DLT (Dutch Language Test)

Hartelijk dank voor je aanmelding voor de DLT van NHL Stenden Hogeschool.

Anderhalve week voor de toets krijg je een uitgebreide uitnodiging, met daarin informatie over het verloop van de toetsdag. Heb je tot die tijd vragen? Kijk dan op www.nhlstenden.com/toelating of neem contact op via toelating@nhlstenden.com.

Zie je toch af van deelname aan de toets? Dan kan je dat ook doorgeven aan toelating@nhlstenden.com.

NHL Stenden Hogeschool