Alumni-bijeenkomst

Op woensdag 13 maart organiseert de Academie Gezondheid & Welzijn van NHL Stenden een inspirerende alumni-bijeenkomst. Ben jij oud-student of -cursist van een welzijns- of zorgopleiding of cursus van NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool of van NHL Stenden Hogeschool? Blok dan deze middag in je agenda en meld je aan! Het wordt zeker weten een inspirerende en enerverende bijeenkomst.
Hierbij alvast een sneakpreview van wat we gaan doen!

Netwerklunch

Je begint de middag met een heerlijke lunch waarbij je kunt bijpraten met je collega’s en/of je oud-studiegenoten. Ervaringen uitwisselen, elkaar ontmoeten, verbindingen aangaan. Want vanuit ontmoetingen ontstaan de mooiste initiatieven. Stap even uit de waan van de dag en gun jezelf de kracht van ontmoeting. 

Lezing door Marjet Veldhuis 

Met Marjet Veldhuis hebben we op het alumni-event een spreker in huis die een brug slaat tussen het werk van zorgprofessionals en sociale professionals. Marjet Veldhuis werkt haar hele leven al in de zorg en kent de zorgsector van haver tot gort. Ze begon haar loopbaan ín de zorg als verpleegkundige. Na haar studie Beleid en Beheer vervolgde ze die bij AAN de zorg in diverse functies en bij verschillende organisaties. In de tijd van eenzijdige berichtgeving over onbetaalbaarheid van de zorg, vroeg zij zich af waar het zorgbudget nu werkelijk aan besteed wordt. In deze lezing vertelt zij de andere kant van het verhaal van die onbetaalbare zorg.  Aan de orde komen bijvoorbeeld de vragen: Wat is de relatie tussen bestaanszekerheid (een dak boven je hoofd, voldoende eten en dergelijke) en gezondheids(zorg)? Hoe herken je die? Wat (hoe klein dan ook) kun je zelf bijdragen aan het verbeteren van die relatie? Marjet Veldhuis is een inspirerende spreker en auteur van het boek “Heilige zorghuisjes” als ook van verschillende artikelen. Met haar motto “Denk groot maar start klein, elke stap is er één!” wil ze bijdragen aan hoe we allemaal het verschil kunnen maken. 

Programma

12.00 uur Welkom 
12.15 uur Netwerklunch (in de Kuil op Rengerslaan 10)  
13.30 uur Lezing door Marjet Veldhuis (A1.025 Rengerslaan 10) 
15.00 uur Workshops eerste ronde 
16.00 uur     Workshops tweede ronde 
17.00 uur Informele/netwerkborrel 

De workshops gaan onder andere over ondernemen als passie, LinkedIn kracht van social media, geweldloos communiceren, VR Into D’mentia, creatief innoveren en  
Werken vanuit de echte (!) bedoeling van de wetten in het Sociaal Domein. 

Check hier de workshops

Het programma is rond 16.15 uur afgelopen. Natuurlijk zijn er tussendoor de nodige versnaperingen met een drankje. We sluiten af met een informele borrel. 

Laat je inspireren en kom ook! Je bent van harte welkom. Aanmelden is verplicht