Schoolleiders waarderen schoolleiders
Afbeelding
cur-schoolleiders-waarderen-schoolleiders
Afbeelding
cur-schoolleiders-waarderen-schoolleiders
Cursus

Schoolleiders waarderen schoolleiders

Schoolleiders zijn constant in ontwikkeling. Dit doen zij niet alleen voor zichzelf, dit doen zij ook voor anderen.
Start in
oktober & november
Locatie
Meerdere locaties

Schoolleiders hebben een sleutelpositie op een school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Samen met het team dienen zij in staat te zijn zichzelf en elkaar te ontwikkelen, zodat de leerlingen op hun school het meest optimale onderwijsaanbod krijgen.

Schoolleiders uit het primair onderwijs dienen geregistreerd te zijn in het Schoolleidersregister PO. De Schoolleidersopleiding van NHL Stenden Hogeschool verzorgt zowel formeel als informeel leren waarmee de schoolleider zich kan herregistreren. Het totale aanbod is geschikt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Doelgroep

Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO en bent in je dagelijkse werk constant in ontwikkeling. Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling. Hierbij vind je het een meerwaarde elkaar te valideren.

Kenmerken

Diploma
Certificaat
Start in
oktober & november
Locatie
n.t.b., Groningen & Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
< 1 week
Opleidingstype
Training

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.