Amarens Vellinga (23)

derdejaarsstudent Leraar Nederlands 

placeholder

”Sinds dit jaar sta ik als docente Nederlands voor de klas en het bevalt uitstekend. Ik had nooit verwacht dat ik me zo thuis zou voelen in het onderwijs.”

“Ik had nooit verwacht dat ik me zo thuis zou voelen in het onderwijs”

Amarens Vellinga (23) is derdejaarsstudent Leraar Nederlands en geeft les aan havo-vwo onderbouw in Emmeloord.

De knop om

“Na het gymnasium viel mijn oog op de opleidingen Rechten of Nederlands aan de RUG. Het werd uiteindelijk Rechten. Maar al tijdens mijn opleiding sloeg de twijfel toe. Het bleef knagen om mijn passie voor Nederlands op te pakken. In het laatste jaar van mijn Rechten-opleiding ben ik begonnen met Nederlands. Ik heb dus een jaar overlap gehad.”

Praktisch aan de slag

“Ik heb bewust gekozen voor de hbo-opleiding Leraar Nederlands, omdat je dan vooral praktisch aan de slag gaat. Dat miste ik tijdens mijn universitaire opleiding. Dat je je kennis ook daadwerkelijk toepast in de praktijk. Je hebt het hbo bovendien veel meer persoonlijk contact met docenten, waardoor de keuze voor mij simpel was.”

Thuis in het onderwijs

“In het begin van de opleiding zat ik in dubio of lesgeven wel aan mij is besteed. Sinds dit jaar sta ik als docente Nederlands voor de klas en het bevalt uitstekend. Ik vind het lesgeven zo leuk, dat mijn studie een beetje op een lager pitje is komen te staan. Ik had nooit verwacht dat ik me zo thuis zou voelen in het onderwijs.”

Lesgeven op het hbo

“Op dit moment geef ik les aan vier brugklassen, maar het lijkt me ook geweldig om voor de bovenbouw te staan. Wellicht dat ik hierna nog mijn eerste graad Nederlands ga halen. Stiekem zou ik uiteindelijk ook wel les willen geven op het hbo, want de plezierige, informele sfeer die hier op de NHL hangt, spreekt mij heel erg aan.”