Studieopbouw van de cursus Fiscaal Adviseur

Onderdelen

De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In deze modules behandel je voornamelijk de theoretische achtergrond van fiscale onderwerpen. Je leert snel de weg te vinden in verschillende wetboeken en de Handleiding Belastingrecht. Tijdens de lesavonden behandel je de belangrijkste onderwerpen uit de lesstof en werk je met praktijkcasussen. Hierdoor sla je een brug tussen theorie en praktijk. Door het maken van opdrachten leer je de structuur van verschillende belastingwetten snel doorzien. Waar mogelijk wordt tijdens de lessen een duidelijke link gelegd naar je eigen praktijksituatie.