Building Learning Power

Studieopbouw van de cursus Building Learning Power

Programma

Leven lang leren

BLP bereidt leerlingen goed voor op een onzekere toekomst. Tegenwoordig staan scholen voor de uitdaging om niet alleen op te leiden voor testresultaten, maar ook voor en leven lang leren. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen o.a. over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.

Trainen ‘leerspieren’

BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

Leerkrachtgedrag

Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leraar die deze rol vervult. Door BLP kunnen leraren bewust kiezen uit een palet van vaardigheden, waarmee ze het leerproces van de leerlingen stimuleren en begeleiden.

Taal

Een belangrijk aspect van BLP is dat het leerlingen taal geeft om over leren te praten. Hierdoor beseffen ze wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid is in hun leerproces. Dit lijkt iets kleins, maar het is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces.

Leren is complex

Een leercultuur veranderen vergt tijd. Hierbij speelt het onderwijskundig en persoonlijk leiderschap een belangrijke rol. BLP gaat daarom over een duurzame schoolontwikkeling. Globaal gezien ziet het inzetten van BLP er als volgt uit: kennismaken met BLP (eerste jaar), vergroten coachende rol leerkracht (tweede jaar) en borgen van kwaliteit (derde jaar).

Praktijkonderzoek en ervaring

BLP is gebaseerd op de realiteit van scholen en klaslokalen. Er wordt uitgegaan van wat drukbezette leraren praktisch en interessant vinden om uit te proberen. Het gedachte-goed van BLP is ontwikkeld door prof. Guy Claxton uit Engeland. Leertheorieën en onderzoek van o.a. John Hattie, Carol Dweck, Ellen Langer liggen onder het concept van BLP. Een groot aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs werkt daar succesvol met Building Learning Power. In Noord-Nederland zijn een tiental scholen actief met BLP.