Vakspecialist Muziek

Post-hbo

Raak bekend met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van muziekonderwijs! 

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende jaren gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Een van de manieren om dit te realiseren is de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek.

 • Competentiegerichte opleiding
 • Voor leerkrachten basisonderwijs met basiskennis en ervaring op muzikaal gebied
 • Georganiseerd rondom muzikale thema’s

De post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek leidt leraren uit de basisschool op tot vakspecialist muziek. Hiermee wordt bedoeld: een leerkracht die niet alleen weet dat muziek een onmisbaar onderdeel is in de basisschool, maar ook hoe daar in praktische zin invulling aan te geven. Gedurende het programma van de opleiding Vakspecialist Muziek staan de verhoging van de instrumentale en vocale musiceervaardigheden en het leiding geven aan het gezamenlijk musiceren centraal. Er wordt een verband gelegd tussen de onderwijstoepassing, muziektheorie, kunstparticipatie en organisatie van het vakleraarschap. Tijdens de bijeenkomsten worden de nieuwste methodische materialen behandeld. 

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Wat kun je na de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek?

Na het behalen van de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek kun je als bevoegd leraar basisonderwijs binnen de school aparte muziektaken vervullen. Je ruilt bijvoorbeeld met collega’s van klas om muziekles te geven. Maar het kan ook zijn dat je alleen wordt aangesteld om muzieklessen aan verschillende groepen te geven of binnen een cluster op verschillende scholen werkzaam te zijn als vakdocent muziek. Tevens zijn er alumni van de opleiding die buiten het onderwijs muzieklessen verzorgen.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding van de registeropleiding Vakspecialist Muziek het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO).

Studieduur en studiebelasting

De opleiding duurt één jaar en bestaat uit 20 bijeenkomsten van drie uur. De totale studiebelasting bedraagt 200 uur.

De opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs en Pabo-studenten met specialisatie muziek. Voor Pabo-studenten geldt een speciale regeling (informatie bij de docenten beschikbaar).

Met iedere aspirant-cursist wordt een intakegesprek gehouden om te verkennen of datgene wat de opleiding biedt is wat de leerkracht zoekt, maar ook andersom of de leerkracht voldoende in huis heeft om de opleiding met succes af te kunnen ronden. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Affiniteit met kunst en cultuur;
 • muzikaal getalenteerd is;
 • actief muziek beoefent;
 • muzikaal-didactische kwaliteiten heeft; 
 • gemotiveerd is om muziekles te geven aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

In de praktijk

Van deelnemers aan de opleiding wordt al enige basiskennis op muzikaal gebied verwacht. Daarnaast is een werkkring of stageplaats voor de deelnemers een vereiste.

De opleiding kenmerkt zich door eigentijds muziekonderwijs van hoog niveau en sluit aan bij het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van SLO, door aandacht te geven aan (re)productie, receptie en reflectie, de 21st Century Skills en het creatief proces. Je leert componeren en arrangeren met computerprogramma’s, harmonieleer aan de piano en lessen in gitaar- of piano spelen gericht op improvisatie en akkoordenschema’s.

Meer Muziek in de Klas Lokaal

De provincies Groningen, Friesland en (vanaf juni 2019) Drenthe beschikken alle drie over een convenant Meer Muziek in de Klas Lokaal. Hierbij spreken verschillende partijen uit zich onder andere te willen inzetten voor na- en bijscholing van hun leerkrachten. Informeer bij je directeur (of stichting, bestuur) naar mogelijkheden die hieruit voortvloeien. Deze post-hbo-opleiding sluit naadloos aan bij de ondertekende convenanten!

Praktische zaken

Data en lesdag 2021-2022
Bij voldoende deelname start de opleiding in september 2021 op de woensdagmiddag. De data zijn:

 • 15 september 2021
 • 29 september 2021
 • 20 oktober 2021
 • 03 november 2021
 • 17 november 2021
 • 08 december 2021
 • 12 januari 2022
 • 26 januari 2022
 • 09 februari 2022
 • 02 maart 2022
 • 16 maart 2022
 • 30 maart 2022
 • 13 april 2022
 • 20 april 2022
 • 11 mei 2022
 • 25 mei 2022
 • 15 juni 2022
 • 22 juni 2022
 • Assessments op 29 juni en 06 juli 2022

Locatie
De leslocatie van de opleiding zal in principe zijn het Prins Claus Conservatorium, Meeuwerderweg 1 in Groningen. Het is mogelijk dat incidenteel afgeweken wordt naar een van de leslocaties van NHL Stenden Hogeschool (daarbij wordt rekening gehouden met de reistijd van cursisten).

Kosten
De kosten van de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek bedragen € 1.995,-.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat, Nicole van Putten op 06 1531 9615 of e-mail nicole.van.putten@nhlstenden.com of met het secretariaat van NHL Stenden | ECNO via 058 251 2900 of e-mail ecno@nhlstenden.com.

