Specialist Sportieve en Gezonde School

Post-hbo

Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter! Wil jij een sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van gezondheid en bewegen? Dan is deze post-hbo-opleiding wellicht iets voor jou! Om een Sportieve en Gezonde School te worden, heb je als school leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die bewegen en gezondheid een prominente plaats willen geven binnen hun basisschool.

De totale studiebelasting bedraagt circa 350 uur, bestaande uit circa 58 uur contacttijd, 90 uur praktijkleren en 202 uur zelfstudie. Er zijn 15 afwisselende opleidingsbijeenkomsten gepland van ongeveer vier uur. Deze bijeenkomsten zijn praktisch van aard en hier ga je vooral veel met elkaar aan de slag, zodat je veel inspiratie opdoet voor jouw eigen praktijk. Er zijn gastdocenten die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan jouw ontwikkeling tot specialist.
De opleiding start met een oriëntatie en het uitvoeren van verschillende activiteiten, uiteindelijk leer je een planmatig schoolgezondheidsbeleid op te zetten.

Studiekenmerken

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

Studieduur en belasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 350 uur, bestaande uit circa 58 uur contacttijd, 90 uur praktijkleren en 202 uur zelfstudie. Er zijn 15 afwisselende opleidingsbijeenkomsten gepland van ongeveer vier uur.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding moet je in het bezit zijn van een opleiding HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo).

Partners

De post-hbo-opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze CPION geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met de Gezonde School en andere betrokken partners zoals RIVM, KVLO, GGD GHOR, Voedingscentrum, Trimbos instituut, PO-raad, etc.

Praktische zaken

Opbouw studie

De opleiding bestaat uit twee modules

Module 1

In de eerste module ga je aan de slag met interventies gericht op de thema’s ‘Bewegen & sport’ en ‘Voeding’. Je doet veel kennis en vaardigheden op over de mogelijkheden binnen jouw school.

In de tweede module ga je met betrokkenen van jouw school aan de slag met een implementatieplan voor een gezondheidsinterventie binnen de pedagogische context van jouw school. De opdrachten bouwen voort op wat een school al doet en sluiten aan op de wensen en behoeften van de school. Uiteindelijk is het doel van de opleiding dat je voor jouw eigen school een structureel gezondheidsbeleid kunt opzetten en dat dit, via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt, op jouw school breed gaat leven.

Studeren bij NHL Stenden

Register