Dag van de Digitale Didactiek

Kom naar de keynote “Ontwerpen van effectieve leerpraktijken met inzet van technologie” van Jos Fransen (lector Teaching, Learning & Technology Hogeschool InHolland) en/of kies uit 13 verschillende inspirerende breakout sessies.

Waar?

Leeuwarden
De Molen en B1-plein Rengerslaan 10

Wanneer?

Donderdag 7 november 2019
10:00 uur t/m 17:00 uur

Aanmelden

Er is beperkte ruimte beschikbaar per sessie dus meld je op tijd aan.

Aanmelden

Laat je inspireren op de Dag van de Digitale Didactiek op donderdag, 7 november
Hoe verrijk ik mijn onderwijs met technologie?

  • Verbeter je digitale didactiek
  • Gebruik blended learning
  • Haal meer uit Blackboard
  • Ga aan de slag met digitaal toetsen (summatief en formatief)

Keynote: Ontwerpen van effectieve leerpraktijken met inzet van technologie

Locatie: Molen De Eendragt | Tijd: 10.15 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Presentatie: Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology bij hogeschool Inholland
De ontwikkelingen in de technologie maken dat de gereedschapskist van de docent voor het ontwerpen van leerpraktijken en begeleiden van leerprocessen substantieel is uitgebreid. De inzet van die technologie moet echter gestuurd worden vanuit didactische uitdagingen in het onderwijs en een effectieve leerpraktijk vereist een doordachte combinatie van verschillende instrumenten. Die combinatie wordt vaak met de term ‘blended learning’ getypeerd. In deze presentatie wordt het concept ‘blended learning’ nader verkend in het licht van leerpraktijken in het hoger beroepsonderwijs. Daarbij wordt ingegaan op ‘wat’ moet worden geleerd en ‘hoe’ dat leren gerealiseerd kan worden. De effectieve benutting van technologie is echter niet vanzelfsprekend en confronteert de docent met een didactische en technische complexiteit. Succesvolle innovatie vereist daarom een aanpak die zich richt op het genereren van eigenaarschap voor een innovatief onderwijsontwerp.

Jos Fransen is lector Teaching, Learning & Technology bij hogeschool Inholland en dit lectoraat doet onderzoek naar effectieve inzet van technologie bij leerprocessen en duurzame implementatie van onderwijsinnovaties. Informatie over het onderzoek van het lectoraat is te vinden op: www.inholland.nl/tlt

Thema: Digitaal toetsen

(locatie: B1 ruimtes en plein Rengerslaan 10)

Uitkomsten onderzoek naar volwassenheid digitaal toetsen binnen NHL Stenden Hogeschool

Presentatie: Greet van Terwisga en Rob Reichardt
In de maanden april, mei en juni 2019 zijn in het kader van een maturityscan ‘Digitaal Toetsen’ 21 interviews gehouden bij relevante diensten en alle academies. In totaal hebben meer dan 70 collega’s een reactie willen geven op 25 vragen verdeeld over vijf thema’s uit de SURF maturityscan en op twee vragen rond best practices en wensen. Gevraagde deelnemers waren bij academies directeur, voorzitter examencommissie en trekker digitaal toetsen. Wij rapporteren over de uitkomsten en gaan graag met u de discussie aan over wat er nu moet gebeuren.

11.35 uur - 12.15 uur
13.20 uur – 14.00 uur

Gebruik van Digitaal toetsen binnen DBE-modules

Presentatie: Nico Booij
Hoe wordt digitaal toetsen binnen DBE-modules gebruikt, de verschuiving van summatief naar formatief, hoe ziet de toekomst eruit. Dit zijn een aantal onderwerpen die Nico in zijn presentatie over digitaal toetsen behandelt.

14.10 uur - 14.50 uur
15.20 uur- 16.00 uur

Formatief en summatief toetsen: Quayn als gereedschap voor het zelfgereguleerde leren 

Presentatie: Nicky Blikker
Nicky vertelt over het onderwijsprogramma, de doelen erachter, de voor- en nadelen van Quayn, de ervaringen van de opleiding en van hun studenten.

11.35 uur – 12.15 uur
13.20 uur – 14.00 uur

Het gebruik van (verplichte) formatieve toetsen

Presentatie: Saskia Deegmulder
Saskia gebruikt al jaren verplichte huiswerktoetsen in haar onderwijs. Ze vertelt over deze lesopzet en over het gebruik van Möbius assessment (Maple TA).

14.10 uur - 14.50 uur
15.20 uur – 16.00 uur

Aanmelden

Thema: Optimaliseren Digitale Didactiek

(locatie: B1 ruimtes en plein Rengerslaan 10)

Serious Gaming Lab (SeGa Lab) – Onderwijsvernieuwing met gebruik van serious gaming

Presentatie: Ivo Wenzler
Het SeGa Lab is de werkplaats van het Lectoraat Serious Gaming en de Master Serious Gaming.Er wordt in deze sessie o.a. iets verteld over hoe het SeGa Lab stimulerend is voor de integratie van serious gaming in uw curricula, waardoor onderwijsinnovatie wordt bevorderd passend bij het Design Based Education onderwijsconcept van NHL Stenden.

