Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd)

Cursus

Wil je na de cursus POH GGZ je verder ontwikkelen op het gebied van kind en gezin? Ben je geïnteresseerd in de functie van praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd)? Dan is deze cursus iets voor jou!

 • Je verdiept je kennis op het gebied van kind, gezin en psychosociale problematiek. 
 • De module is verdeeld over meerdere weken: zo kun je studie en werk combineren.
 • Je volgt een programma dat is ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit het werkveld.
 • Lesstof en opdrachten voer je direct uit in de huisartsenpraktijk.
 • Aan deze module zijn accreditatiepunten verbonden.

Gedurende de module houd je een portfolio bij en doe je praktijkopdrachten aan de hand van eigen cases. Assessments bepalen of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

4 maanden

Je beschikt na deze module over de kennis en vaardigheden rond kind, gezin en psychosociale problematiek die onmisbaar is in de huidige huisartsenpraktijk.

Je benadert de problematiek van de patiënt vanuit de sociale context en je ondersteunt de huisarts. Onder andere bij het stellen van de diagnose, het inzetten van een behandelplan en het doorverwijzen naar andere instellingen. De module bestaat uit 8 lesdagen, verdeeld over 4 maanden. Je gaat gemiddeld één dag per twee weken naar school, schoolvakanties uitgezonderd. De lessen vinden plaats op maandag tussen 9.00 en 16.30 uur. Daarnaast werk je in jouw eigen praktijk aan opdrachten.

Voor deze module is het hebben van een certificaat als POH GGZ een voorwaarde. Gedurende de hele module heb je een praktijkleerplaats nodig in een huisartsenpraktijk voor minimaal 8 uur per week. Je wordt daar bij voorkeur begeleid door een ervaren praktijkondersteuner GGZ jeugd.

Theorie en praktijk zijn in de module Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd) sterk gekoppeld.

Het programma is ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit het werkveld. Opdrachten voer je direct uit in je eigen beroepspraktijk.

Praktische zaken

De module Praktijkondersteuner GGZ start in oktober bij voldoende inschrijvingen (minimaal 12).

Start studie

 • Oktober

Lestijden

 • In totaal heb je 8 lesdagen, verspreid over een jaar.
 • De lessen vinden tweewekelijks plaats op maandag tussen 9.00 en 16.30 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus heeft een richtprijs van € 2300,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 100,- voor boeken en ander studiemateriaal. De module is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op p www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de module aan onze locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Het programma van de Praktijkondersteuner Jeugd is samengesteld op basis van het landelijke functie- en competentieprofiel. De kwaliteitseisen POH GGZ Jeugd Friesland door de landelijke vereniging huisartsen vormen de basis van de cursus.

Module GGZ Jeugd

Deze module is bedoeld voor zorgprofessionals die zich verder willen verdiepen in het werken met kinderen, jongeren en hun systeem binnen de huisartsenpraktijk. Het betreft een verdiepingsmodule van de module GGZ. Voorwaarde is dan ook dat de cursus POH GGZ met goed gevolg is afgerond.

Als Praktijkondersteuner POH GGZ jeugd ben je de spil tussen kind, gezin, huisarts, school, gebiedsteams, GGD en GGZ-instellingen. Om te zorgen dat een kind of gezin de juiste zorg krijgt, kijk je daarom verder. Je kent niet alleen zijn of haar sociale kaart maar kunt ook analyseren, taxeren, situaties inschatten en monitoren.  In deze module is hier uitgebreid aandacht voor. Ook het kunnen werken met diverse problematiek is essentieel. Denk aan (vecht)scheidingen, mishandeling en kinderen van ouders met psychische problemen. Ook beelden als ADHD en autisme, leerproblemen en ontwikkelingsachterstanden, angst en dwang en verslavingen komen aan bod.

Tijdens de cursus worden zeven competentiegebieden onderscheiden op basis van de CanMEDS-systematiek. Het functie- en competentieprofiel van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ met daarbij de kwaliteitseisen POH GGZ Jeugd (Friesland) wordt als leidraad tijdens de cursus gebruikt.

De competentiegebieden:

 1. Zorgverlener
 2. Communicator (voorlichting en educatie)
 3. Samenwerker
 4. Reflectieve professional & praktijkondersteuner
 5. Organisator
 6. Gezondheidsbevorderaar
 7. Professional & kwaliteitsbevorderaar

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je een post-hbo-opleiding volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Interesse & Aanmelden

Heb je interesse in de module Praktijkondersteuner GGZ jeugd, meld je dan aan via het intakeformulier. Daarna meld je je pas officieel aan. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de module ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de module aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in