Analyse bedrijfsstrategie en informatievoorziening, de bedrijfsscan

Praktische zaken van de cursus Analyse bedrijfsstrategie en informatievoorziening, de bedrijfsscan

De cursus Analyse Bedrijfsstrategie en informatievoorziening, de bedrijfsscan is onderdeel van de post-hbo-leergang Accountancy Oriëntatie MKB.

Locatie & lesdagen

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 8-10.

  • De cursus start in september 2022. De exacte data worden hier vermeld zodra ze bekend zijn.
  • In totaal heb je 15 lesdagen.
  • De lessen vinden plaats op vrijdag tussen 8.30-17.00 uur.

Kosten en financiering

De cursus kost € 2350,00 (exclusief boeken en ander studiemateriaal). De cursus is vrijgesteld van btw.

Voor de financiering van deze cursus zijn diverse financiële regelingen en subsidies waar je mogelijk gebruik van kunt maken.