Projectmanagement in het onderwijs (LPMO)

Resultaatgericht samenwerken in projecten

Leraren, docenten en teamleiders worden steeds vaker betrokken bij onderwijskundige projecten, zoals een hoogbegaafdenklas, tweetalig onderwijs, vakcolleges of de associate degree. Hierdoor ontstaat behoefte aan professionalisering van projectmanagement op school. Meer weten over projectmatig werken? Ontwikkel je competenties met de leergang Projectmanagement in het onderwijs. 

 • Projectmanagement vanuit drie perspectieven: organisatie, mens en onderwijs 
 • Werken aan belangrijke innovatiecompetenties 
 • Kennismaken met methoden zoals PMC, PRINCE2® en PMOS 

Wat staat je te wachten

Je leert omgaan met de organisatiekant, menskant en onderwijskant van projecten op school. Het gaat vaak om onderwijs-, organisatie- en veranderprojecten. Daarom is er een extra onderdeel voor de menskant (project- en verandermanagement, teamontwikkeling en leiderschap) én onderwijskant (schoolorganisatie, context en cultuur) van projecten.  

Na afloop kun je de onderwijskundige projecten succesvol opzetten, inrichten, uitvoeren, opleveren en afsluiten. Je maakt kennis met de methoden PRINCE2® (organisatiekant), Projectmatig Creëren (menskant) en Projectmanagement op School (onderwijskant). 

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Wat kun je na de leergang Projectmanagement in het onderwijs?  

De leergang is bedoeld voor leraren, teamleiders, intern begeleiders en (locatie)directeuren, in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs, die verantwoordelijk zijn voor (onderwijskundige) projecten op tactisch-operationeel niveau (in en om de klas). 

Na afloop heb je een verbeterd projectplan ontwikkeld voor je eigen project. Je rondt de leergang af met een reflectieverslag waarin je jouw projectmanagement-leerervaringen beschrijft en een actieplan opneemt voor de verdere professionalisering van projectmatig werken op jouw school. 

Diploma LPMO

Bij actieve participatie en voldoende resultaten voor het reflectieverslag en het PRINCE2 Foundation examen, ontvang je het officiële diploma LPMO, dat wordt uitgereikt door ECNO en PPMO, landelijk kenniscentrum voor de Professionalisering van Project Management in het Onderwijs.  Daarna kun je je laten inschrijven in het landelijk Register Project Management in het Onderwijs als Certified Projectmanagement Associate in Education en mag je de titel CPAE® achter je naam voeren.

Toekenning titulatuur CPAE®

Inschrijving in het Register Project Management in het Onderwijs als Certified Projectmanagement Associate in Education (CPAE®) is mogelijk op basis van:

 • Diploma LPMO
 • HBO/WO-vooropleiding in een overwegend educatieve richting *) **)
 • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als professional in de educatieve sector **)
 • Onderschrijven Gedragscode RPMO inclusief Permanente Educatie

*)  O.a. Lerarenopleiding, onderwijskunde, (ortho)pedagogiek, onderwijssociologie of onderwijspsychologie
**) of: Bij een niet-educatieve HBO/WO-vooropleiding minimaal 2 jaar relevante werkervaring

Praktische zaken

De 4,5 daagse leergang Projectmanagement in het onderwijs heeft twee startmomenten: in het voorjaar en najaar. De eerstvolgende leergang start in september 2021.

Data en lestijden najaar 2021

De bijeenkomsten van de leergang zijn op de maandag van 09.30 tot 16.30 uur. De data zijn:

 • maandag 27 september 2021

 • maandag 11 oktober 2021

 • maandag 01 november 2021

 • maandag 15 november 2021

 • Examen PRINCE2-Foundation, halve dag, individueel af te spreken

Reflectieverslagen

Inleveren vóór 25 december 2021. 

Diplomering LPMO

Eind januari 2022.

Locaties

De leergang Projectmanagement in het onderwijs wordt verzorgd in:

Groningen: NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen
Utrecht: Hoog Catharijne (PPMO: startgarantie)

Kosten 2020-2021

De leergang Projectmanagement in het onderwijs kost € 1.995,- vrij van BTW en inclusief studiemateriaal en catering.

Incompany

De leergang Projectmanagement in het onderwijs kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit. 

Referenties PPMO
Voor veel scholen mocht PPMO in de afgelopen jaren al vele projectleiders, programma-managers, opdrachtgevers, locatiedirecteuren, teamleiders, docenten, ambulant begeleiders en beleidsmedewerkers opleiden. Wilt u een referent spreken? Neemt u dan contact met ons op!

Kenniscentrum PPMO is ingeschreven als Onderwijsinstelling in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). PPMO heeft regionale samenwerkingen met ECNO/NHL Stenden Hogeschool, Groningen en met IOWO/Radbouduniversiteit, Nijmegen.

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw studie

Opbouw en omvang leergang LPMO

Organisatiekant van projecten op school (3 EC's*)
Methoden en Technieken:

 • PRINCE2 Foundation

Menskant van projecten op school (1 EC*)
Vaardigheden en Gedrag:

 • Inleiding Projectmatig Creëren 2.0
 • Persoonlijke Stijl- en Leiderschapsanalyses (portfolio)​
 • Inleiding verandermanagement

Onderwijskant van projecten op school (1 EC*)
Context en Cultuur:

 • Projectmanagement op school
 • Inleiding cultuuranalyse en -beïnvloeding
 • Reflectie en actieplan met persoonlijke en organisatiedoelstellingen

*) De totale omvang van de leergang Projectmanagement in het onderwijs is 5 EC's (is 140 studiebelastingsuren) volgens het European Credit Transfer System. 

