Rekencoördinator

Post-hbo

Een coördinator rekenen specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de eigen school. De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten uit de basisschool te scholen voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau.

 • Breng het reken-wiskundeonderwijs op jouw school op een hoger niveau.
 • Geaccrediteerde post-hbo-opleiding.
 • Versterk je competenties op het gebied van bijvoorbeeld gecijferdheid en rekenbeleid.

In de opleiding Rekencoördinator is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd en sluit aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.  

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Wat kun je na de opleiding Rekencoördinator? 

Na de opleiding kun je als rekencoördinator een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studieduur en studielast

De opleiding Rekencoördinator bestaat uit 16 dagdelen verspreid over 1 jaar (leslocatie Groningen) of 16 dagdelen verspreid over 1,5 jaar (leslocatie Leeuwarden). 

Studielast 

De opleiding kent een studielast van 300 uur. Deze studietijd wordt op onderstaande wijze gericht op de verschillende onderdelen van de opleiding. Het gaat hierbij om nominale studielast. De studielast zal van deelnemer tot deelnemer verschillen:

 • 15 bijeenkomsten van 3 uur: 45 uur
 • Voorbereidingsopdrachten voor de bijeenkomsten: 45 uur
 • Verwerkingsopdrachten bij de bijeenkomsten: 45 uur
 • POP-opdrachten: 40 uur
 • SOP-opdrachten: 45 uur
 • Tussenassessment: 40 uur
 • Eindassessment: 40 uur
 • Totaal: 300 uur

In de praktijk

Tien thema’s maken standaard deel uit van de opleiding. De overige thema’s zijn afhankelijk van de leerbehoeften van de groep afgestemd op de praktijksituatie in je school. De thema’s richten zich in de eerste helft van de opleiding op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

Praktische zaken

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator start in september 2021 in Groningen.

Intakegesprek

Digitaal overleg. De datum wordt met de cursist gepland voorafgaand aan 1e bijeenkomst.

Data en lestijden 2021-2022

Gedurende het schooljaar zijn er acht hele studiedagen op de donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, een voortgangsassessment en een eindassessment. De data zijn:

 • Bijeenkomst 1: 09 september 2021
 • Bijeenkomst 2: 07 oktober 2021
 • Bijeenkomst 3: 18 november 2021
 • Bijeenkomst 4: 13 januari 2022
 • Bijeenkomst 5: 10 februari 2022
 • Bijeenkomst 6: 17 maart 2022
 • Bijeenkomst 7: 14 april 2022
 • Bijeenkomst 8: 12 mei 2022

Voortgangsassessment
De voortgangsassessments vinden plaats in periode december 2020 / januari 2021.

Eindassessment
De eindassessments vinden plaats in periode april / mei 2022.

Locatie
Je volgt de opleiding bij NHL Stenden Hogeschool | ECNO, locatie Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten
De opleiding Rekencoördinator kost € 2.195,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en een broodjeslunch.

Incompany

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
U kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit.

Interesse?
Hebt U interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw

In de opleiding Rekencoördinator is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd en sluit aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

In de opleiding is daarnaast veel aandacht voor taken als:
 • Het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
 • het leiden van een rekenwerkgroep binnen de school als professionele leergemeenschap;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs;
 • het actief participeren in regionale en landelijke netwerken voor rekencoördinatoren.

In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de hele school. Centrale vragen zijn:

 • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
 • Hoe kan ik hen ondersteunen?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
 • Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Het is belangrijk dat de schoolleiding van jouw school achter de opleiding staat, zodat je in de gelegenheid bent om tijdens de opleiding in je eigen school activiteiten uit te voeren die horen bij je  toekomstige taak.

Studeren bij NHL Stenden

Open inschrijving

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator kun je via open inschrijving volgen.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de opleiding, cursus of training van jouw keuze. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een automatisch gegenereerde bevestiging via de mail. Krijg je die niet meteen dan is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: 058 251 2900, ecno@nhlstenden.com.  

Schrijf je in voor de post-hbo-opleiding Rekencoördinator