Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs

Cursus

Je hebt een baan in het primair onderwijs, maar bent nog niet bevoegd. Het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een bevoegdheid te halen als leerkracht in het primair onderwijs. Hiervoor doe je een geschiktheidsonderzoek en krijg je een passend scholingstraject.

Wettelijke eisen zij-instromer

Om zij-instromer te worden in het primair onderwijs moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding, voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voorwaarden Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs

 • Je voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Je bent als onbevoegd leerkracht in dienst bij een schoolbestuur en dus als zij-instromer werkzaam op een basisschool.
 • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.
 • Je hebt een geschiktheidsonderzoek afgelegd, positief afgerond en je bent in het bezit van een geldige geschiktheidsverklaring.

Studiekenmerken

Studieduur

Max. 2 jaar

Praktische zaken

Aanmelden geschiktheidsonderzoek

Heb je al een intakegesprek gehad met de coördinator zij-instroom primair onderwijs en een positief advies gekregen ten aanzien van een Zij-instroom in Beroep traject, dan kun je je aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek. Dit kun je doen via onderstaand formulier Geschiktheidsonderzoek zij-instroom primair onderwijs. Met jouw aanmelding bevestig je tevens dat wij je aanmelden voor de WisCAT rekentoets die je voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek maakt.

Na het verzenden van het aanmeldformulier krijg je een bevestiging via de mail en wordt er contact met je opgenomen. Als je niet meteen een automatische bevestiging ontvangt, is de aanmelding mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met de coördinator van het assessmentcentrum:

Sigrid Hoogland
E: assessmentcentrumzij-instroompo@nhlstenden.com

Rekentoets WisCAT
Voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek maak je tijdens de voorlichtingsbijeenkomst een rekentoets, de WisCAT. Je krijgt twee keer de kans om deze toets te halen.
Haal je de toets niet, dan vervalt je aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek. Je mag je hierna nog maximaal één keer aanmelden voor het Zij-instroom geschiktheidstraject. Ook bij deze nieuwe aanmelding heb je weer twee kansen om te voldoen aan de norm van de WisCAT.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 15 werkdagen voor het assessment kan deze kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 50% van de prijs van het assessment in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee werkdagen voor het assessment wordt 100% in rekening gebracht.

Met jouw aanmelding verklaar je de annuleringsvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Aanmelden en voorlichting over geschiktheidsonderzoek 2020-2021

Zij-instroomtraject start februari 2021:

Ronde 1 -  november 2020/februari 2021

 • Deadline aanmelden geschiktheidsonderzoek: uiterlijk 06 november 2020
 • Voorlichting geschiktheidsonderzoek: 10 november 2020
 • Afname assessment: januari 2021: week 1 t/m 3 

Zij-instroomtraject start eind september 2021:

a. Ronde 2 - april/juni 2021

 • Deadline aanmelden geschiktheidsonderzoek: uiterlijk 02 april 2021
 • Afname assessment: mei/juni 2021: week 22 tm 26

b. Ronde 3 - juni/september 2021

 • Deadline aanmelden geschiktheidsonderzoek: uiterlijk 21 mei 2021
 • Voorlichting geschiktheidsonderzoek en afname WisCAT: 01 juni 2021
 • Afname assessment: augustus/september 2021: week 35, 36 en 37

Meer informatie

Voor meer informatie over het Zij-instroom in Beroep traject (ZIB) in het primair onderwijs of een intake kun je contact opnemen met de coördinator zij-instroom primair onderwijs:

Francien Garssen
E: zij-instroompo@nhlstenden.com

Heb je al een intake gesprek gehad met de coördinator zij-instroom primair onderwijs en een positief advies gekregen ten aanzien van een Zij-instroom in Beroep traject, dan kun je je via het aanmeldformulier op deze pagina aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Na de aanmelding ontvang je de benodigde informatie via het secretariaat.

Mocht je vragen hebben over het geschiktheidsonderzoek, dan kun je contact opnemen met de coördinator van het assessmentcentrum Sigrid Hoogland.

E: assessmentcentrumzij-instroompo@nhlstenden.com

Opbouw studie

Procedure

Intakegesprek met de coördinator zij-instroom

Voldoe je aan de eerste drie voorwaarden en heb je een school in het basisonderwijs gevonden waar je als zij-instromer kunt werken? Dan volgt een intakegesprek met de coördinator zij-instroom waarin je een advies krijgt ten aanzien van de haalbaarheid van het tweejarige traject Zij-instroom in Beroep. Wordt tijdens de intake ingeschat dat je binnen twee jaar de bevoegdheid voor een leerkracht basisonderwijs kunt halen, dan kun jij met de basisschool waar je gaat werken het geschiktheidsonderzoek aanvragen bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Na de intake kan ook blijken dat een verkorte of deeltijdopleiding een passender traject voor je is.

Geschiktheidsonderzoek via Assessmentcentrum

Je maakt voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek een rekentoets, de WisCAT. Deze toets dien je met voldoende resultaat af te sluiten wil je deel kunnen nemen aan het geschiktheidsonderzoek. Meer informatie hierover vind je op de aanmeldpagina. Of je definitief tot het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject wordt toegelaten, bekijken we tijdens het geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit het maken van een portfolio, een praktijkopdracht en een criteriumgericht interview. Na het onderzoek moet blijken:

of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
of je daarnaast binnen twee jaar de bevoegdheid leerkracht basisonderwijs kunt halen;
welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Je ontvangt een geschiktheidsverklaring als is gebleken dat je geschikt bent voor het Zij-instroom in Beroep traject. Hiermee kun je jouw scholingstraject in gang gaan zetten.

Scholingstraject bij de Pabo

Wanneer je geschikt bent om direct les te geven en binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen, volg je een passend scholingstraject. Je staat een aantal uur per week voor de klas en volgt daarnaast een opleiding aan de Pabo. Het scholingstraject duurt maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de geschiktheidsverklaring. Je wordt begeleid door de school en de Pabo.

Bekwaamheidsonderzoek

Binnen twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Als je slaagt, krijg je een getuigschrift dat dezelfde bevoegdheid geeft als het bachelor diploma.

Voor scholen die zij-instromers aannemen is een speciale zij-instroomsubsidie beschikbaar voor de kosten voor studie, verlof en begeleiding. Je moet wel binnen twee jaar je bevoegdheid halen. Meer informatie over de regeling subsidie zij-instroom is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via www.duo.nl.

Zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben, komen ook in aanmerking voor deze subsidie. Hierbij maakt het niet uit welke onderwijsbevoegdheid je hebt.

Studeren bij NHL Stenden

Inschrijven

Met onderstaand inschrijfformulier kun je je online inschrijven voor het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs in het studiejaar 2020-2021.

Na het verzenden krijg je eerst een bevestigingsscherm te zien. Daarna krijg je op het opgegeven e-mailadres een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met de door jou ingevulde gegevens. De inschrijving maken we uiteindelijk definitief met het tekenen van een tripartite overeenkomst.

Als je niet meteen een automatisch gegenereerde bevestigingsmail ontvangt, is de inschrijving mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met de coördinator van het assessmentcentrum:

Sigrid Hoogland
E assessmentcentrumzij-instroompo@nhlstenden.com

Schrijf je in voor deze cursus