Organisatiekant van projecten o.b.v. PRINCE2 (3½ uur)

 • Waar komt jouw project vandaan?
 • ​Strategisch management, Portfolio-, Programma- en Projectmanagement
 • Rechtvaardiging van projecten
 • Stakeholderanalyse (Projectkaart)
 • Samenstelling stuurgroep
 • Projectaanpak (Approach)
 • Afbakening van projecten (Scope)
 • Product Breakdown Structure/PBS
 • Relatie met andere projecten
 • Productbased planning

Menskant van projecten o.b.v. Projectmatig Creëren (2½ uur)
Leiderschap

 • Teamsamenstelling en -ontwikkeling (Belbin en Tuckman)
 • Leiderschapsrollen (Quinn)
 • Situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard)
 • Verbetering van klant- en werkrelaties (communicatie- en gedragsstijlen)
 • Kernkwaliteiten – De keerzijde van bevlogenheid (Offman/Van den Heuvel)

Organisatiekant van projecten o.b.v. PRINCE2 (3½ uur)

 • Work Breakdown Structure/WBS
 • Activiteitenplanning
 • Projectfasering
 • Kritieke Pad Methode
 • Risicoanalyse en risicomanagement
 • Projectbeheersing (GOTIK-factoren)
 • Kwaliteit in projecten
 • Communicatie in projecten
 • Afsluiting van projecten
 • Lessons learned
 • Kennismanagement

Menskant van projecten o.b.v. Projectmatig Creëren (2½ uur)
Verandermanagement

 • Niveaus en fasen in verandering (Lewin)
 • Veranderen in vijf kleuren (De Caluwé)
 • Weerstandsstrategiemodel (Ezerman)

Cultuuranalyse en -beïnvloeding

 • Cultuuranalyse (Harrison & Handy)
 • Professionele cultuur in onderwijsorganisaties (Van Emst)
 • Krachten voor cultuurverandering (Kloosterboer)

PRINCE2 Foundation (3½ uur)

 • De 4 Perspectieven
 • De 7 Principes
 • De 7 Processen (4 processen in detail)

Intervisie (2½ uur)

 • Projectvraagstukken individuele cursisten
 • Examenvoorbereiding Tips & Tricks
 • Voorzetting menskant van projecten

PRINCE2 Foundation (3½ uur)

 • De 7 Processen (3 processen in detail)
 • De 7 Thema’s
 • Tailoring en Embedding PRINCE2

Intervisie (2½ uur)

 • Projectvraagstukken individuele cursisten
 • Examenvoorbereiding Tips & Tricks
 • Voortzetting menskant van projecten

Examen PRINCE2 Foundation (2 uur)

 • Multiple choice examen
 • Bepaling resultaat

Afronding leergang LPMO (1 uur)

 • Introductie en format afrondend reflectieverslag leergang LPMO

ECNO en PPMO werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en PPMO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De leergang Projectmanagement in het onderwijs wordt verzorgd in samenwerking met Kenniscentrum PPMO. Kenniscentrum PPMO is ingeschreven als Onderwijsinstelling in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). PPMO heeft regionale samenwerkingen met ECNO/NHL Stenden Hogeschool, Groningen en IOWO/Radbouduniversiteit, Nijmegen.

De docenten van de leergang Projectmanagement in het onderwijs

PPMO werkt met duale docenten, die deels werkzaam zijn in de onderwijspraktijk als projectleider en deels als docent/cursusleider meerdere keren per jaar opleidingen en trainingen verzorgen. Zo ontstaat een actieve wisselwerking tussen theorie en praktijk in onderwijs context. Tijdens elke cursus komen voorbeelden aan bod van projecten op drie domeinen: strategie en bestuur, onderwijs en innovatie, en bedrijfsvoering.

Duale docenten zijn werkzaam in de verschillende onderwijssectoren PO, VO, MBO, HBO, WO en bij onderwijs ketenpartners zoals gemeenten, (jeugd)zorg en woning-corporaties. Zij delen hun ervaringen met de cursisten en wisselen van gedachten over faal- en succesfactoren in onderwijs projecten.

De docenten van de leergang Projectmanagement in het onderwijs zijn: 

Ir. Hubert Kros MEd, MBA

Drs. Lex van den Nieuwenhuizen BEd

Ir. Clemens Bon CSPM, CMC

Open inschrijving

De leergang Projectmanagement in het onderwijs kun je via open inschrijving volgen.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de opleiding, cursus of training van jouw keuze. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een bevestiging via de mail. Als je niet meteen een automatisch gegenereerde bevestiging ontvangt, is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met het ECNO-secretariaat, telefoon 058 251 2900 of e-mail ecno@nhlstenden.com

Schrijf je in voor deze leergang

Open inschrijving

De leergang Projectmanagement in het onderwijs kun je via open inschrijving volgen.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de opleiding, cursus of training van jouw keuze. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een bevestiging via de mail. Als je niet meteen een automatisch gegenereerde bevestiging ontvangt, is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met het ECNO-secretariaat, telefoon 058 251 2900 of e-mail ecno@nhlstenden.com

Schrijf je in voor deze leergang