Rene veneboer

René Veneboer

Alumni duale bacheloropleiding Ondernemerschap & Retail Management

René Veneboer, (voormalig) directeur Veneboer SPORT2000, zag de retail afgelopen jaren sterk veranderen. Hij geeft zijn kennis een nieuwe impuls met de flexibele opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement.

Rene veneboer

”Nieuwe kennis helpt je als ondernemer altijd verder”

“In de retailbranche gaan veranderingen snel en als ondernemer moet je mee en liefst nog vooroplopen. Consumentengedrag verandert continu. Speel je hier niet snel op in, dan is je winkel of groothandel geen lang leven beschoren. Daar waar mensen vroeger naar de winkel kwamen om kennis te maken met een product, is de oriëntatiefase zowel als de beslissingsfase naar online verhuisd. De klant beslist thuis waar hij of zij het product gaat kopen en dat maakt het steeds moeilijker om eerste keuze te zijn. Hier wilde ik graag meer van weten en daarom sprak de studie Ondernemerschap en Retailmanagement mij zo aan. Daarnaast wil ik mijn kennis verrijken met als eindstip op de horizon een hbo-bachelor degree. Natuurlijk twijfelde ik of ik de tijd en energie kon vinden om dit naast mijn werk te doen, maar wie niets probeert krijgt niets gedaan.” “Ondernemer ben je 24/7. Je staat nooit ‘uit’, je bent altijd met je bedrijf bezig. Gemiddeld ben ik 8 tot 10 uur per dag fysiek aanwezig, maar ook thuis ben ik druk met de bezetting, de marketing van de zaak en de inkoop van producten. Ik vond het lastig om in te schatten of ik er een studie naast kon doen. En levert het mij uiteindelijk ook op wat het bedrijf nodig heeft? Gelukkig kan ik met deze flexibele-duale opleiding versnellen als het kan en op de pauzeknop drukken als het moet.”

De aantrekkingskracht van het ondernemerschap

“Binnen de detailwereld is de dynamiek van de sportbranche uniek. Achter elk sportproduct zit een verhaal; van productontwikkeling tot gebruikservaring. In de winkel zie ik de verschuiving van vraag en aanbod naar service en beleving. Daarin wil ik me onderscheiden van de concurrentie. In de winkel zijn mijn medewerkers een belangrijk middel om die beleving tot uiting te brengen voor onze klanten. Het talent dat je uit mensen kunt halen zodat de klant de beste service krijgt, is voor mij cruciaal. Dit komt ook terug in de studie waardoor ik de modules Economie en HRM het meest interessant vind.”

De voordelen van een flexibele opleiding

“Ik zit nu sinds een lange tijd weer voor het eerst in de schoolbanken. Dit is echt wennen. Het helpt enorm dat ik persoonlijke contact met de docenten en de studiecoach heb. De opleiding draait mee in het experiment Flexibel Onderwijs, waar je de opleiding kunt versnellen of kan vertragen wanneer je dit uitkomt. We werken nauw samen als kleine groep retailstudenten waarmee het makkelijk is om (praktijk)ervaringen uit te wisselen. En ook door te sparren met docenten doe ik heel veel nieuwe kennis op. Die kan ik direct toepassen binnen mijn bedrijf.”

Bekijk ook de video