14.10 uur - 14.50 uur
15.20 uur – 16.00 uur

Online colleges: Drama (??) of Diepgang (!!)

Presentatie: Jaap Ikink, Kerndocent Master Social Work NHL Stenden/Hanzehogeschool
In de masteropleiding Social Work hebben we een terugkerend gast-college vervangen door 4 korte online colleges door deze gastdocent. Hoe dat is aangepakt en wat de gevolgen zijn voor de offline F2F-colleges, staat in deze workshop centraal en we nemen je mee in onze (didactische) overwegingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

14.10 uur - 14.50 uur
15.20 uur – 16.00 uur

Universal Design for Learning met behulp van Blackboard Ally

Presentatie: Thomas Balvig-Phillips
An inclusive approach to education means designing learning experiences that are responsive to diverse student needs and abilities, such as providing students choice in how they engage with their learning materials. “Representing” learning content in different modes and formats is also a key tenet of Universal Design for Learning (UDL), but “personalizing” education for each individual student presents challenges for instructors teaching large numbers of students. In this presentation, we’ll explore how Blackboard Ally’s alternative formats offer students options for engaging with their content that can help make them more independent, effective learners. We’ll also discuss how making small fixes to the accessibility of course content using Blackboard Ally’s instructor feedback can help make a more inclusive learning experience for all students by proactively eliminating barriers to learning.

11.35 uur – 12.15 uur
13.20 uur – 14.00 uur

Universal Design for Learning UDL

Presentatie: Ron Barendsen en Roelien Wierda
Tijdens deze workshop maak je kennis met Universal Design for Learning – een manier om o.a. met inzet van digitale middelen je onderwijs meer inclusief te maken,  en ga je aan de slag met de door het InnovationLab ontwikkelde UDL-tool.

11.35 – 12.15 uur

Opname studio: Ondersteuning bij het maken van kennisclips/weblectures

Presentatie: Martin Klut
Vanuit DLWO wordt aan docenten de mogelijkheid geboden om professionele kennisclips en/of weblectures te maken. U krijgt tips en trucs voor het maken van goede video’s en u krijgt een goed beeld van welke ondersteuning er voor u is op het gebied van het maken van video’s in het onderwijs.

De sessie wordt gehouden in de opname studio voor het maken van de kennisclips/weblectures, zodat u daadwerkelijk kunt ervaren hoe het is om voor de camera te staan.

13.20 - 14.00 uur

Doedactiek  

Presentatie: Francine Behnen-Bonebakker
Ingelaste workshop Doedactiek. In doedactiek is de expertise van ICT vaardige docenten VO verzameld gedurende vijf jaar. Doedactiek bevat ook bruikbare ideeën voor HBO.  www.doedactiek.nl  

11.35 uur - 12.15 uur

Aanmelden

Thema: Optimaliseren Blackboard

(locatie: B1 ruimtes en plein Rengerslaan 10)

Online interactie met Blackboard Collaborate

Presentatie: Jeroen Sanneman, Petra Collewijn – Hanzehogeschool Groningen
Overleggen met een student die op stage is in het buitenland​, een online vragenuurtje organiseren op de dag voor het tentamen, een gastdocent via een videoverbinding uitnodigen in je les of studenten onderling laten samenwerken op afstand. Dit en meer is mogelijk met behulp van Blackboard Collaborate. Ervaar de mogelijkheden van Bb Collaborate tijdens deze workshop.
Blackboard Collaborate maakt het mogelijk online te communiceren en samen te werken via video, audio, chat, het delen van schermen en meer. Sessies kunnen worden opgenomen en op een later moment worden teruggekeken.

11.35 - 12.15 uur
13.20 – 14.00 uur

FeedbackFruits: Een geïntegreerde tool in Blackboard voor het geven en krijgen van feedback

Presentatie: Jort Harmsen
FeedbackFruits is een tool die wordt gebruikt binnen de Blackboard omgeving bij de opleiding Creative Business. Het zit in een pilot fase en wordt nu ingezet voor het geven en krijgen van feedback op bijvoorbeeld het groepsproces, een ingeleverd stuk tekst of ander ingeleverd (digitaal) werk. Gedurende deze sessie laat de opleiding zien hoe het in 'real live’ werkt. Neem je eigen laptop mee, dan gaan we aan de slag.

14.10 - 14.50 uur
15.20 – 16.00 uur
 

“System says Yes”; use of blackboard to the benefit of blended learning. 

Presentatie: Roel Frijling
In this session we will share our experiences in the use of the blackboard portfolio, grade centre and e-learning. Next to this we would like you to join us on the journey of blended learning. And in which areas, there is still room for improvement.

14.10 – 14.50 uur
15.20 – 16.00 uur

Integratie van Office 365 en interactieve software in Blackboard

Presentatie: Harm Kort
Integratie van Office 365 en interactieve online software in een Blackboard course. Om courses levendiger en aantrekkelijker te maken. Zien is doen.

13.20 – 14.00 uur

Aanmelden