Algemeen Fiscale actualiteiten 2022

Studieopbouw van de cursus Algemeen Fiscale actualiteiten 2021

Met ingang van 2021 staat ons weer het nodige aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op Prinsjesdag is het is een en ander aangekondigd op fiscaal terrein verder zal het kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. Tijdens het actualiteitencollege op deze avond zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

Onderwerpen

 • De nieuwe regelgeving met betrekking tot de schulden van aandeelhouders aan hun eigen BV;
 • Verdere beperking aftrektarief en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek;
 • Aanpassingen in de eigenwoningregeling, m.n. eigenwoningverleden (eigenwoningreserve, aflossingsstand, bestaande lening bij echtscheiding en overlijden) partners;
 • Berekeningswijze rendementspercentages Box 3;
 • De diverse Covid-19 maatregelen;
 • Vrijstellingen ivm corona in de MKB sfeer;
 • Gerichte vrijstelling thuiswerken in de LB;
 • Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling;
 • Aanpassing regeling aandelenoptierechten in de LB;
 • Verdere beperking lage bijtelling elektrische auto’s;
 • Verhoging milieu-investeringsaftrek;
 • Aanpassingen IACK;
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding;
 • Aanpassing antimisbruikbepaling startersvrijstelling overdrachtsbelasting;
 • Beperking verliesverrekening in de Vpb vanaf 2022;
 • Beperking verrekening voorheffingen in de Vpb;
 • Aanpassing voorwaarden juridische fusie/splitsing inde Vpb;
 • Aanpassing earningstripping maatregel;
 • Regeling tegemoetkoming schrijnende gevallen.

Jurisprudentie en uitvoeringsbeleid

Naast de nieuwe wetgeving zal weer aandacht worden besteed aan de in 2020 en begin 2021 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

Inkomstenbelasting

 • Proefprocedures over houdbaarheid box 3;
 • Wat doet het EHRM met box 3?
 • Wanneer vormt box 3 heffing een buitensporige last?
 • Box 3 discriminatoir?
 • Splitsing massaal bezwaar Box 3 en individuele buitensporige last;
 • Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige mag alleen eigen deel hypotheekrente in NL aftrekken;
 • Beleid betaalpauze hypotheekrente;
 • Geen giftenaftrek bij ‘gekochte’ kwitanties;
 • Geen verrekening buitenlandse bronbelasting BV in de IB;
 • Correctiegrenzen IB;
 • Belastbaarheid overlijdensuitkering MH 17;
 • Toerekenen discretionair APV vermogen na overlijden insteller;
 • Waardedruk zelfbewoning bij inbreng in eigen BV;
 • Schuldig gebleven lijfrentepremie (inzake oudedagsreserve) niet aftrekbaar;
 • Schenkbelasting geen verkrijgingsprijs AB;
 • Belgische pensioenregeling kwalificert niet, geen omkeerregel

Vennootschapsbelasting

 • Renteaftrekbeperkingen in de Vpb;
 • Triple dip structuur in de Vpb houdt stand;
 • Erf- en schenkbelasting

 • Bedrijfsopvolgingsregeling bij vererven Vastgoed BV;
 • Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting (Edelweiss);
 • Beperkte gemeenschap (bankrekening 10 mio) geen schenking;

Omzetbelasting

 • Boete aan FE OB is mogelijk;
 • Boete bij suppletie OB?
 • Omvang vooraftrek bij exploitatie zonnepanelen op woning;
 • Reikwijdte onderwijsvrijstelling OB;
 • Parkeren bij attractiepark OB;

Overdrachtsbelasting

 • Vraag en antwoordbesluit startersvrijstelling;

Formeel

 • Belastingrente verminderd o.b.v. begunstigend beleid;
 • Verschoningsrecht advocaat;
 • Ambtshalve beoordeling tijdigheid bezwaar/beroep. De Hoge Raad gaat om;
 • Omkering en schatting;
 • Diverse beslissingen m.b.t. informatiebeschikkingen
 • Overleggen (gehele) strafdossier?

Met deze studiebijeenkomst krijgt u een update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Tijdens deze avond gaan we op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als compleet naslagwerk kunt gebruiken.