opleiding werk je met reële situaties uit de mbo-praktijk. Ongeveer 50% van de opleiding vindt op de werkplek plaats. Je gaat onder andere aan de slag met:

 • Hoe geef ik les?
 • Klassenmanagement en communicatie
 • Toetsen en beoordelen
 • Studieloopbaanbegeleiding van studenten
 • Contact met het werkveld en beroepspraktijkvorming

Leren van elkaar 

Van en met elkaar leren staat centraal tijdens de opleiding. Je leert door gerichte aandacht voor jezelf, maar ook door aandacht voor elkaar. Pluk er de voordelen van voor je eigen professionele ontwikkeling en voor de ontwikkeling van je school!

Literatuur 

Tijdens de opleiding maak je gebruik van diverse kennisbronnen als websites, filmopnames en vakliteratuur (artikelen en boeken). De volgende literatuur is verplicht:

 • W. Geerts en R. van Kralingen, Handboek voor Leraren (tweede, herziene druk 2016. ISBN 978 90 469 0417 6)
 • M. Slooter, De vijf rollen van de leraar (uitgave 2014. ISBN 978 90 6508 616 7)
 • C. van der Donk en B. van Lanen, Praktijkonderzoek in de school (uitgave 2016, derde druk. EAN 978 90 469 05135) of
 • F. Migchelbrink, De kern van participatief actieonderzoek (eerste druk 2016. ISBN 978 90 885 0612 3) ​
 • P. Teitler, Lessen in orde in het mbo (1e druk, 2015. ISBN 978 90 469 0492 3)

Tijdens de opleiding verbind je je eigen praktijk met de niveaueisen van de zes basistaken van de mbo-docent. Je levert hiervoor zes eindproducten op, eventueel aangevuld met een extra eindproduct naar eigen voorkeur.

Aan het eind van de opleiding ontvang je het PDG-getuigschrift. Dit getuigschrift wordt uitgegeven door een examencommissie van de lerarenopleiding van NHL Hogeschool.

Het PDG-getuigschrift is op bachelorniveau. Het voldoet aan zowel de Dublin discriptoren als aan de examenregeling van NHL Hogeschool en is bedoeld als pedagogisch-didactische scholing conform art 7A.4scholing WEB.

Studeren bij NHL Stenden

Test 2