Schoolopleider en/of lerarenopleider

Cursus

Schoolopleiders spelen een cruciale en onmisbare rol bij het opleiden en begeleiden van studenten. In de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider leggen (startende) school- en lerarenopleiders een stevige basis voor het uitvoeren van hun (opleidings)taak binnen de scholen.

 • Programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON
 • Leren aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek
 • Veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten van een dag. Tijdens het ochtendprogramma staat een thema centraal dat aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek wordt uitgediept. De middagen zijn gericht op het verdiepen van coachingsvaardigheden en (het begeleiden van) intervisie. 

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

8 bijeenkomsten op de vrijdag in een periode van 8 maanden

Wat kun je na de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider?

Na de opleiding kun je studenten helpen bij de dagelijkse gang van zaken in de school en in hun ontwikkeling naar leraar. Voor coaches binnen de school ben je de vraagbaak en de sparringpartner bij het samen opleiden.

Na afloop ontvang je een certificaat van de universitaire lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 140 uur, waarvan 56 uur contacttijd.

Praktische zaken

De opleiding Schoolopleider en/of Lerarenopleider start in oktober 2021.

Data en lestijden 2021-2022

De opleidingsdag is de vrijdag. De bijeenkomsten zijn van 09.00 tot 16.00 uur. De data zijn:

 • 01 oktober 2021

 • 29 oktober 2021

 • 26 november 2021

 • 17 december 2021

 • 04 februari 2022

 • 04 maart 2022

 • 01 april 2022

 • 13 mei 2022

Intakegesprek
Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats.

Locatie
De opleiding wordt verzorgd op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten
De prijs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider is ca. € 2.300,- inclusief materiaal en catering.

Incompany

De opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider kan ook incompany worden verzorgd.

Eigen traject
Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit.

Interesse?
Heb jij interesse in een incompany opleidingstraject? Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat je gegevens achter

Opbouw studie

De opleiding wordt gegeven door de universitaire lerarenopleiding en de tweedegraads lerarenopleiding van NHL Hogeschool. Het programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON.

Thema's

De volgende thema’s komen aan bod: 

 • Opleiden in de School: organisatie en en infrastructuur 
 • Professionele ontwikkeling en VELON-registratie; profiel van een coach en schoolopleider 
 • Leren en leerprocessen van (aanstaande) leraren 
 • Begeleiden van het leren en doceren van aanstaande leraren 
 • Beoordeling en begeleiding 
 • Leren op de werkplek en leren in relatie tot begeleiden en opleiden 
 • Kwaliteit van de opleidingsschool 
 • De lerende organisatie en professionele cultuur 

De opleiding biedt veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen: versterken van de eigen competenties, omgaan met weerstanden, communicatieve vaardigheden, observeren en natuurlijk ook: het deelnemen aan en begeleiden van een intervisiegroep. 

ECNO en ULO werken met ervaren trainer-adviseurs

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en ULO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De trainer-adviseurs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider zijn o.a.

Jantsje van der Wal
Adviseur, trainer, coach voor schoolleiders, lerarenopleiders en docenten. Mijn aandachtsgebieden zijn Professionalisering van Schoolleiders en Het Opleiden van studenten en docenten in de School. Mijn focus daarbij ligt op de verbinding tussen de persoonlijk-professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. Kenmerkend voor mijn manier van werken:
- verbindend en analyserend - humoristisch en realistisch - realistisch en flexibel. 

Carina de Leeuw
Carina is haar loopbaan begonnen als docent scheikunde en is na verschillende functies in het educatieve domein (docent, manager/coördinator, projectleider, opleidingsadviseur, onderzoeker) sinds 2007 werkzaam als senior trainer-adviseur bij NHL Stenden / ECNO. Professionele ontwikkeling van docenten, schoolleiders en scholen, en de verbinding daartussen, is haar passie en kernactiviteit. Als coördinator van een Friese Opleidingsschool is ze gedreven om samen met het werkveld en de Lerarenopleidingen het Samen Opleiden steeds beter vorm te geven. Bij opleiden en trainen gaat ze graag uit van de rijkdom aan kennis en ervaringen van de deelnemende onderwijsprofessionals zelf.

Floortje Goettsch
Floortje startte haar loopbaan in het voorgezet onderwijs als docent Nederlands. Sinds 2017 is zij werkzaam als trainer-adviseur bij NHL Stenden/ECNO. Samen opleiden, coachen van docenten (in opleiding), pedagogiek en professionalisering van teams zijn  thema’s waarmee ze zich sterk verbindt. Met haar praktische instelling zoekt ze hierin steeds naar de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Leren door doen en leren van elkaar staan daarin voor haar centraal.

Saskia Tuenter
Saskia is als lerarenopleider en trainer verbonden aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met ervaren docenten en schoolopleiders wil ze goede docenten opleiden. Door haar ervaring als docent biologie, vakcoach, schoolopleider en het werken in een opleidingsschool sluit ze makkelijk aan bij de praktijk van (aanstaande) schoolopleiders.

Studeren bij NHL Stenden

Open inschrijving

De opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider kun je via open inschrijving volgen.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de opleiding, cursus of training van jouw keuze. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een bevestiging via de mail. Als je niet meteen een automatische bevestiging ontvangt, is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: 058 251 2900 / 06 2248 9373, ecno@nhlstenden.com.

Schrijf je in voor deze cursus