Opbouw

De opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat voor een deel uit instructie door de docent. Maar het uitwisselen van informatie over en weer is minstens even belangrijk. Daarom is er gekozen voor lessen in groepsverband.

Vijf deelgebieden
 1. Muziekpedagogiek en Didactiek. Dit deelgebied is gericht op zingen, luisteren, maken, vastleggen en het bewegen op muziek.
 2. Practicum en stage. Cursisten verkennen tijdens de bijeenkomsten praktijkvoorbeelden en voeren deze uit in de stage.
 3. Instrumentale- en vocale vaardigheden. Het leren begeleiden van groepen op een piano of gitaar.
 4. Muziektheoretische vakken.
 5. Muziek in Samenhang. Vakoverstijgend, thematisch en in samenwerking met externe partijen leren werken gericht op o.a. cultuureducatie, ICT en digibord.

De bijeenkomsten kenmerken zich door:

 • Gezamenlijk musiceren: samen zingen en spelen
 • Gezamenlijke theorie, slagtechniek, zangtechniek en didactiek
 • Gezamenlijk practicum
 • Persoonlijke coaching
 • Lessen van gastdocenten

Aan het begin van de opleiding wordt in overleg met de studiebegeleider het traject besproken dat je gaat volgen. Je kiest dus een eigen traject dat je omschrijft in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Het individuele studietraject staat tijdens de opleiding meerdere keren centraal. Je bespreekt en evalueert het met je begeleider en medecursisten (supervisie en intervisie). In het individuele studietraject leg je ook vast welke competenties je al bezit en waarin je je nog moet ontwikkelen. De basis hiervoor wordt gelegd in het individuele intakegesprek. Van je begeleider krijg je hierop feedback.

Gedurende de cursus maak je een portfolio waarin je bewijst dat je in alle competentiegebieden op het niveau van de vakspecialist hebt gefunctioneerd. Het portfolio wordt op drie momenten gedurende de opleiding ter inzage ingeleverd:

 1. Een instapportfolio tijdens de eerste bijeenkomst.
 2. Een tussenportfolio halverwege de opleiding.
 3. Een eindportfolio bij de eindpresentatie.

Voorafgaand aan het assessment lever je het eindportfolio in. Het assessment is een presentatie van 30-35 minuten waarin je het bewijs levert dat je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om als vakspecialist muziek in de praktijk werkzaam te zijn. Je demonstreert dit door te werken met de medecursisten op het niveau van de vereiste deelcompetenties.

NHL Stenden Hogeschool werkt met ervaren docenten en trainers

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor NHL Stenden Hogeschool en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De kerndocenten van de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek zijn:

Johan Sterken
Johan Sterken (1974) is afgestudeerd als leraar basisonderwijs, klassiek gitarist en docent muziek. Hij heeft jaren gewerkt als docent algemeen muzikale vorming (AMV) bij Scala Centrum voor de Kunsten (Meppel) en als vakleerkracht muziek op verschillende basisscholen. Momenteel is hij werkzaam bij NHL Stenden Hogeschool als docent muziek en cultuureducatie (Meppel en Leeuwarden). Binnen ITEps (International Teacher Education for primary schools), de internationale pabo van NHL Stenden, verzorgt hij het vak Arts & Culture. Hij is student aan de Master Kunsteducatie in Groningen, waarbij zijn eindonderzoek zich richt op de wijze waarop Arts & Culture in het curriculum van ITEps wordt vormgegeven. Hij was bestuurslid van het landelijke Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP) in de periode 2009-2017.

Paul Hengefeld
Paul Hengefeld studeerde piano, schoolmuziek en koordirectie. Hij is werkzaam geweest bij diverse Centra voor de kunsten in de functie van docent piano, koordirectie en als afdelingshoofd muziek. Bij het Onderwijskundig adviesbureau Opsterland en de A7 was hij werkzaam als muziekconsulent in het basisonderwijs en als trainer in het basis- en het muziekonderwijs. Als trainer verzorgde hij nascholingscursussen voor leerkrachten en docenten muziek.

Op dit moment is hij werkzaam bij It Toanhûs in Joure en bij NHL Stenden Hogeschool. Bij It Toanhûs werkt hij als docent piano en is dirigent van het pop/wereldkoor. Bij NHL Stenden Hogeschool werkt hij als docent muziek en cultuureducatie en is opleider voor de cursisten van de Interne Cultuur coördinator opleiding.

Studeren bij NHL Stenden

Open inschrijving

De post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek kun je via open inschrijving volgen.

Inschrijven

Je kunt je via een formulier online inschrijven voor de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijg je een automatisch gegenereerde bevestiging via de mail. Krijg je die niet meteen, dan is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: 058 251 2900, ecno@nhlstenden.com.

Schrijf je in voor post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek