Praktische zaken van de post-hbo opleiding Intern begeleider

Bij voldoende deelname start er weer een opleiding in november 2021.

Startgesprek

Voorafgaand aan de opleiding vindt een startgesprek plaats met jou, je leidinggevende en de trainer van NHL Stenden | ECNO.

Data en lestijden 2021-2022

In schooljaar 2021-2022 is de opleidingsdag is de woensdag. De hele dagen zijn van 09.00 tot 16.00 uur; de ochtenden van 09.00 tot 12.00 uur. De data zijn:

 • 10 november 2021, hele dag
 • 24 november, hele dag
 • 12 januari 2022, ochtend
 • 02 februari 2022, hele dag
 • 16 maart 2022, hele dag
 • 06 april 2022, ochtend
 • 25 mei 2022, hele dag
 • 15 juni 2022, hele dag
 • 28 september 2022, hele dag
 • 26 oktober 2022, hele dag
 • 16 november 2022 Eindgesprekken, hele dag

Kennisclips

Op twee momenten brengen we een 'Kennisclip' uit. Je kunt de kennisclip op een zelf gekozen bekijken en hier een verwerkingsopdracht bij maken. Data kennisclips:

 • 25 november 2021
 • 17 maart 2022

Locatie

Je volgt de opleiding bij NHL Stenden Hogeschool | ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De kosten van de post-hbo-opleiding Intern begeleider zijn € 2.995,- inclusief lesmateriaal en catering, exclusief verplichte literatuur: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider', i.s.m. Lbbo, 9e herziene druk. Uitgeverij Pica.
ISBN 9789492525529 | € 14,95