Infoavond leraren

Financiële regelingen

Wil je graag weten of er financiële compensatie mogelijk is voor het volgen van een lerarenopleiding? De overheid wil (aankomende) docenten financieel tegemoetkomen om een (extra) bachelor- of masterdiploma te halen.

 Er zijn vier regelingen waarop je mogelijk aanspraak kunt maken:

  • Lerarenbeurs
  • Tegemoetkoming leraren, ook voor zij-instromers
  • Extra studiefinanciering
  • Levenlanglerenkrediet

Halvering collegegeld lerarenopleidingen

Start je in het studiejaar 2018/2019 voor het eerst in het hoger onderwijs en kies je voor de pabo of een andere lerarenopleiding? Dan kom je in aanmerking voor maximaal 2 jaar halvering van het collegegeld. Binnenkort wordt het officiële wetsvoorstel hiervoor uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Meer weten over financiële regelingen?

Loop voor informatie langs bij de stand van het Studieadviescentrum en het Decanaat of kijk op de website van DUO voor meer informatie. Daarnaast vind je op de websites www.leraar.nl en www.wordleraarinhetvo.nl over leraar worden en de financiële regelingen, ook voor zij-instromers.