Onderwijskundig Leiderschap voor het vo en mbo

Studieopbouw Onderwijskundig Leiderschap voor het vo en mbo

NHL Stenden/ECNO leidt leidinggevenden op die kunnen samenwerken en ondernemen vanuit een onderzoekende houding en een duidelijke visie. Onderwijskundige leiders die de school tot ontwikkeling brengen waarbij het potentieel van leerlingen en medewerkers optimaal wordt aangesproken en de identiteit van de school herkenbaar is.

Je eigen school staat centraal in de opleiding. Je onderzoekt een actueel thema voor jouw school en geeft inspirerend en motiverend leiding aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Dit doe je samen met het team van jouw vo- of mbo-school.

De opleidingsdagen zijn thematisch ingericht.