Praktische zaken van de post-hbo opleiding Gedragsspecialist

Bij voldoende deelname start er weer een opleiding in februari 2022.

Data en lestijden 2021-2022
De minimale groepsgrootte is 10 deelnemers. De bijeenkomsten zijn op de maandagmiddag en duren van 13.00 tot 16.30 uur.

De data van het tweede opleidingsjaar worden in overleg met de deelnemers gepland.

Leslocatie
De opleiding wordt verzorgd bij NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen. Als blijkt dat NHL Stenden, locatie Meppel de voorkeur heeft, dan kan de opleiding op deze locatie worden verzorgd.

Kosten
De kosten voor de post-hbo-basisopleiding Gedragsspecialist bedragen € 2.195,- inclusief lesmateriaal, catering, exclusief aan te schaffen literatuur.