Coördinator taal en meertaligheid in het basisonderwijs
Afbeelding
cur-coordinator-taal-en-meertaligheid-in-het-basisonderwijs
Afbeelding
cur-coordinator-taal-en-meertaligheid-in-het-basisonderwijs
Cursus

Coördinator taal en meertaligheid in het basisonderwijs

Wordt het aanspreekpunt en coördinator van taalonderwijs voor jou school.
Start in
september & oktober
Locatie
Meerdere locaties
Lesdag
Donderdag

Werk je in het basisonderwijs en wil je een voortrekkers- en begeleidende rol vervullen bij het taalonderwijs op jouw school? De post-hbo-opleiding voor Taalcoördinator leidt je op tot specialist taalonderwijs.

  • Voor leerkrachten met enige jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs. 
  • Door taalonderwijs de kansen van kinderen vergroten.
  • Interactief taalonderwijs. 

De opleiding rust op drie pijlers: 

  • Taalbeleid, dit wordt zichtbaar in het maken van een taalbeleidsplan.
  • Taalinhoud, dit wordt zichtbaar in persoonlijke ontwikkelingen vertaald in taalbeleid voor de school.
  • Betrokkenheid, dit wordt zichtbaar in acties van de taalcoördinator in de richting van het eigen team. 

Taalbeleid is de rode draad door de opleiding en is het middel om te bouwen aan taalkwaliteit op school. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan het schrijven van een taalbeleidsplan. Er is aandacht voor de verschillende fasen van taalbeleid, namelijk het vaststellen van de visie en ambities rond taalonderwijs, het inventariseren van de huidige situatie en het bepalen van prioriteiten voor de toekomst. Bij coaching en begeleiding wordt specifiek aandacht besteed aan het begeleiden van collega’s bij veranderingen in de school.

Studiekenmerken

Diploma
Diploma
Start in
september & oktober
Locatie
Groningen & Leeuwarden
Taal
Fries & Nederlands
Studieduur
2 jaar
Opleidingstype
Post-hbo
Lesdag
Donderdag

Wat kun je na de opleiding?

Als taalcoördinator ondersteun je het team van je school bij het geven van goed taalonderwijs waardoor de kansen van kinderen worden vergroot. Interactief taalonderwijs is daarbij het uitgangspunt voor de mondelinge taalontwikkeling, de (beginnende) geletterdheid (waaronder lezen), het taalbewustzijn en de woordenschatontwikkeling.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Bij succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een officieel erkend diploma van de SPHBO. Tevens wordt je inschreven in het landelijk Abituriëntenregister.

Taalplan Frysk

In de provincie Fryslân is twee (of meer-)taligheid eerder regel dan uitzondering. De opleiding sluit naadloos aan bij de door de provincie Fryslân geformuleerde ambitie in het project ‘Taalplan Frysk’: alle scholen verzorgen in 2030 op het niveau van profiel A aanbod voor de Friese taal & cultuur. Voor meer informatie hierover kun je de brochure aanvragen.

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.